Main fundraiser photo

Guerilla Gaeilge

Donation protected
Cabhraigí linn na greamáin Ghaeilge seo a chló! Tá sraith de 4 ghreamán ullmhaithe.  Isteach 2, 3, Amach 2, 3 | An Irish Guide to Sex, Ar an Drabhlás | On the Sesh, Bia Breá Blasta | Fun with Food agus An Mhaidin dár gCionn | The Morning After.

€10 -  32 greamán (4 x 8 ngreamán)
€20 - Cuireadh chuig ócáid scaipthe #GuerillaGaeilge + an méid thuas

Caithfear an t-airgead ar fad ar ghreamáin.

Beidh ócáid scaipthe greamán againn agus na greamáin i gcló chun iad a scaipeadh go forleathan!

Tuilleadh eolais: [email redacted]

http://nos.ie/gniomhaiochas/teanga/guerillagaeilge-feachtas-nua-greaman-choiste-na-bhfocal-nua/

Organizer and beneficiary

Coiste Na BhFocal Nua
Organizer
Eoin Ó Murchú
Beneficiary

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.