Det finns en chans -ett album för psykisk ohälsa


Som en fortsättning på min musikaliska föreläsning önskar jag kunna släppa en EP eller ett album med musiken.
Låtarna är på svenska, skrivna av mig och rör ämnen som psykisk ohälsa, prestationskrav och utmattning. Musiken är menad att inge hopp och det vore väldigt fint om de som lyssnar på mina föreläsningar kan fortsätta att få med sig budskapen hem, genom att kunna lyssna på musiken.

Organizer

Josefin Wikevand
Organizer
Varberg

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.