Main fundraiser photo

Omar & Graciela Mollo moeten blijven!

Donation protected
Mijn naam is Petra Niessen-de Bruijn (Bussum) en ik wil een crowdfunding organiseren voor mijn muzikale Argentijnse vrienden Omar Mollo en zijn vrouw Graciela. Omar is in Argentinië een 'wereldberoemd' zanger en gitarist. Sinds een aantal jaren werkt hij vanuit Nederland, onder andere met Trio Escapada en Emma Breedveld. Zij traden o.a. in 2016 samen op tijdens mijn 50e verjaardagsfeest. Hij woont samen met zijn vrouw al vijf jaar met veel genoegen in Amsterdam. Zij zijn hier 'legaal' en alle papieren zijn in orde. Door alle corona maatregelen zijn het afgelopen jaar veel van Omar's optredens geannuleerd. Zij hebben daardoor bijna geen inkomen. Nu hebben zij twee weken geleden een bericht van de IND ontvangen dat zij wegens onvoldoende inkomsten het land uit moeten, terug naar Argentinië. En dat terwijl alle papieren in orde zijn, zij hier al lang wonen en werken en door omstandigheden buiten hun schuld om het inkomen (tijdelijk) verminderd is. Allerlei vrienden, kennissen en een advocaat zetten zich nu in om hen te helpen. Ook proberen zij natuurlijk werk te zoeken. Er worden brieven geschreven naar de IND, en volgens hun advocaat in Amsterdam (zij hebben mij de brief van de advocaat laten lezen) zou het helpen als er een flink bedrag op hun rekening staat om te laten zien dat zij voldoende middelen hebben om hier te blijven. Je zult begrijpen dat dit veel stress veroorzaakt bij Omar en Graciela. Ik schaam me dat dit in ons land mogelijk is. Actie geboden dus, en hopelijk helpt het en kunnen zij dankzij een crowdfunding hier blijven. Hopelijk kun / wil je ook een bijdrage leveren! Haast geboden! Bij voorbaat dank!Organizer

Petra Niessen-de Bruijn
Organizer
Bussum

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about

  • Trusted

    Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee