Main fundraiser photo

Pomocna dłon dla Oli i jej coreczek

Donation protected
Jeden dzień, kilka minut, a tak wiele może się zmienić...
Ola ( lat 33) żyła w szczęściu, miłości, a każdy dzień przynosił nowe radosci. Wspaniały mąż, łącząca dwoje ludzi miłość i jej owoce -dwie cudowne, najukochansze córeczki. Dom tętniący życiem, gwarem, śmiechem i ogrzany wspólną miłością. Plany na przyszłość, marzenia... dziś pozostały już tylko wspomnienia...
W piątek rano, taki normalny, zwykły piątek, wszystko zmieniło się dla tej rodziny jak w koszmarnym śnie.
19 czerwca 2015 roku niespodziewane odszedł mąż Oli, Fadil Salihaj (lat 38), wspaniały ojciec dwóch malutkich córeczek. Zawał serca, bezlitosny, bez szans na przeżycie odebrał tej rodzinie wszystko co najcenniejsze...
Ola z córeczkami Amelią (3 latka) i Lailą (8 miesięcy) zostaly same...
Ola nie ma tutaj żadnej rodziny, mając małe dzieci nie pracowała, bo mając wsparcie męża mogła poświęcić czas dzieciom i rodzine.
Życie jest bardzo kruche i nie można go przewidzieć. Ola i jej dzieci potrzebują wsparcia, każdego pomocnego gestu. My przyjaciele z rodziną Oli prosimy o pomoc, która naprawdę teraz jest im ogromnie potrzebna. Każda kwota ma znaczenie. Plany wykupienia polisy ubezpieczeniowej nie zostały nigdy sfinalizowane, zawsze zdawalo sie, ze jest jeszcze czas...obcy kraj, rodzina daleko... Ola, Amelia i Laila zostaly zupelnie same. Prosimy, pomozcie im przetrwac najgorsze chwile ich zycia.
Ola z rodzina mieszkaja w Forest Hills, NY

One day, few minutes and so much can change ...
Ola's ( age 33 )  life was full of happiness,  love and everyday brought her new joys.
Wonderful husband, affectionate love  and the fruits of love between two people -beautiful,  beloved two daughters.

Home full of life, laughter and joyful noise, warmed up by love. Plans for the future, dreams...now only memories  are left..

On Friday morning,  just a regular, average Friday everything changed for that family, like in a nightmare...on June 19th, 2015 Ola's husband Fadil Salihaj (age 38) has  passed away. He left his wife and two little daughters so unexpectedly.  A  heart attack, merciless, with no chance to survive took from this family everything that is most precious...Ola was left all alone with her small baby girls Amelia, 3 year old and Laila, only 8 months old...
Ola has no family in this country,  having such young children she did not work because having her husband's support she could devote her full attention to her babies and her family.
Life can be so fragile and unpredictable.  Ola and her children need help and every kind gesture possible.  As Ola's friends, together with her family we are asking for help that is very much needed. Every penny counts. 

Plans to buy a life insurance policy were never finalized, it always seemed like there is still time for that..  foreign country, family far away...Ola, Amelia and Laila were left all alone. Please, help them survive the worst moments of their life.
Ola lives in Forest Hills, NY
Donate

Donations 

 • Ewa Osiecki
  • $100 
  • 9 yrs
Donate

Organizer

Adriana Lesniewski
Organizer
Inwood, NY

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about

 • Trusted

  Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee