Main fundraiser photo

Paying tribute to Parahat: Support for his family

Donation protected
The Turkmen community of Seattle is mourning the tragic loss of Parahat Akyshov. On Wednesday, June 16th, he drowned in a lake in Washington while attempting to save his daughter who had fallen in the water.

He was a man with a big heart and enormous dreams. This loving man leaves behind a wife and two children.

Please consider contributing to this fund that will support his family who is mourning the loss of their beloved husband and father.


Amerikanyň Seattle şaherinin ýaşaýjysy bolan, ildeşimiz Parahat Akyşowyň aradan çykmagy ähli Seattle Türkmenlerini çuňňur gynandyrdy. Iýun aýynyň 16-syna, Çarşenbe güni, öz suwa gaçan gyzjagazyny halas edip, özi gynansagam Waşington kölünde gark boldy. Doganymyz gaýratly, jomart we ýüregi arzuwlar bilen doludy. Yzynda iki kiçi gyzjagazyny we ýan-ýoldaşyny goýup gitdi.

Şu ediljek haýyr-sahawat kömegi, kakasyny ýitiren çagajyklaryn gelejegi we ýoldaşyny ýitiren gelnejemiz üçin uly kömek bolar diýip umyt edýäris.


Seattle Türkmen-Türk topluluğu, Parahat Akyshov'un trajik kaybının yasını tutuyor. Parahat 16 Haziran Çarşamba günü, suya düşen kızını kurtarmaya çalışırken Washington'da bir gölde boğuldu.

Parahat gönlü zengin ve muazzam hayalleri olan bir insandı. Bu sevgi dolu adam geride eşini ve iki çocuğunu bıraktı.

Sevgili kocasını ve babalarını kaybetmenin yasını tutan kederli ailesine destek olacak bu fona katkıda bulunarak acılarını az da olsa hafifletebilirsiniz.


Мы, туркменская община Сиэтла, скорбим по поводу утраты нами любимого соотечественника, который утонул в озере Вашингтон, пытаясь спасти свою дочь. Он был человеком с большим сердцем и огромными мечтами.

Он оставил двоих детей и жену.

Мы стремимся собрать деньги чтобы внести свой вклад в установленный фонд, который поможет поддержать его семью в течение следующих лет.

Organizer and beneficiary

Bayram Saryyev
Organizer
Bellevue, WA
Enejan Akyshova
Beneficiary

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about

  • Trusted

    Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee