Pro-Afrikaans tour of Europe

I urgently need more funds for my upcoming pro-Afrikaans lobbying trip to Europe.

Ek benodig dringend ekstra fondse vir my komende reis na Europa om die Afrikanersaak daar te bevorder. [Sien verder in Afr hier onder.]

(If not here, you may also donate via PayPal or bank transfers in ZAR, EUR, USD, etc. Just contact me by clicking on the email sign on the right of this page.)

In 10 days' time, I am going to Germany, the Netherlands, Belgium and France to make friends with like-minded politicians and leaders on behalf of South Africa's Afrikaner community. I will lobby for:

1. An end to farm murders and other forms of violence in South Africa.

2. An end to language and racial discrimination against Afrikaners.

3. In the event of complete economic & social meltdown in South Africa after "radical economic transformation", a right of return for us to our countries of origin: the Netherlands, Belgium, Germany, France and Scotland.

The funds will be used to pay for my plane ticket and transport in Europe, which is expensive. Although my plane ticket is already partly covered, I still need money to travel between various European cities, with my diary quickly filling up with meetings and appointments. As to accommodation, I will mostly stay with friends while I am there.

If you contribute at least €20 to this fundraiser, I will send you a book free of charge, wherever in the world you may be.

Thanks in advance! Any amount is welcome, no matter how tiny. You may save 3 million people from cultural and physical extinction...

AFRIKAANS:

Ek benodig dringend ekstra fondse vir my komende reis na Europa om die Afrikanersaak daar te bevorder.

Oor 10 dae vertrek ek na Duitsland, Nederland, België en Frankryk om vriende van die Afrikaner te gaan sien, asook nuwe vriende vir ons te maak. Dit sluit bekende Europese parlementslede en leiers in. Ek gaan voorspraak maak vir:

1. 'n Einde aan plaasmoorde en ander vorme van antiblanke geweld in SA.

2. 'n Einde aan taal- en rassediskriminasie teen Afrikaners.

3. In die geval van algehele ekonomiese en maatskaplike ineenstorting in SA ná "radikale ekonomiese transformasie", die reg op terugkeer na ons lande van herkoms: Nederland, België, Duitsland, Frankryk en Skotland.

Die fondse sal aangewend word om vir vliegkaartjie en vervoer in Europa te betaal, wat duur is. Hoewel my vliegkaartjie reeds gedeeltelik gedek is, benodig ek steeds geld om tussen die onderskeie Europese stede te reis, met my dagboek wat vinnig vol raak met vergaderigns en afsprake. Wat akkommodasie betref, sal ek meesal by vriende inwoon terwyl ek daar is.

As u ten minste €20 of R300 tot hierdie fondsinsameling bydra, sal u 'n gratis boek ontvang, waar ter wêreld u ook al mag wees.

By voorbaat dank! Enige bedrag is welkom, maak nie saak hoe gering nie. U mag dalk net 3 miljoen mense van kulturele en fisieke uitsterwing red...

Donations

 See top
 • Elsa le Roux 
  • €126 
  • 34 mos
 • Wim Rhebergen 
  • €50 
  • 35 mos
 • Anonymous 
  • €70 (Offline)
  • 35 mos
 • Anonymous 
  • €75 
  • 35 mos
 • Yuri Jonker 
  • €20 
  • 35 mos
See all

Organizer

Dan Roodt 
Organizer
Antwerpen, VLG, Belgium
 • #1 fundraising platform

  People have raised more money on GoFundMe than anywhere else. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case that something isn’t right, we will refund your donation. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more