Let's save Igor's Eye -Ocalmy Oczka Igorka

Hello everyone !!!

This fundraiser was set up to pay for the costs of treatment - intra-arterial chemotherapy - of little Igor.

Igor Sinkiewicz is only 5 months old, and he is already struggling with a dramatic fight with an unequal opponent - retinoblastoma - malignant tumor of both eyes.

 
Treatment in Poland with general chemotherapy did not bring any results, and even destroyed the child's body.
Currently, Igor is in the USA and is under the care of the best specialist in the treatment of retinoblastoma - Dr. Abramson at Memorial Sloan Kettering Cancer Center in  New York.

He will receive the most modern treatment, which has been estimated  at $500K but costs may increase.
As of today, only 55% of the necessary amount has been collected for Igor's treatment , we still need over $200K
Unfortunately, the left eye couldn't  be saved and was removed on March 7th.
There is a tumor (malignant)  in the right eye, which takes the boy's eyesight day after day - currently estimated only at 20%.
The disease progresses quickly and violently.

Waiting may mean that little Igor will lose his sight irretrievably also in the seeing eye.
If we do nothing, the boy will be plunged into darkness forever!

We cannot allow it !!!

Thank you for all donations on behalf of Igor's parents
 
Igorek z Mamą po usunięciu lewego oczka / Igor with his mommy after his eye was removed
 
Link do zbiorki założonej przez Rodziców Igorka w Polsce

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Was wszystkich !!!

Zbiórka ta została utworzona aby opłacić koszty leczenia - chemioterapię dotętniczą - małego Igorka.

Igorek Sinkiewicz ma zaledwie 5 miesięcy, a już toczy dramatyczną walkę z nierównym dla siebie przeciwnikiem - retinoblastomą - czyli nowotworem złośliwym obu oczu - siatkówczakiem.

Leczenie w Polsce chemioterapią ogólną nie przyniosło efektów, a wręcz wyniszczyło organizm dziecka.
Obecnie Igorek przebywa w USA i jest pod opieką najlepszego specjalisty w leczeniu retinoblastomy - Dr. Abramsona at Memorial Sloan Kettering Cancer Center w Nowym Jorku.
Maluch zostanie poddany najbardziej nowoczesnemu leczeniu, które wyceniono na $500K lecz jego koszty mogą wzrosnąć.

Na dzień  dzisiejszy na leczenie Igorka zostało zebrane tylko  55% potrzebnej kwoty, brakuje jeszcze ponad $200K
Niestety lewego oczka nie udało się uratować i zostało usunięte 7 marca.

W prawym oczku jest guz(złośliwy) , który dzień po dniu zabiera chłopcu wzrok - na chwilę obecną szacowany na jedyne 20%.
Choroba postępuje szybko i gwałtownie...
Czekanie może oznaczać, że Igorek straci bezpowrotnie wzrok także w oczku widzącym.
Jeśli nic nie zrobimy, chłopiec na zawsze pogrąży się w ciemności!

Nie możemy na to pozwolić!!!
 
Serdecznie dziękuję za wszystkie wpłaty w imieniu Rodziców Igorka


 GoFundMe Giving Guarantee

This fundraiser mentions donating through another platform, but please know that only donations made on GoFundMe are protected by the GoFundMe Giving Guarantee.

 • Joanna Gluszak 
  • $50 
  • 4 mos
 • Usman Haq 
  • $13 
  • 4 mos
 • Anonymous 
  • $100 
  • 4 mos
 • Frank Mancino 
  • $250 
  • 4 mos
 • Anonymous 
  • $20 
  • 5 mos
See all

Organizer

Michal Wojtunik 
Organizer
Trenton, NJ