Help for Jan and Joanna Szymanscy

https://www.radio.pl/s/wrkl  40244864_1561635530772301_r.jpeg: https//www.polsatnews.pl/wiadomosc/2019-06-10/po-zderzeniu-z-autem-bus-polonii-zaczal-koziolkowac-nie-zyja-dwie-osoby-9-jest-rannych/ 40244864_1561635813909017_r.jpeg40244864_1561635830701681_r.jpeg40244864_156163584884527_r.jpeg40244864_1561636031934712_r.jpeg
Również został umieszczony link do polskiej stacji radiowej w Stanach zjednoczonych gdzie o godzinie 15:20 czasu amerykańskiego będzie przeprowadzony wywiad z poszkodowanymi osobami dnia 27.06.2019

Witamy wszystkich ludzi dobrej woli,

Zbiórka pieniędzy odbywająca się ma na celu pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji dwojga Polaków tzn Joanny Szymańskiej i Jana Bogdana Szymańskiego. Zostali oni poszkodowani na wskutek tragicznego wypadku, który miał miejsce na drodze krajowej nr 95 prowadzącej z Philadelphia do Bostonu w Attleboro. Do zdarzenia doszło w sobotę 8 czerwca o godzinie 11, gdy jadący Van z turystami na trasie został uderzony w bok przez inny samochód, którym kierowca była kobieta. Zostali oni zepchnięci z pasa ruchu co przyczyniło się do utraty panowania nad pojazdem, który w końcowym efekcie dachował i przeleciał cały pas zieleni oddzielający drogi między sobą. Podczas tego niefortunnego zdarzenia 11 osób znajdujących się w pojeździe wypadło,niestety tego dnia dwie osoby poniosły śmierć a trzecia zmarła kilka dni później.
Zwracamy się z prośbą o pomoc wszystkich ludzi dobrej woli o przekazanie dobrowolnej kwoty pieniężnej na ratowanie ich zdrowia. Z racji tego że utracili oni zdrowie ale również i prace co wiąrze się z pozbawieniem ich środków do życia na wskutek rozległych obrażeń ciała.
Joanna lat 28 doznała złamania w kilku miejscach lewej łopatki. Zostala ona poskładana i umieszczono w niej metalowa płytke skręcona śrubami na stałe. Klatka piersiowa została silnie stłuczona co przeszkadza jej w dotychczasowym swobodnym oddychaniu. Stłuczone mocno lewe przedramie wraz z nadgarstkiem oraz silne ubicie prawego uda wraz z guzami i siniakami na całym ciele.
Jan lat 62 poniósł duże obrażenia głowy ze znacznym uszkodzeniem prawego oka na któro, wogóle nie widzi. Uszkodzone zostało również jego lewe ramie ,ręka złamana poniżej w 3 miejscach do nadgarstka operacyjnie złożona i skręcona na stałe śrubami. Złamane cztery żebra oraz silne stłuczenie lewego kolana jak i liczne obrazenia całego ciała.

Prosimy o wsparcie finansowe w tak trudnych dla nas chwilach.

z powazaniem,

Joanna Szymanska
Jan Bogdan Szymański


----------------------------------------------------

Welcometo all people of good will,

The money collection is aimed at covering the costs of treatment and rehabilitation of two Poles, ie Joanna Szymańska and Jan Bogdan Szymański. They were injured as a result of a tragic accident that took place
on national road No. 95 leading from Philadelphia to Boston in Attleboro. The incident occurred on Saturday, June 8 at 11, when a Van driving with tourists on the route was hit sideways by another car, which the driver was a woman. They were pushed away from the lane which contributed to the loss of control over the vehicle, which eventually roamed and flew the whole strip of greenery separating the roads between them. During this unfortunate incident, 11 people in the vehicle fell out, unfortunately on that day two people died and the third died a few days later.
We are asking for help from all people of good will to transfer a voluntary amount of money to save their health. Due to the fact that they lost their health but also work which is related to the deprivation of their livelihood as a result of extensive personal injuries.
Joanna, 28, suffered a fracture in several areas of her left shoulder blade. It was put together and a metal plate fixed with screws was placed in it. The chest has been severely broken, which prevents it from breathing. Broken left forearms with the wrist and strong compaction of the right thigh with tumors and bruises all over the body.
Jan of the year 62 suffered major head injuries with a significant damage to the right eye on which he can not even see. The left arm was also damaged, the hand broken below in three places to the wrist, surgically folded and bolted with screws. Broken four ribs and a strong contusion of the left knee as well as numerous injuries of the whole body.

We need financial support in such difficult times.

Best regards,

Joanna Szymanska
Jan Bogdan Szymański

Donations

 See top
 • Anonymous 
  • £10 
  • 13 mos
 • Agnieszka Grzelak 
  • £10 
  • 14 mos
 • Izabela B 
  • £25 
  • 14 mos
 • Alicja Morawska 
  • £60 
  • 14 mos
 • Grzegorz Augustyn 
  • £20 
  • 14 mos
See all

Organizer

Joanna Szymanska 
Organizer
Dartford, South East England, United Kingdom
 • #1 fundraising platform

  People have raised more money on GoFundMe than anywhere else. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case that something isn’t right, we will refund your donation. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more