Noodhulp overstromingen Cambodja

In de maanden september en oktober hebben in Cambodja vreselijke overstromingen plaatsgevonden door hevige regenval. Door middel van deze sponsoractie wil Stichting Fountain of Hope Cambodja-Nederland  u vragen financiële hulp te bieden. Dit om de Cambodjanen er weer bovenop te helpen en het voorkomen van hongersnoden.

Cambodja heeft een rijke, maar ook een hele duistere geschiedenis. In 1975 kwam de Rode Khmer onder leiding van Pot Pol aan de macht. In een paar jaar tijd werd ongeveer 25% van de bevolking omgebracht door het verschrikkelijke barbaarse regime dat gevoerd werd.

Het land heeft in de jaren na het Pot Pol regime goede ontwikkelingen doorgemaakt. Er zijn echter nog steeds grote zorgen. Zo zijn de wonden uit het verleden nog steeds merkbaar en is Cambodja nog steeds een ontwikkelingsland. Met name in de binnenlanden is de situatie rondom armoede, gezondheid, onderwijs en toekomstmogelijkheden vaak schrijnend.

“Fountain of Hope” (FOH) doet fantastisch werk in de allerarmste gebieden. FOH werkt samen met de plaatselijke overheden en biedt hulp aan de samenleving op een allesomvattende manier. Dit doen zij door middel van onderwijs en het beschikbaar stellen van hulp op velerlei gebied. FOH heeft ongeveer 60 fulltime medewerkers, allemaal Cambodjanen. Het is een super gemotiveerd team dat werkt vanuit een christelijke levensovertuiging.

Tijdens de overstromingen is FOH direct in actie gekomen om hulp te bieden. Dit in de meest afgelegen en slecht bereikbare gebieden. Binnen korte tijd konden zo 95 families bereikt worden met noodhulp pakketten. Dit binnen de provincies Pursat, Battambang en Kandal die deel uitmaken van het werkgebied van FOH. Ook het regiokantoor in Pursat heeft weken onder water gestaan. Veel onderwijsmaterialen zijn verloren gegaan en ook vervoersmiddelen hebben flinke schade opgelopen.

De oogsten in de getroffen gebieden zijn verloren gegaan. FOH biedt hulp in de vorm landbouw stimuleringsprojecten. Dit bijvoorbeeld door middel van rijst-banken, spaar-banken en advisering van plaatselijke overheden. Door de recente overstromingen is dit werk nu extra belangrijk om hongersnood te voorkomen.
Hulp is direct gestart vanuit de beperkte financiële reserves van Fountain of Hope. Juist nu is een forse financiële injectie nodig om de broodnodige hulp te kunnen blijven bieden. Wilt u ook uw steentje bijdragen?

Meer informatie over Fountain of Hope kun je vinden op www.fohcambodia.org en www.fohcambodia.info.

St. Fountain Of Hope is ANBI geregistreerd. Uw giften zijn daarom belasting aftrekbaar.

Dank jullie wel voor jullie giften!

Organizer

Fountain Of Hope
Organizer
Hendrik-Ido-Ambacht, NL

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.