RAS123

Mae Ras123 yn cael ei drefnu gan Ras yr Iaith a'r Mentrau Iaith dros Gymru er mwyn codi arian i helpu iechyd cymunedol yng Nghymru yn ystod Coronafeirws.

Mae'r gronfa yn cael ei weinyddu gan elusen Menter Caerffili i sicrhau bod modd casglu Gift Aid. Bydd yr arian a gasglwyd yn cael ei rannu'n gyfartal i'r elusennau isod:

- Awyr Las
- Cronfa Elusennol Iechyd Hywel Dda
- Cronfa Elusennol Bwrdd Iechyd Addysgu Powys
- Cronfa Elusennol Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
- Elusen Iechyd Bae Abertawe
- Elusen Iechyd Aneurin Bevan
- Elusen Iechyd Caerdydd a'r Fro

Cymerwch ran drwy redeg, cerdded neu loncian 1 milltir neu fwy, enwebu 2 berson neu fwy a cham 3 yw i gyfrannu £5 neu fwy. Cofiwch rannu ar y cyfryngau cymdeithasol gyda @rasyriaith #ras123

Ras123 is organised by Ras yr Iaith and the Mentrau Iaith language initiatives in Wales to raise money to help community health accross Wales during Coronavirus.

This fund is administrated by the Menter Caerffili charity to ensure that we can collect Gift Aid. The money raised will be split equally between these charities:

- Awyr Las
- Hywel Dda Health Charities Fund
- Powys Teaching Health Board Charitable Fund
- Cwm Taf Morgannwg Nhs General Charitable Fund
- Swansea Bay Health Charity
- Aneurin Bevan Health Charity 
- Cardigg & Vale Health Charity

Take part by running, jogging or walking 1 mile or more, nominating 2 people or more and step 3 is to donate £5 or more. Remember to share on social media using @rasyriaith #ras123
 • Efa Lois 
  • £345 
  • 14 mos
 • Anonymous 
  • £10 
  • 18 mos
 • Steve Blundell 
  • £30 
  • 18 mos
 • Siôn Jobbins 
  • £5 
  • 18 mos
 • Bethan Williams 
  • £20 
  • 18 mos
See all

Organizer

Ras yr Iaith 
Organizer
Llanrwst, Wales, United Kingdom
MENTER IAITH SIR CAERFFILI 
Registered nonprofit
Donations eligible for Gift Aid.
Learn more
 • #1 fundraising platform

  More people start fundraisers on GoFundMe than on any other platform. Learn more

 • Expert advice

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more