Operatie na diagnose Breast Implant Illness

Hallo allemaal,

(English below)

Mijn naam is Alice, 38 jaar ik kom uit Rotterdam en ben mama van twee kindjes. Ook studeer ik binnenkort af als holistisch kindertherapeut.
 
na een jarenlange zoektocht vanwege medische klachten heb ik nu diagnose gekregen van Breast Implant Illness.
Het is gebleken dat heel veel vrouwen net als ik ziek zijn geworden van hun borst protheses.
er zijn in Nederland twee specialisten die deze diagnose kunnen stellen en helaas is dit bij mij het geval.
Bij de uitslag van de MRI scan blijkt 1 prothese ook geklapt te zijn wat betekent dat de gifstof nu in mijn lijf lekt wat ook mijn gezondheid niet bevorderd.
 
Een operatie met reconstructie kost ruim 7600-, en wordt deels vergoed door de verzekering.
Een klein potje heb ik zelf alleen heb ik in deze toch de hulp nodig van jullie.
Zelf ben ik niet heel erg goed in hulp vragen, ik ben gewend als (alleenstaande) mama om toch veel zelf te doen en op te lossen en daarom vind ik dit best spannend.
 
Buiten het feit om dat ik eindelijk erkenning krijg voor jarenlange klachten speelt er ook een stuk mentaal en emotioneel mee.
Ik ervaar het als een best intens proces allemaal.
 
Op 5 juli heb ik een vervolg consult en in oktober zal ik geopereerd worden.
 
Ik kijk er naar uit om weer gezond te zijn en lekker in mijn vel te zitten zodat ik na mijn afstuderen mijn praktijk kan starten en andere mensen kan helpen met hun hulpvraag.
En ik hoop dat jullie mij willen steunen met deze!
 
Bedankt voor je aandacht en donatie!
 
Liefs Alice

Hello all,
My name is Alice, 38 years old, I come from Rotterdam Netherlands and am a mother of two children. I will also soon be graduating as a holistic child therapist.

after years of searching due to medical complaints I have now been diagnosed with Breast Implant Illness.
It has turned out that a lot of women, just like me, have become ill from their breast prostheses.
there are two specialists in the Netherlands who can make this diagnosis and unfortunately this is the case with me.
At the results of the MRI scan, 1 prosthesis also appears to have collapsed, which means that the poison is now leaking into my body, which also does not promote my health.

An operation with reconstruction costs more than 7600-, and is partly reimbursed by the insurance.
I have a small pot myself, but I still need your help in this one.
I myself am not very good at asking for help, I am used as a (single) mom to do and solve a lot myself and that is why I find this quite exciting.

Besides the fact that I finally get recognition for years of complaints, there is also a mental and emotional factor.
I experience it as a pretty intense process.

I have a follow-up consultation on July 5 and I will be operated on in October.

I look forward to being healthy again and feeling good about myself so that after graduation I can start my practice and help other people with their needs.
And I hope you will support me with this one!

Thank you for your attention and donation!

Love Alice
 
 
 
Become the first supporter

Your donation matters

GoFundMe protects your donation

We guarantee you a full refund for up to a year in the rare case that fraud occurs. See our GoFundMe Giving Guarantee.

See all

Organizer

Alice Seton
Organizer
Rotterdam

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.