Para-Paard voor Saskia Meinema

For the English language, see below the Dutch language.

Het Nederlands Kampioenschap para-dressuur in Ermelo, 17 en 18 september 2020, had voor Saskia Meinema na heel veel tegenslag en ellende een sportieve opstap moeten worden, maar voor haar in een drama ...

Op de tweede wedstrijddag zakte haar 9-jarige Friese Sterhengst Karsten van de Oostwal in elkaar en overleed ter plaatse.

Saskia haar doel is en blijft, ondanks alle tegenslag, de top in de para-dressuur; de paardensport is alles wat ze nog heeft zolang ze lichamelijk nog kan. 

We willen Saskia graag weer op weg helpen dit doel te bereiken en met deze actie geld in te zamelen voor de aanschaf van een nieuw Para-Paard.

https://www.phryso.com/para-amazone-saskia-meinema-alle-steunbetuigingen-rond-het-verlies-van-karsten-hebben-me-ontzettend-goed-gedaan/ 

https://www.phryso.com / saskia-meinema-wil-naar -top-in-paradressuur-het-a-kader-is-mijn-doel / 
                                                                                                                                                                            
https://frieschdagblad.nl/2020/9/17/paardensport-is-alles-wat-meinema-heeft

https://www.phryso.com/karsten-van-de-oostwal-tjalbert-460-overleden -op-nk-in-ermelo /  

https://nieuwsbladnof.nl/artikel/1126525/drama-voor-saskia-meinema.html 

The Dutch Para-Dressage Championship in Ermelo The Netherlands, september 17 and 18, 2020, should have been a sporty step for Saskia Meinema after a lot of setbacks and misery but ended in another drama for her....

At the second competition day her 9-year-old Friesian star stallion Karsten v/d Oostwal, collapsed and died on the field.

Saskia,s goal is and remains, despite all the setbacks, the top in the para-dressage; equestrian sport is all she has left as long as it is physically possible. 

We would like to help Saskia get back on track to achieve this goal.  With this crowdfunding page, we hope to collect money for the purchase of a new Para horse.

Fundraising team (4)

Team Saskia Meinema
Organizer
Raised €1,581 from 24 donations
Driesum, NL
Ytzen Dijkstra
Team member
Raised €430 from 13 donations
Elze Meinema
Team member
Raised €355 from 4 donations
Jeanette Pruis
Team member
Raised €200 from 2 donations

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.