PROJECTE ESCORAT

SOBRE AQUEST PROJECTE


Un projecte únic
al món per ajudar amb la investigació sobre la Covid-19 ideat juntament amb l'Hospital Germans Trias i Pujol i la Fundació Lluita contra la Sida i les malalties infeccioses. INFORMACIÓ GENERAL

Som els alumnes de 15-16 anys de l'Escola l'Horitzó i estem recaptant diners per dur a terme un projecte d'investigació de la COVID-19 que té com un objectiu crear un circuit de diagnostòstic ràpid de la Covid- 19 a les escoles. Tota l'ajuda econòmica que rebem anirà destinada a comprar els tests i el material de protecció necessari. 


DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Per assolir aquest objectiu cada dijous, tot l'alumnat, des de 6 a 16 anys, es realitzarà un autotest ràpid per saber si estem o no infectats per la COVID-19.Aquest test es molt senzill i apte per l'autorealització, per nens. Aquesta autotest estarà supervisat, en tot moment, per un mestre o especialista. 


MOTIVACIÓ IA QUI VA DIRIGIT EL PROJECTE

Aquesta investigació va dirigida als alumnes d'entre 6 a 16 anys de l'Escola l'Horitzó i si aconseguim uns resultats concloents, tindrà una repercussió molt positiva en la prevenció a les escoles de la COVID-19 , un nivell global. 


EQUIPAR

L'Elena té moltes ganes de veure aquest projecte tirar endavant perquè és una oportunitat única que té per ajudar al món amb la investigació de la Covid-19. Si mai coneguessin la descriurien com una persona simpàtica i alegre.


La Carlota té moltes ganes de veure aquest projecte tirar endavant perquè és una gran oportunidad de treballar juntament amb grans investigadores. Si mai la coneguessin la descriurien com a una persona emprenedora. 


En Simón té moltes ganes de veure aquest projecte tirar endavant perquè creu que aquest projecte ajudarà a disminuir els cases de Covid a l'escola. Si mai el coneguessin el descriurien, com una persona espontània


En Pol té moltes ganes de veure aquest projecte tirar endavant perquè el motiva molt el fet de col·laborar i fer un projecte en conjunt amb una Fundació científica tan important, si mai el coneguessin el descriurien com a una persona alegre.


La Marga té moltes ganes de veure aquest projecte tirar endavant perquè vol millorar the system que s'utilitza a les escoles per detect thes cases positius. Si mai coneguessin la descriurien com una persona amable.

La Lola té moltes ganes de veure aquest projecte tirar endavant per aconseguir la bona salut de tots i evitar que hi hagi una epidèmia més gran, si mai la coneguessin la descriurien com a una persona creativa.


La Mar té moltes ganes de veure aquest projecte tirar endavant perquè creu que és una manera d'evitar tants casos de COVID-19, si mai la coneguessin la descriurien com a una persona graciosa, innovadora i espontània. 


En David té moltes ganes de veure aquest projecte tirar endavant perquè creu que pot ser molt útil per ajudar al món, si mai el coneguessin el descriurien com a una persona ben curiosa. RECOMIENDA

Aportant 10 €
Agraïment al vídeo

Posarem el teu nom als agraïments del vídeo-resum que publicarem un cop finalitzada la investigació. 


Importante 20 €
Triar un objecte + agraïment al vídeo

Posarem el teu nom als agraïments del vídeo-resum que publicarem un cop finalitzada la investigació. A més a més tindràs l'oportunitat d'aconseguir un dels 3 objectes que hem dissenyat nosaltres mateixos i imprès amb la impressora 3D i làser de l'Escola.

Objecte 1: Clauers obreampolles
Objecte 2: Clauer mig virus covid
Objecte 3: Clauer anticòs


Aportant 50 €
Triar dos objectes + agraïment al vídeo

Posarem el teu nom als agraïments del vídeo-resum que publicarem un cop finalitzada la investigació. A més a més tindrà l'oportunitat de triar un objecte entre els tres següents, dissenyats pels alumnes de 4t d'ESO i impresos amb la impressora 3D i làser de l'Escola

Objecte 1: Clauers obreampolles
Objecte 2: Clauer mig covid
Objecte 3 : Clauer anticòs


Aportant 150 €
Triar tres objectes + agraïment al vídeo

Posarem el teu nom als agraïments del vídeo resum que publicarem un cop finalitzada la investigació.A més a més tindrà l'oportunitat de triar tres objectes entre els tres següents, dissenyats pels alumnes de 4t d'ESO i impresos amb la impressora 3D i làser de l'Escola

Objecte 1: Clauers obreampolles
Objecte 2: Clauer mig covid
Objecte 3 : Clauer anticòs

Fundraising team: Grup Bonsais (15-16 anys) (5)

Escola LHoritzó
Organizer
Barcelona
Josep Oliveras
Beneficiary
Pol Piera I Pi
Team member
Raised €100 from 3 donations
Simón Cararach Puig
Team member
Raised €100 from 1 donation
Valentin Perrone
Team member
Raised €40 from 2 donations
Carlota Aparicio
Team member
Raised €20 from 1 donation

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.