Main fundraiser photo

Ondersteuning cultuursector door schade Covid-19

Donation protected


Nederlands:

Wij willen de culturele sector financieel ondersteunen! Er zijn prachtige festivals, evenementen, theaters en podia die allemaal leven van de muziek.

Wij, als band "Rapalje", komen met veel boekers in aanraking en we horen de schrijnende verhalen over hoe het nu verder moet, omdat hun evenement is geannuleerd en er geen alternatief voor in de plaats kan komen.

Organisatie’s met personeel, die het hele jaar keihard werken naar een of zelfs meerdere mooie evenementen waaruit zij hun gehele inkomsten moeten halen. Al hun inkomsten zijn verdampt waardoor sommigen nu of straks in de wintermaanden hun personeel moeten ontslaan. Soms zal een faillissement zelfs onafwendbaar zijn.

Wij, als Rapalje met ruim 100 optredens per jaar, komen op veel prachtige festivals en podia. De mensen erachter kennen wij persoonlijk en we hebben diep respect voor hen.

Wij doneren dit geld rechtstreeks aan de mensen die het niet gaan redden door Covid-19.

Wij zijn als band afhankelijk van ons publiek en de boekers die ons willen programmeren: wij kunnen niet zonder deze 2 ingrediënten en we willen met deze donaties festivalland, theaterland, podia's, boekers  enz. ondersteunen.


English:
We want to support the cultural sector financially, there are beautiful festivals, events, theaters, stages that all live from music.

We as a band “Rapalje” come into contact with many bookers and hear the sad stories about how things should continue after their event has been canceled and no alternative can replace it.

There are entire companies with personnel working year-round to organise a beautiful or even several events, who have seen all income evaporate soon after Covid-19 hit. They have to lay off their employees now or in the upcoming winter months or may even go bankrupt because of the fixed costs.

We as Rapalje with more than 100 performances a year come to many beautiful festivals and stages that gave live to entire companies.

We know these people personally and we donate this money directly to the people who otherwise will not make it through Covid-19.

Our site: www.rapalje.com/donation lists who received how much. As a band we depend on our audience and bookers who want us to play their festivals, we can not do without these 2 ingredients and with these donations we want to support festivals, theaters, stages, bookers, etc.

Deutsch:


Wir wollen den Kultursektor finanziell unterstützen! Es gibt wunderschöne Festivals, Veranstaltungen, Theater und Bühnen, die alle von Musik leben.

Wir als Band "Rapalje" sprechen mit vielen Veranstaltern und hören die erschütternden Geschichten darüber, wie es weitergehen soll, nachdem ihre Veranstaltung abgesagt wurde und es dieses Jahr keine Alternative geben wird.

Organisationen mit Mitarbeitern, die das ganze Jahr über hart für eine oder sogar mehrere schöne Veranstaltungen arbeiten, von denen sie ihr gesamtes Einkommen bestreiten müssen. All dieses Einkommen ist jetzt verbraucht, so dass einige ihre Mitarbeiter jetzt oder später in den Wintermonaten entlassen müssen. Manchmal ist eine Insolvenz sogar unvermeidlich.

Wir kommen als Rapalje mit mehr als 100 Vorstellungen pro Jahr auf viele schöne Festivals und Bühnen. Wir kennen die Menschen dahinter persönlich und haben großen Respekt vor ihnen.

Wir spenden dieses Geld direkt an die Menschen in diesem Sektor, die es wegen Covid-19 nicht schaffen werden.

Als Band sind wir auf unser Publikum und die Veranstalter angewiesen, die uns programmieren wollen: Wir können auf beide nicht verzichten und wollen mit diesen Spenden Festivals, Theater, Bühnen, Veranstalter,  usw. unterstützen.
Donate

Donations 

 • Anonymous
  • €5 
  • 4 d
 • Aneta Fodorova
  • €20 
  • 8 mos
 • Anonymous
  • €10 
  • 1 yr
 • N Brandsma
  • €5 
  • 2 yrs
 • Anonymous
  • €20 
  • 2 yrs
Donate

Organizer

David Myles
Organizer
Korrewegwijk, NL

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.