Project Cambodia 2018

(For norsk, vennligst gå nedover)

Project Cambodia 2018

For the past 2 years, pupils at Allergot Junior High in Norway have gathered more than 230.000 NOK (roughly 29000 USD, 24000 EUR or 21000 GBP) to build a school and improve a village in Cambodia. In the village of Pongro, there is now a much needed school, a well and internet thanks to the pupils at Allergot Junior High and brave volunteers.


Cambodia is a war-torn country in South-east Asia. In 1975 the Red Khmer, the communist party of Cambodia, rose to power. Their leader, Pol Pot, wanted to secure the future of communism in Cambodia and his own position. But it came at a cost. In order for him to stay in power and for communism to thrive in Cambodia, he felt it was necessary to kill 2 million of their own. These were the teachers, lawyers, nurses, doctors and all other educated people of Cambodia. This did not work well, and in 1979, the Red Khmer and Pol Pot were thrown out of Cambodia.
The damage they had managed to do in 4 years has set the entire country back. To this day the country is still suffering from the massive consequences. That is why we do what we do. Cambodia is slowly getting back on track, and we're doing what we can to help.
The school currently has 340 students, and they are all dependent on us to provide the necessary funds for their school. Salaries, maintenance and equipment is all paid and provided for by our annual project. Without it, the school will go bankrupt in a few years.
With the newly installed internet and new computers, the children are able to communicate with the outside. This gives them the option to stay updated and further enhance their knowledge of the world. This is a privilege we don't want to be taken away from them.


In order to secure the future of the school we have set a goal of 105.000 NOK. Most of the money will be earned through school work, but we hope to recieve at least 30.000 nok in donations on this site. As the school has already been built and needs almost no further improvement, the money earnt this year will be used almost solely on maintenance and school equipment. A new and better school road is also a priority. We also set some money aside to pay for scholarships for high school and university.

Any contribution will help and on the behalf of all the volunteers and workers involved in this project, thank you for donating!
Norsk:

Prosjekt Kambodsja

De to siste årene har elever ved Allergot Ungdomsskole samlet inn mer enn 230.000 kroner til å bygge en skole og forbedre en landsby i Kambodsja. I landsbyen Pongro er det nå en veldig nødvendig skole, en brønn og Internett takket være elevene på Allergot Ungdomsskole og modige frivillige.

Kambodsja er et krigsherjet land i Sør-øst Asia. I 1975 tok den Røde Khmer, kommunistpartiet i Kambodsja, makten. Lederen deres Pol Pot ville sikre fremtiden til den kambodsjanske kommunismen og hans egen posisjon som statsoverhode. Men prisen han var villig til å betale, var enorm. For å forbli i sin maktposisjon og styrke kommunismens grep i Kambodsja, drepte han 2 millioner av sitt eget folk (som på den tiden var rundt 25% av landets befolkning). Lærere, advokater, sykepleiere, leger og alle andre utdannede mennesker i Kambodsja ble brutalt jakta ned på og henrettet. Dette fungerte ikke særlig bra, for allerede i 1979 ble den Røde Khmer og Pol Pot kastet ut av Kambodsja. Skaden de hadde greid å gjøre på disse 4 årene har satt hele landet tilbake. Til den dag i dag lider fortsatt landet av de enorme konsekvensene for noe som skjedde nærmere 40 år siden. Det er derfor vi gjør som vi gjør. Kambodsja kommer seg sakte men sikkert tilbake, og vi jobber beinhardt hvert år for å hjelpe til det vi kan.
Nå har skolen rundt 340 elever, og de er alle avhengige av at vi fortsetter å gi dem midler til å drive skolen. Lønninger, vedlikehold og utstyr blir finansiert av prosjektet vårt. Uten det, vil skolen gå konkurs innen noen få år. Vi trenger din hjelp til å hjelpe skolen til et punkt der de kan forsørge for seg selv.

Med det nylig installerte internettet og de nye PC-ene kan elevene kommunisere med omverdenen. Dette gjør dem oppdaterte om hva som foregår  rundt omkring i verden. Dette er noe vi ikke vil ta fra dem, ettersom de har blitt fratatt denne rettigheten lenge nok. For å hjelpe dem å sikre fremtiden for skolen sin, har vi satt et mål på 105.000 kr. Mesteparten av pengene kommer til å bli tjent gjennom skolearbeid og en aksjonsdag, men vi håper på å få inn minst 30.000 kroner i donasjoner her. Siden skolen allerede er bygd og ikke har behov for mye forbedringer, vil årets sum gå hovedsaklig til vedlikehold og utstyr av skolen. Vi setter også av en sum til å lage en bedre skolevei for elevene, ettersom den er dårlig og flommer over i regnværsperioder. I tillegg setter vi også av penger til skolestipender til elever som ønsker å studere på videregående.
Alle bidrag hjelper, og på vegne av alle de frivillige og arbeiderne som jobber innenfor Prosjekt Kambodsja, tusen takk for din donasjon!
 • Sweet Distortion
  • kr100 
  • 33 mos
 • Ingerid Hertzenberg
  • kr150 
  • 58 mos
 • Liv-Ellen Erdal
  • kr200 
  • 59 mos
 • Grete Næss
  • kr300 
  • 60 mos
 • Liv Almestad
  • kr200 
  • 60 mos
See all

Organizer

Erling Myhre
Organizer
Jessheim

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.