Progeria Reunion i Oslo, Norge!

PROGERIA REUNION 2017
 i regi av Miss skOOm
Oslo, Norge 24-29 AugustNORGE: Du kan sende en VIPPS til 97141167, eller donere på denne siden. Tusen takk for all hjelp!

MÅLET ER kr. 250 000+ ! 
Kan vi klare det,  Norge og Danmark??? 
Overskudd går til flere opplevelser til barna, gaver og familieportretter.

(For VIDEO IN ENGLISH, click here. Hvis du ikke forstår videoen på norsk, kan du se engelsk video på denne linken. *  English text further down.)

Progeria er en av de mest sjeldne sykdommene i verden. Det er en sykdom som rammer mindre enn 1 av 8  millioner barn. På nåværende tidspunkt, vet vi kun om 123 barn med Progeria - i hele verden. 24 av disse barna bor i Europa.

Det er veldig viktig for et Progeriabarn, og deres familier, med årlige samlinger. Det å kunne komme sammen med mennesker som forstår hva du går gjennom i livet, er ubetalelig.

Vi arrangerer en uke med fantastiske events og aktiviteteter for dem, og gjør alt vi kan for at de skal ha en uke der de glemmer sykdommen.  

Mange av familiene har det hardt økonomisk, fordi det å ha et sykt barn tærer på pengene. Når vi inviterer dem til reunion, er ALT betalt for, slik at kun kan nyte en hel uke uten bekymringer. Flyreiser, transport, events, mat & drikke, hotell etc. Det er mange søte sjeler som hjelper oss med donasjoner når vi arrangerer samlinger - og DÚ kan være en av dem!

For at vi skal kunne gi barna en unik "one-of-a-kind" uke, arrangerer vi masse opplevelser, og vi har et kjempe "farewell party" siste kveld! Denne festen er den viktigste eventen i løpet av hele samlingen, fordi det er barnas siste sjanse til å være sammen. Vi vet alltid at ved neste års samling, så er det minst én stol som står tom. Siden forrige reunion i oktober, har vi mistet 3 av de europeiske barna..Nå trenger vi DIN hjelp til å gjøre denne samlingen til en virkelighet! Vi trenger penger til festen, hotell og transport for de ca. 160 menneskene som kommer til Oslo.

Hvis vi når målet vårt, og litt til, bruker vi overskuddet til å kjøpe leker og aktiviteter til samlingen, printe tskjorter og caps til barna som et minne om samlingen som de kan ta med hjem, leie inn fotograf for å ta portretter av familiene og mer!

Progeriabarn går gjennom mye mobbing og smerte i livet, så det er viktig for dem å ha noe å se frem til hvert år. Dette er en meget viktig uke for dem, fordi de møtes med sine beste venner - som er akkurat lik dem selv.

Hjelp oss med å gi disse barna og deres familier en uke de ALDRI vil glemme!

TUSEN HJERTELIG TAKK!

- Miss skOOm
WEBSIDE OM SAMLINGEN PROGERIA REUNION 2017
in Oslo, Norway, August 24-29

Progeria is one of the rarest disorders in the world. It’s a disease that affects less than one in eight million children. At the present moment, we know of 123 children who have Progeria – in the entire world. 24 of these kids live in Europe.

It's important for both the Progeria child, and their family members, with reunions. To be able to talk to others who understand just what you are going through, is priceless.

We arrange a week of fantastic adventures and activities for them, and do everything to make sure they forget about the illness when they come to the reunion.

Many of the families struggle financially, because having a sick child takes such a toll. When we invite them in to the reunions, we make sure everything is paid for, so they don't have to worry about a thing - so they can do nothing but relax for a whole week. There are many kind souls who help us when we arrange reunions - and YOU could be one of them!

In order to give the kids a one-of-a-kind week, we arrange awesome events, and throw one heck of a farewell party on the last evening. The party is the most important event of the reunion, as it is the children's last chance to be together. We always know that next year at least one chair will be empty. Just since last reunion in October, we have lost 3 of the European children.. 
Now we need YOUR help to make this party an unforgettable one! We need funds for the party, hotel and transportation, still.

If we reach our goal, and then some, whatever is left we will use to buy toys and activities for the reunion, print reunion memorabilia for them to take home, shoot & print family portraits and more.

Progeria children go through a lot of bullying and pain in their life, so it’s important for them to have something to look forward to every year. This is a very important week for them, because they meet with their best friends – who are just like they are.

Help us give these deserving children and their families a week they will NEVER forget!

Thank you!

- Miss skOOm

PROGERIAKIDS.COM


 • Anneke Vanse 
  • kr20 
  • 31 mos
 • Mark Hansen 
  • kr40 
  • 33 mos
 • Brian Johansen  
  • kr300 
  • 43 mos
 • Anonymous 
  • kr1,000 
  • 48 mos
 • Carl Jepsen, Haderslev hjem-IS, Haderslev Golfrestaurant 
  • kr28,000 
  • 56 mos
See all

Organizer

Miss Skoom 
Organizer
Oslo