Main fundraiser photo

Paramaribo ZOO Quarantaine

Donation protected
De dierentuin is oorspronkelijk opgericht met als doelstelling: “de belangstelling voor het levende dier op te wekken door het in stand houden van een zo gevarieerd mogelijk samenstelling en door het geven van voorlichting”. Door de jaren heen heeft de dierentuin echter voor een belangrijk deel gefunctioneerd als een opvang voor inheemse dieren. De collectie bestaat in zijn geheel uit dieren die afkomstig zijn uit de tropische bossen van Suriname. Een ontelbaar aantal apen (slingerapen, brulapen, kapucijnapen), reptielen (kaaimannen, slangen zoals anaconda’s) vogels (papegaaien, koningsgieren), roofdieren (jaguars, ocelots, margays) zijn bij de dierentuin afgeleverd, soms als slachtoffers van het verkeer, soms na inbeslagname vanwege stroperij en illegale handel. Vaak ook als jonge (baby) dieren waarvan de moeder gedood was en die met veel liefde en zorg werden opgekweekt. De naam dierentuin dekt dus maar ten dele de lading. Wel staat educatie en voorlichting hoog in het vaandel. Het is de enige plek waar inwoners van Paramaribo met inheemse diersoorten in aanraking kunnen komen en daarom van essentieel belang dat de instelling blijft voortbestaan.

Waar vraagt de Paramaribo Zoo steun aan en waarom?
In 2020 is er een z.g. Twinning project gestart, waarbij Paramaribo Zoo gekoppeld werd aan Stichting AAP, met als doel om de kennis op het gebied van de verzorging en huisvesting te verbeteren. Het kerndoel hierbij was de realisering van een quarantaine gebouw met een behandelkamer, waardoor de opvang van nieuwe dieren sterk verbeterd kon worden. De bouw heeft grote vertraging opgelopen vanwege de corona pandemie, maar eind 2022 is deze voor het grootste deel afgerond. Echter vanwege het ontbreken van aanvullende fondsen kan het gebouw niet in gebruik worden genomen: er moet extra verzwaarde elektriciteit worden aangelegd en de buitenkooien voor de grotere dieren moet worden afgebouwd. Beiden hebben grote urgentie. De steun die wordt aangevraagd is dus voor afbouw van de buitenkooien, de aanleg van elektriciteit en de ingebruikname van het gebouw en de instructie van het quarantaine personeel.


Donate

Donations 

 • Anonymous
  • €30 
  • 7 mos
 • Anonymous
  • €25 
  • 9 mos
 • Anonymous
  • €25 
  • 9 mos
 • Ronald Dielwart
  • €100 
  • 9 mos
 • Iris Van der Kaay
  • €50 
  • 9 mos
Donate

Organizer

Sylvia Gase
Organizer
Amsterdam-Oost, NL

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.