Main fundraiser photo

PAKTURK’un Hukukuna ve Hatırasına Sahip Çık

Donation protected
 ▼ Türkçe açıklama için  'Read More' a tıklayınız. ▼
Canlı Yayın Bağış Programımızı izlemek için -  To watch our Live Broadcast Donation Program :
https://www.youtube.com/watch?v=9s8GRXGuv0Y

PAKTURKFILE: THE PROJECT OF UPHOLDING THE RIGHTS AND CHRONICLE OF THE PAKTURK EDUCATIONAL INSTITUTIONS

We are the education volunteers who worked at the Turkish Colleges (PakTurk International Cag Education Foundation-PTICEF) in Pakistan. We served the people of Pakistan for nearly 25 years with our schools opened in 1995 with the philanthropic support of Anatolian people and grew into a distinctive brand as PakTurk. With our Pakistani colleagues, we educated thousands of students.

Yet, in an unfortunate period when the Turkish government suppressed every good deed that was not its own, our schools were confiscated, we as Turkish teachers were deported, some of us were abducted and placed under surveillance. We left behind 28 schools, 12,000 enrolled students, as many alumni, countless friends and memories.

As PakTurk personnel, we would not remain silent about this persecution. With a small team we formed within the London Advocacy Group Ltd. in the United Kingdom, we launched a legal struggle in Pakistan. Two of our former executives appealed to the Ministry of Interior and requested the decision to be curatively reviewed. We still look forward to receiving the Ministry's response. Consistent with the forthcoming response, we will carry our struggle to the highest legal authorities of Pakistan.

As will be appreciated, it does not suffice to counter political decisions only by means of law. You need to make your voice heard in the international community and find strong support. We initiated efforts to this end. We launched our website, YouTube channel and social media accounts in January 2021. At these outlets, we publish our memories in Turkish and English and chronicle the history of PakTurk educational institutions.

 We are aware the modest steps we take do not match our giant goals. We need financial and moral assistance of everyone who has a passion for education to realize these giant goals, or at least to put forth the sincere endeavour befitting the size of the goal.

 The fund created with your support will be spent on the following works under the supervision of the London Advocacy Group:

 1.   We will take the administrative and legal struggle we started to the very end. In this respect, we will file cases in the respective High Court and the Supreme Court of Pakistan. We will do our best to get fair results. 
 
2.   We will add the third language, Urdu, to the website www.pakturkfile.org, where we currently publish in Turkish and English. We will increase the visual quality of our site and the feature and diversity of the content. We will receive articles and interviews from our former Pakistani students and friends.
 
3.    We will publish books compiled from the series of articles and interviews on the PakTurkFile site. We will present the books, which will be ready in 3 languages, to the reader in digital and paper print. We will publish the Turkish version of 5 books (What Is Left to Me, Indelible Memories, Landscapes from PakAsia, My Heart Remained in Pakistan, and Pakistan’s Right There!) in the beginning of 2022.
 
4.      We will organize social media campaigns to announce all our work and to increase public support. We will increase the number of followers of the accounts we use in these campaigns. Until October 2022, we will work to increase the number of followers of our Turkish Twitter account from 2,500 to 5,000, the number of followers of our English Twitter account from 5,300 to 10,000, the number of followers of our Instagram account from 2,300 to 5,000, and the number of followers of our Facebook account from 920 to 2,000.

 
5.      We have shared 21 videos on our YouTube channel so far. In the coming period, we wish to publish 3-4 new videos every month. We will showcase the pertinent content in our website on YouTube as well. We will also work to increase the number of our subscribers from 520 to 1,500.

 6.      We made a short documentary about the humanitarian aid and emergency relief activities the PakTurk staff carried out in the disaster zones after major earthquakes and floods. We wish to produce new featured documentaries and short films about PakTurk's other achievements and social activities.

 7.      We are resolute to organize academic and semi-academic panels, conferences and study circles where the values the PakTurk Schools inculcated in Pakistan and education and their contributions to world peace will be discussed. The first of these conferences will be held at the Oxford University in 2022.

 
8.      We wish to compile a photo album on the history of the PakTurk Educational Institutions and online exhibitions where the photos in the album will be displayed.

 9.      In order to re-establish the bond of love with our Pakistani friends who studied, worked, and became parents and trustees at the PakTurk Educational Institutions, we will hold video meetings and chats, and implement projects that will reach them and their hearts.

 Come support us!

 ►To render our quarter-century history unforgettable,

►To prevent Turkish and Pakistani teachers who worked in our institutions for 25 years from being portrayed as criminals,

► Not to cast all these years of hard work and golden memories to oblivion,

► To take back our rights, our schools, our students, our dignity and our passion when conditions change and legal norms are re-established,

Be generous for PakTurkFile too! 
 ≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣
  


PAKTURKFILE: PAKTURK EĞİTİM KURUMLARI’NIN
HUKUK VE HATIRASINA SAHİP ÇIKMA PROJESİ
 
Bizler, Pakistan’daki Türk Kolejleri’nde (PakTurk International Cag Education Foundation-PTICEF) görev yapmış eğitim gönüllüleriyiz. 1995 yılında Anadolu insanının desteği ile açılan ve PakTurk ismiyle markalaşan okullarımızda yaklaşık 25 yıl Pakistan halkına hizmet ettik. Pakistanlı meslektaşlarımızla birlikte binlerce öğrenci yetiştirdik.
 
Ne var ki, Türkiye hükümetinin kendinden olmayan her hayırlı işi sindirmeye başladığı uğursuz bir dönemde okullarımıza el konuldu, Türk öğretmenler olarak sınır dışı edildik, kaçırılanlarımız, takibe uğrayanlarımız oldu. Geride, 28 okul, 12 bin kayıtlı öğrenci, bir o kadar mezun, sayısız dost ve hatıra bıraktık.
 
PakTurk çalışanları olarak bu zulme sessiz kalamazdık. Birleşik Krallık’ta faaliyet gösteren London Advocacy Group Limited Şirketi bünyesinde oluşturduğumuz küçük bir ekiple Pakistan’da hukuk mücadelesi başlattık. İki eski yöneticimiz, İçişleri Bakanlığı’na itiraz başvurusu yaparak kararın gözden geçirilmesini istedi. Halen bakanlığın cevabını bekliyoruz. Kararın değişmemesi halinde mücadelemizi Pakistan’ın en yüksek hukuk mercilerine kadar taşıyacağız.
 
Takdir edileceği üzere, siyasi kararlara karşı sadece hukuk yoluyla mücadele etmek yeterli olmuyor. Sesinizi uluslararası kamuoyuna duyurmanız ve güçlü bir destek bulmanız gerekiyor. Bunun için bazı girişimlerde bulunduk. Ocak 2021’de internet sitemizi, YouTube kanalımızı ve sosyal medya hesaplarımızı açtık. Buralarda Türkçe ve İngilizce olarak hatıralarımızı yayınlıyor, PakTurk’ün tarihini yazıyoruz.
 
Attığımız mütevazı adımların dev hedeflerimizle uyuşmadığının farkındayız. Bu dev hedefleri gerçekleştirmek, veya en azından hedefin büyüklüğüne uygun himmeti ortaya koyabilmek için eğitime gönül vermiş herkesin maddi ve manevi desteğine ihtiyacımız var.
 
Sizlerin desteği ile oluşan fon, London Advocacy Group kontrolünde aşağıdaki işler için harcanacaktır:
 
1. Başlattığımız idari ve hukuki mücadeleyi sonuna kadar götüreceğiz. Bu çerçevede, Pakistan Yüksek Mahkemesi (High Court) ve Anayasa Mahkemesi’nde (Supreme Court) davalar açacağız. Hakkaniyetli sonuçlar çıkması için elimizden geleni yapacağız. 

 
2. Hali hazırda Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde yayın yaptığımız www.pakturkfile.org sitesine üçüncü dili, Urducayı ekleyeceğiz. Sitemizin görsel kalitesini, içeriklerin nitelik ve çeşitliliğini arttıracağız. Pakistanlı eski öğrencilerimizden, dostlarımızdan yazı ve röportajlar alacağız.
 
3. Sitede yer verdiğimiz yazı dizileri ve röportajlardan derlenmiş kitaplar çıkaracağız. 3 dilde hazırlanacak kitapları dijital ve kağıt baskı halinde okura sunacağız. Hazırlık aşamasındaki 5 kitabın (Bende Kalan, Silinmeyen Hatıralar, Pakasya’dan Manzaralar, Pakistan’da Kalbim Kaldı, Pakistan Aha Şurası!) Türkçe versiyonunu 2022 başında çıkaracağız. 
 
4. Yaptığımız bütün çalışmaları duyurmak, kamuoyu desteğini arttırmak için sosyal medya kampanyaları düzenleyeceğiz. Bu kampanyalarda kullandığımız hesaplarımızın takipçi sayılarını arttıracağız. 2022 Ekim’ine kadar, Türkçe Twitter hesabımızın 2.500 olan takipçi sayısını 5.000’e; İngilizce Twitter hesabımızın 5.300 olan takipçi sayısını 10.000’e; Instagram hesabımızın 2.300 olan takipçi sayısını 5.000’e; Facebook hesabımızın 920 olan takipçi sayısını 2.000’e çıkarmaya çalışacağız.
 
5. YouTube kanalımızda şu ana kadar 21 video paylaştık. Önümüzdeki dönemde her ay 3-4 yeni video yayınlamak istiyoruz. İnternet sitemizdeki uygun içerikleri buraya taşıyacağız. Ayrıca abone sayımızı 520’den 1.500’e çıkarmaya çalışacağız.
 
6. PakTurk çalışanlarının büyük deprem ve sel felaketleri sonrası sahada gerçekleştirdiği yardım organizasyonlarıyla ilgili kısa bir belgesel yaptık. PakTurk’ün diğer başarıları ve sosyal faaliyetlerini anlatan nitelikli yeni belgesel ve kısa filmler hazırlamak istiyoruz.
 
7. PakTurk Okulları’nın Pakistan’a ve eğitime kazandırdığı değerler ile dünya barışına sağladığı katkıların müzakere edileceği akademik ve yarı-akademik, panel, konferans ve çalışma toplantıları düzenlemek kararlılığındayız. Bu konferanslardan ilki 2022 içinde Oxford Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilecek.
 
8. PakTurk Eğitim Kurumları’nın tarihiyle ilgili fotoğraf albümü ve albümdeki fotoğrafların gösterileceği online sergiler açmak istiyoruz.
 
9. PakTurk Eğitim Kurumları’nda okumuş, çalışmış, velisi ve mütevellisi olmuş Pakistanlı dostlarımızla kurulmuş olan gönül bağını yeniden tesis etmek için görüntülü toplantı ve sohbetler yapacak, onlara ve gönül dünyalarına ulaşabilecek projeler hayata geçireceğiz.
 
Gelin, bize destek olun!
 
►Çeyrek asırlık tarihimizi unutulmaz kılmak için,
►25 yıl zarfında kurumlarımızda çalışmış Türk ve Pakistanlı öğretmenlerin suç işlemişler gibi gösterilmesine engel olmak için,
►Bunca yılın emeğinin, hatırasının zayi olmaması için,
►Şartlar değişip hukuk normları yeniden tesis edildiğinde haklarımızı, okullarımızı, öğrencilerimizi, saygınlığımızı ve sevdamızı geri almak için,
 
Bir fedakarlık da PakTurkFile için yapın!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donate

Donations 

 • Anonymous
  • £15 
  • 1 yr
 • Anonymous
  • £15 
  • 1 yr
 • Taner Kocyigit
  • £100 
  • 1 yr
 • Anonymous
  • £100 
  • 1 yr
 • Anonymous
  • £10 
  • 2 yrs
Donate

Organizer

London Advocacy
Organizer
England

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about

 • Trusted

  Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee