Fundraiser for "Ismet Rraci" School
FUNDRAISER IS CLOSED. WE HAVE REACHED THE GOAL RIGHT AT THE DEADLINE. PLEASE DO NOT DONATE AGAIN. THANK YOU!
ARCHIVE:
First and foremost, I want to thank Mr. Gani Ahmetxhekaj, the principal of this primary school, for expressing his formal written permission and support to allow me to open my project.

Albanian: (Ju lutemi, vazhdoni poshtë ta lexoni këtë postim në gjuhën shqipe)

I ask for your trust, patience, and help in fundraising for the students of “Ismet Rraci” school in my hometown of Klinë, Kosovo.

I believe every child should have access to proper education, a safe school, and supplies to assist in their learning. Our youth rely on us to help them build a future, and be given the opportunity to show the world that they too can contribute. Every child deserves this chance, and lack of money should not be the reason for their failure.

Where I come from, there is a great struggle for providing the students with what they need to better their education. Classrooms should be warm, safe and well-maintained to assist in an environment that the students can feel comfortable and eager to learn in. The supplies on the childrens' desks should include basic writing utensils, notebooks and texts to study. However, the tragic reality is that many Kosovar-Albanian families in Kosovo cannot afford this for their children, and the schools struggle to maintain themselves with their minimal budget. In this post, there are classroom/school pictures posted that were photographed on December 4 and December 11, 2017.

This is a primary school located in Klinë, Kosovo. While I did not attend the school, my brother was a student there for three years, and both of my parents worked as teachers. As I am travelling to Kosovo between June-August 2018, I guarantee to all those who contribute that 100% of the donations I receive through this fundraiser will be spent in Kosovo for the poorest students and priority classrooms’ needs in "Ismet Rraci" school. I guarantee this to you all by personally purchasing the items below and providing you with receipts. There will be zero profit for me and you. This runs merely on the kindness in our hearts. That is why I have decided to take on this goal, because I believe we can make it happen.

100% of the donations I receive from you via GoFundMe will be divided and spent accordingly in businesses in Kosovo that manufacture and/or sell these products. The products purchased will be divided and distributed towards these resources (please email me for the anticipated breakdown of monetary usage) for the school, and shared amongst the classrooms and students in need: Pens, pencils, sharpeners, maps/globes, tools for teaching (chalk, eraser, markers), electronic projector, books/novels, notebooks, lined/graphing paper, organizers, pencil cases, binders/duotangs, backpacks

Every donation counts. Every little bit can give even one student access to a backpack he/she couldn't afford or a novel to be inspired from. My goal is $2000 CAD, but let's not stop there.

Together, we can make this goal happen. This is just the beginning. This starts with compassion and selflessness. This starts with me and you.

IMPORTANT: All donations are in Canadian dollars and will be converted to Euros, subject to currency exchange rates at the point of exchange. The money will be spent on the above list in Kosovo, subject to pricing at time of purchase at the business in question. The items will then be distributed in “Ismet Rraci” primary school, subject to the classrooms and students that may take priority based on minimal finances. If funds are insufficient at time of collection, priority items will take precedence. Please provide an email address and/or phone number (and/or contact me) if you wish to receive proof of purchase and/or photographs when the donations are spent in June-August 2018. If you have any questions, please contact me any time.


TRANSLATION
ALBANIAN/SHQIP:

Fillimisht, dua të falënderoj z. Gani Ahmetxhekaj, drejtorin e kësaj shkolle fillore, për perkrahjen e tij në lansimin e këtij projekti.

Unë jam Anita Krasniqi. Jam 18 vjeqare, dhe vij nga Klina, Kosovë. Isha e privilegjuar të zhvendosëm në Kanada kur isha në moshen 6 vjeqare, ndërsa tani jam e vetëdijshme se shumë nuk e kan këtë mundësi që e kam pasur unë. Kjo fillon me edukimin në Kosovë, veqanërisht në shkollën fillore "Ismet Rraci" në vendlindjen time, në Klinë. Tani unë kërkoj besimin, durimin, dhe ndihmën tuaj për të grumbulluar një fond që do të ndihmoj shumë nxënës në këtë shkollë.

Unë besoj se secili duhet të këtë qasje në arsimim të mirëfilltë, ambient të sigurt shkollor, dhe mjete që të rrisin nivelin e edukimit  Rinia jonë mbështetët tek ndihma jonë për një të ardhme më të mirë, për një shans ti tregojnë botës se edhe ata mund të japin kontribut për një jetë më të mirë. Çdo femijë e meriton këtë mundësi, ndërsa mungesa e parave nuk do të duhej të ishte arsyeja për deshtimin e talentit të tyre.

Shumë nga ne ndonjëherë harrojmë nga kemi ardhur dhe sa larg kemi arritur në rrugëtimin tonë. Por, ne nuk duhet të harrojmë të mbështesim akoma ata që kan më së shumti nevojë në çdo menyrë që mundemi. Kudo që jeni dhe ngado që vini, ju lutem të bëhemi bashkë dhe të ndihmojmë këta nxënës në nevojë.

Prej nga vij unë, ka akoma një mungesë të pajisjeve dhe mjeteve të mjaftueshme per një edukim të mirëfilltë dhe të plotë. Sistemi i edukimit ka një mungesë të mbeshtetjës financiare. Klasët duhet të jenë të ngrohta, të sigurta dhe të mirëmbajtura në menyrë që nxënësit të ndihen rehatshem dhe të interesuar të mesojnë. Veglat në tavolinat e nxënësve duhet të perfshijnë mjete për shkrim, fletore dhe libra shkollor. Por në fakt, realiteti është i tillë që shumë familje akoma nuk kanë mundësi të ju ofrojnë femijëve të tyre këto mjete elementare. Në mes të kësaj faqe janë disa fotografi të klasëve dhe ambienteve të kësaj shkolle, nga 4 Dhjetori 2017 dhe 11 Dhjetori 2017.

Përderisa unë nuk kam vijuar mësimin në këtë shkollë, vëllai im ishte nxënës aty për tre vjet, ndërsa të dy prindërit kan qenë mësues në këtë shkollë për disa vite. Meqë planifikoj të udhëtoj në Kosovë në muajt Qershor-Korrik të vitit 2018, ju garantoj se të gjitha donacionet e juaja do të shpenzohen 100% për nevojat më urgjente të nxënësve, blerjen dhe shpërndarjen e tyre, si dhe bërjen publike të faturave të shpenzimeve. Mjetet do të shkojnë direkt në klasë dhe tek nxënësit. Nuk do të ketë asnjë profit për mua ose dike tjetër. Kjo iniciativë bazohet plotësisht në vullnetin dhe mirësinë tuaj, dhe kjo është pikërisht arsyeja që kam marrë këtë iniciativë, sepse besoj shumë se mund të arrijmë në këtë cak.

Të gjitha kontributet e ardhura përmes GoFundMe, do të shpenzohen nepër bizneset që ofrojnë këto mjete, prodhojnë ose tregtojnë në Kosovë. Produktet e blera do të shpërndahen në këto materiale për shkollë, si dhe ndahen proporconalisht në mes klasëve dhe nxënësve që kan më së shumti nevojë për to.
-lapsa, lapsa kimik, harta , mjete të demostrimit, projektor e mjete tjera elelektronike, libra, fletore, letër, mjete për vizatime teknike, mjete për organizim të materialëve shkollore, qanta për lapsa, qanta shkollore, etj.

Çdo donacion është i vlefshëm. Edhe kontributi më i vogël mund t’i siguroj një nxënësi një qantë shkollore, të cilen nuk mund ta siguroj ndryshe, një snack per të mbajtur memorien më aktive, ose një libër tregimesh per të inspiruar mësimnxënien.

Së bashku mund të arrijmë këtë qellim. Ky është vetëm fillimi, që nis me vullnetin dhe mirësinë tuaj. Kjo fillon nga unë dhe ti!

I rëndësishëm: Të gjitha kontributet janë në dollarë Kanadez (CAD), dhe do të konvertohen në Euro, në bazë të vlerës në shkëmbimore në kohën e konvertimit. Paratë do të shpenzohen në listen e sipërme, në Kosovë, në bazë të çmimëve në bizneset që ofrojnë vlerën më të mirë. Me pastaj, mjetet e blera do të shpërndahen në shkollën fillore "Ismet Rraci" në Klinë, duke marrë parasysh nevojat më emergjente. Nëse fonded janë të pamjaftueshme, nevojat më kryesore do të kenë prioritet. Ju lutem më ofroni email tuajin, ose numër telefoni, nëse dëshironi të merrni faturat e shpenzimëve që vërtetojnë mjetet e shpenzuara. Nëse keni ndonjë pyetje apo sugjerim, ju lutem më kontaktoni mua në çdo kohë.
 • Anonymous 
  • $10 (Offline)
  • 38 mos
 • Rinor Maloku 
  • $20 
  • 38 mos
 • Emily Taggart 
  • $20 (Offline)
  • 38 mos
 • Emily Taggart 
  • $20 
  • 38 mos
 • Jeton Morina 
  • $30 (Offline)
  • 38 mos
See all

Organizer

Anita Krasniqi 
Organizer
Edmonton, AB
 • #1 fundraising platform

  More people start fundraisers on GoFundMe than on any other platform. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case something isn’t right, we will work with you to determine if misuse occurred. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more