Pil & Ditte - Projekt i Uganda


PROJEKT OG DETS FORMÅL

Vi er i den privilegerede situation, at vi skal tre uger til Mubende Rehabilitation Centre (MRC), liggende i det nordvestlige Uganda, for at indsamle empiri til vores bachelor. MRC er en del af en kaserne for gamle krigsveteraner; veteraner, der oftest lider af post traumatisk stress og fysisk handicap. På centeret er en del af rehabiliteringen bl.a. gennem idræt. I de tre uger, vi besøger MRC, vil vi bo, spise og leve med soldaterne, og vil undervise dem i idræt og bevægelse. Undervisningen vil centrere om fokuspunkter som tillid, tryghed og samarbejde, via en legende bevægelses tilgang. Projektet har for øje, at beskue det hele menneske, samt den omkringliggende kultur og historie. Med et udgangspunkt i menneskets livsverden, vil vi forsøge at samle idrættens psykiske og sociale rehabiliterende potentialer.
Gennem praktikerforskning vil vi opnå tættere kobling mellem teori og praksis, og for alvor opleve at få hænderne i mulden. De erfaringer vi får indenfor dette felt, vil da kunne bruges til at forstå, belyse og forandre praksis. Vi vil gennem praktikerforskning på MRC forsøge at belyse rehabilitering gennem idræt, hvor fokus er sundhed, som et helhedsorienteret, flerdimensionelt begreb - med særligt fokus på de psykiske og sociale aspekter vedrørende sundhed. Empirien vil blive indsamlet via en kvalitativ tilgang gennem oplevelsesbeskrivelser, sceniske beskrivelser og interviews.

Formålet med projektet er, at udvide vores forståelsesramme indenfor området, og derved kunne udvikle og viderebringe erfaringer, samt udvikle vores egne kompetencer. Ydermere ønsker vi at kunne bidrage med stor praktisk og teoretisk erfaring fra Institut for Idræt, vores ophav og fra den danske kultur, således at opholdet også bliver en kulturudveksling - hvor vi kan inspirere, motivere og lære sammen i et udbytterigt samarbejde. Vi forventer ydermere at skabe et stærkt globalt netværk, i samarbejde med Parasport Danmark, der har hjulpet os frem til vores kontaktperson på MRC.

Men for at alt dette kan blive til virkelighed, og få det størst mulige udbytte af besøget, har vi brug for et bidrag. Først skal I dog vide, hvem I potentielt hjælper sydpå.


HVEM ER VI?

DITTE RAAHAUGE JAKOBSEN

Jeg hedder Ditte og er 23 år gammel. Jeg vil beskrive mig selv som en frisk, åben, smilende, jordnær, social og livsglad holdspiller, der brænder for idræt, bevægelse, mennesker og fællesskab. Jeg kommer oprindeligt fra Lolland, bor nu på kollegium i København og studerer til daglig Idræt på Københavns Universitet. Jeg har i et liv med stort netværk af venner, familie-kærlighed, og særligt i efterskole- og højskoleregi udviklet en stærk tro på at rykke, røre og nå mennesker med fællesskab og hjertevarme.

Gennem min uddannelse har jeg opbygget et stort erfaringsgrundlag indenfor arbejdet med idræt, som middel til at opnå effekter i andre livsaspekter. Dette særligt inden for marginaliserede målgrupper, hvor jeg indtil videre har erfaring med fysisk og psykisk handicappede, mennesker med medfødt hjerneskade, indvandrere, syge og fængselsindsatte.

PIL KNOBLAUCH

Jeg er født og opvokset på Djursland, er 25 år, og har et bankende hjerte for musik, idræt og bevægelse. Jeg læser Idræt på KU, hvor jeg blev optaget i 2014 og fandt her min rette hylde i arbejdet med mennesker, bevægelse, samt det udviklingspotentiale det fører med sig. Undervejs i min bachelor har jeg arbejdet i mange forskellige idrætslige kontekster, og med mange forskellige målgrupper, sideløbende med at jeg har været udøvende musiker med spillejobs, der har sendt mig rundt i verden. Særligt finder jeg samspillet mellem den fysiske, psykiske og sociale udvikling spændende, og synes idrætten er et fantastisk redskab at benytte i dette arbejde. Idræt, bevægelse og musik er for mig et fælles sprog - i uddannelsesregi og forskning er det vigtigt at dele, skabe, undersøge og belyse dette sprog i et mangfoldigt fællesskab, så man tilsammen har en bred vifte af erfaringer og uddannelser bag sig - og derved udfordres yderligere på vores faglighed. Netop derfor finder jeg det vigtigt, at rejse udenfor de trygge danske rammer.

HVORFOR BIDRAGE TIL VORES PROJEKT?

Et bidrag til vores projekt vil gøre vores drøm til virkelighed. Normalvis skrives bacheloren på Idræt på baggrund af instituttets egen forskning, hvilket vi har valgt at bryde med og skabe vores egen kultur- og praksisfunderet forskning. Vi lægger med glæde tid, energi og kræfter i at stable projektet på benene, men mangler økonomisk råderum til at fuldføre projektet.

På Idræt på Københavns Universitet har vi tilrettelagt vores bachelor med fag som: ‘Motion på Recept’, ‘Idrætspsykologi’, ‘Coaching og Teamudvikling’, samt ‘Idræt i Udvalgte Målgrupper’, og vi har den grundlæggende tilgang, at krop og sind er gensidigt påvirkelige og dermed uadskillelige. Vi ønsker at finpudse vores håndværk og drive denne tankegang videre. Projektet er en unik mulighed for at forfølge vores egne ambitioner og udvikle os som professionelle idrætsforskere.

Ved at bidrage til vores projekt, investerer I i innovative unge kræfter med visioner om sociale, kropslige og humanitære kulturudvekslinger. Gennem undersøgelse af idrættens rehabiliterende effekter på det hele menneske, vil vi gøre os erfaringer, der forhåbentlig kan viderebringes til Danmark og gavne den danske tilgang til rehabilitering.

Vi håber, at I kan se perspektiverne i at støtte os i vores projekt. Vi vil være yderst taknemmelige for ethvert bidrag, der vil være til stor hjælp!

Kærligst fra Ditte og Pil
 • Orakel Bar
  • kr500 
  • 64 mos
 • Tinus Flyvholm
  • kr150 
  • 64 mos
 • Jari Weisdorf
  • kr50 
  • 64 mos
 • Palle Helbo Frisk
  • kr200 
  • 64 mos
 • Simone Jorck
  • kr50 
  • 64 mos
See all

Organizer

Pil Knoblauch
Organizer
København N

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.