Please help me to fix my mum's roof

I’m walking Kom-Emine: Please sponsor me to help fix my mum’s roof!


My mother is on the brink of retirement and has spent the last three decades building up her small jewellery business to provide for herself in her retirement. Despite various obstacles, she was on schedule until we were all hit by Covid-19. As a small business owner who depends entirely on venues (trade fairs, shows etc) for her income, all the shows for 2020 and 2021 have been cancelled, resulting in two years of lost income. Small business owners throughout the UK have fallen through the cracks of the government’s aid packages to support people throughout the ongoing pandemic and she has not been reimbursed for her loss of earnings. As a result, she has had to spend the money she had saved for the necessary repairs to her roof as well as all of her retirement savings, which she spent over 20 years amassing. If she cannot fix her roof, her entire retirement plan will not be viable and she may have to work well past retirement age, which will be even more difficult due to increasing health problems.


Please help me save my mum’s retirement! I need to raise £13,500 to pay for the necessary repairs to my mum’s roof so I am relying on the kindness of all who have taken the time to read this. Kom-Emine is the longest continuous hiking route in Bulgaria, starting from the Western border and traversing the main body of the Balkans all the way to the Black Sea. The route is approximately 650km (400 miles) and climbs and descends over 100 peaks. The total displacement of the combined ascents and descents is over 42,000m (137,895 feet). I will be attempting the hike as a solo walker, relying on mountain huts as well as my tent to get me to my final destination. Any donation, however big or small will help so please donate if you can afford to do so and share this with as many people as you can. Thank you all very much!






Ще направя прехода Ком - Емине: Моля, спонсорирайте ме, за да помогна за поправката на покрива на майка ми!



Майка ми е на прага на пенсионирането и прекара последните три десетилетия, изграждайки малкия си бижутериен бизнес, за да осигури старините си. Въпреки различни препятствия, тя се движеше по график, докато всички не бяхме засегнати от Covid-19. Като собственик на малък бизнес, чийто доходи зависят изцяло от мястото на събитието (търговски панаири, изложения и т.н.), всички изложби за 2020 и 2021 г. бяха отменени, което доведе до загуба на доходи от две години. Собствениците на малък бизнес в Обединеното кралство пропаднаха през пукнатините на правителствените пакети за помощ в подкрепа на хората през продължаващата пандемия, и майка ми не бе обезщетена за загубата на доходи. В резултат на това на майка ми се наложи да похарчи парите, които бе спестила за необходимите ремонти на покрива, както и над 20 години трупани спестявания. Ако не успее да оправи покрива си, целият й пенсионен план няма да бъде осъществим и ще ѝ се наложи да работи дълго след пенсионна възраст, което пък ще бъде още по-трудно поради нарастващите ѝ здравословни проблеми.


Моля, помогнете ми да спася пенсионирането на майка ми! Трябва да набера £13,500 за да платя необходимите ремонти на покрива на майка ми, така че разчитам на добротата на всички, които отделиха време да прочетат това. Ком-Емине е най-дългият непрекъснат туристически маршрут в България, започващ от западната граница и преминаващ през основната част на Балканите чак до Черно море. Маршрутът е приблизително 650 км (400 мили) и изкачва и спуска над 100 върха. Общата денивелация на комбинираните изкачвания и спускания е над 42 000 м (137 895 фута). Ще опитам да направя прехода като самостоятелна разходка, разчитайки на планински хижи, както и на палатката си, за да достигна до крайната дестинация. Всяко дарение, независимо от това дали е голямо или малко, ще помогне, така че, моля, дарете, ако можете да си позволите да го направите, и споделете това с колкото се може повече хора. Благодаря ви много!

 • Dom Penberthy 
  • £20 
  • 2 d
 • Jo Ellaway 
  • £10 
  • 2 d
 • R G 
  • £15 
  • 2 d
 • Richie Keenan 
  • £50 
  • 3 d
 • Tom Broaders 
  • £20 
  • 3 d
See all

Organizer and beneficiary

Ranulf Neame 
Organizer
Inverness, UK
Elvira Neame 
Beneficiary
 • #1 fundraising platform

  More people start fundraisers on GoFundMe than on any other platform. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case something isn’t right, we will work with you to determine if misuse occurred. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more