Memorial Fund for Norman Soares

English version below

Lieve lezer,

Op 24 juli jl is onze dierbare Norman Soares op 43-jarige leeftijd plotseling en veel te vroeg overleden, zijn drie jonge kinderen Storm, Jade en Julian achterlatend. Graag willen wij als vrienden middels het opzetten van deze actie jullie steun vragen.

Sommige mensen komen als een wervelwind je leven binnen. Met grote kracht laten ze de grond onder je voeten doen schudden, tillen ze jou en iedereen om hen heen op en nemen ze je grote afstanden met zich mee. Wanneer de storm dan weer gaat liggen en de rust weer terugkeert en je kijkt terug op jullie tijd samen dan zie je dat je niet meer dezelfde persoon bent die je daarvoor was geweest. Je bent voorgoed veranderd. Geraakt. Een elektrische vonk is overgesprongen en voor altijd onderdeel van jou geworden. De lucht is niet langer statisch, maar je hoeft maar even terug te denken aan die ene blik, die ene glimlach of die paar woorden van inspiratie en hoop om die wervelwind van positieve energie weer te voelen. Norman was zo’n wervelwind. Als een ware tornado was hij onnavolgbaar en stormde hij door je leven, zoog hij je in zijn wereld en trok hij je mee op zijn reis. Hij was een man van veel woorden, maar het woord onmogelijk heeft hij nooit uitgesproken. Als een rasechte artiest wilde hij het liefst maar 1 ding: creëren. Zodra hij iets had verzonnen was hij alweer bezig met het volgende avontuur. Alles met als doel om je te raken, te inspireren en je in vervoering te brengen. Onvermoeibaar en volkomen onzelfzuchtig werkte hij jaar in, jaar uit en vaak tot diep in de nacht door om duizenden mensen uit de muziek- en fitness industrie samen te brengen en te inspireren; jong en oud, groot en klein, beginnend en beroemd.

Toen er wereldwijd een pandemie uitbrak verzon hij zijn laatste slotstuk. Zijn virtuele evenement moest zijn meesterzet worden; het zou de financiële toekomst van zijn kinderen voorgoed waarborgen. Want net als elke tornado had ook Norman een safezone, een oog in zijn storm, een plek waar hij tot rust kon komen: zijn prachtige gezin. Helaas zal Norman de uitvoering van Dancefair Virtual nooit met eigen ogen mogen zien: zijn bevlogen reis kwam geheel onverwacht vroegtijdig ten einde. Met jullie support kan Norman echter toch bijdragen aan de toekomst van zijn kinderen. Bijvoorbeeld door hun eerste autootje of hun studie te helpen bekostigen. Iets wat hij niets liever had gewild dan om zelf te doen maar hem helaas niet is gegund.

Het ingezamelde geld zal opgenomen worden door Mischa. Hij maakt het vervolgens direct over naar Martine.


---

Dear reader,

On July 24th our dearly beloved Norman Soares passed away at the young age of 43, unexpectedly and way too soon, leaving his three young children Storm, Jade and Julian behind. Hereby we as friends would like to ask your support to ensure that his kids aside from having to deal with this indescribable loss will not also have to go through any financial worries.

Some people enter your life like a whirlwind. With enormous power they make the ground under your feet tremble, lifting you and everyone around them up and carrying you along over great distances. When the storm settles and the calm returns and you look back on your time together you see that you are no longer the same person you once were. You have changed for good. You’ve been touched. An electric spark has passed onto you and now has become an inseparable part of who you are. The air no longer is static, but you only need to think back to that one glance, that one kind smile or those couple words of hope and inspiration to feel that whirlwind of positive energy around you again. Norman was such a whirlwind. As a real tornado he was inimitable as he stormed through your life, pulling you into his world and taking you with him on his journey. He was a man of many words, but ‘impossible’ is a word he never uttered. As a true artist there was nothing that he wanted more than that one thing: to create. As soon as he had conjured up an idea he was already on to the next one. All with one single aim: to touch you, inspire you and entrance you. Tirelessly and completely selflessly he worked year after year, often until deep at night, in order to bring together and inspire thousands of people from the music- and fitness industry; young and old, big and small, upcoming and established.

When a global pandemic broke out he devised his grand finale. His virtual event was supposed to be his masterstroke; securing the financial future of his kids once and for all. Because like every tornado Norman too had a safe zone; an eye in his storm; a place where he could recharge: his beautiful family. Unfortunately Norman will never get to see the launch of Dancefair Virtual with his own eyes; his passionate journey ended suddenly and way too soon. With your support Norman can still contribute to the future of his children. For instance by helping to pay for their first car or their education. Something he would loved to do himself but that unfortunately wasn’t granted him.

The collected money will be withdrawn by Mischa. He then transfers it directly to Martine.

Donations

 See top
 • Minou Moenis 
  • €40 
  • 1 mo
 • Anonymous 
  • €25 
  • 1 mo
 • Joel Dekkers 
  • €20 
  • 1 mo
 • Anonymous 
  • €10 
  • 2 mos
 • Mano Meijer 
  • €25 
  • 2 mos
See all

Fundraising team: Voor Norman (3)

his friends 
Organizer
Vrienden van Norman 
Team member
Yoran Van Heesch 
Team member
 • #1 fundraising platform

  People have raised more money on GoFundMe than anywhere else. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case that something isn’t right, we will refund your donation. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more