Main fundraiser photo

Bekim Lumi - we need you back!

Donation protected
Bekim Lumi, our talented dear friend, professor at the Faculty of Arts in Prishtina, a theatre director is battling cancer for the past two years.

The expensive treatment is  proving to be unbearable for his family!

He is currently awaiting for his next round of treatment which depends from us, all of us!

Bekim  needs our support, now that he faces a critical moment - moreover WE need him among us!

Please donate, any amount you can! We also need your moral support and prayers!

Luljeta Lumi - Bekim's sister that lives in Germany where Bekim will continue with treatment is the only beneficiary with access to collected funds!


Beko - come back! Family, friends, your actors and your audience is waiting!

Thank you all immensely!


Që prej dy vjetësh regjisori i mirënjohur dhe Profesori i Fakultetit të Arteve të UP-së, Bekim Lumi, është duke u përballë me sëmundjen e rëndë të kancerit.

Gjatë kësaj kohe, shpenzimet e trajtimit të gjatë mjekësor në Gjermani kanë qenë jashtëzakonisht të mëdha dhe ato, me sforcim të madh, janë përballuar vetëm nga familja e Bekimit.

Tash ka ardhë një moment kritik, kur, për shkak të shpenzimeve të mëdha financiare, atij i duhet mbështjetja jonë më e madhe për ta vazhduar përballjen me sëmundjen e kancerit. 

Prandaj kërkojmë përkrahjen tuaj! Ndihmoni me aq sa mundeni, sado e madhe apo e vogël të jetë shuma!
Mos harroni, Bekimit i duhet edhe përkrahja morale dhe te mbani në lutjet e juaja!

Luljeta Lumi, motra e Bekimit e cila jeton në Gjermani, ku trajtimi ka për të vazhduar, është personi i vetëm që ka qasje në fondet me të cilat po kontribuoni aq zemërgjerësisht.

Ju falemnderit të gjithëve, pafundësisht!

Organizer and beneficiary

Rebeka Aneq
Organizer
Krailling
Luljeta Lumi
Beneficiary

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about

  • Trusted

    Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee