Main fundraiser photo

Nieuwe Bus voor dagbesteding De Oude Hove

Donation protected
Lieve mensen,

In de nacht van 24 februari 2022 is onze bus van dagbesteding De Oude Hove in Zuidwolde door brandstichting in vlammen opgegaan en in de as gelegd! We hebben hier geen woorden voor en ons hart huilt! Met ons zijn ook buren getroffen die nu hun auto missen. Ons hart is dan ook bij hun❤️

De dagbesteding is afhankelijk van de bus om mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking (mensen met mogelijkheden) te vervoeren van huis naar hun werk. We hebben met zijn allen erg ons best gedaan en met ons ook de toppers om deze bus bij elkaar te krijgen. Een bus die echt van ons zelf is, waarmee ook leuke uitjes verzorgd werden. We hadden hem dan ook nog net geen jaar in ons bezit. De toppers zijn net als wij erg verdrietig dat hun eigen bus in rook is opgegaan. Naast dat de bus weg is hebben we ook materialen voor glas-in-lood-projecten voor onze toppers verloren. Ons werd op het hart gedrukt met hulp ook deze actie op te zetten, zodat we een andere bus aan kunnen schaffen om onze toppers weer te vervoeren.
Natuurlijk gaat we ook weer koekjes en kaarsen verkopen.

We hopen met uw hulp een nieuwe goede bus bij elkaar te krijgen.Namens de medewerkers en toppers van dagbesteding De Oude Hove,

Claudette Dumas


In the night of February the 24th 2022, our van for our daycare for people with disabilities, De Oude Hove in Zuidwolde, went up in flames due to arson. We have no words for this and our heart weeps. Along with us, several of our neighbors’ cars also fell victim to the flames. Our heart goes out to them.
Our daycare is fully dependent on the van to transport people with disabilities (people with possibilities) from their homes to our daycare. All of us have worked long and hard – our champions as well – to make this van a reality. Our very own van, with which we also made nice field trips. We’ve had the van for less than a year. Our champions are, just as we are, very sad about their van going up in smoke – literally. Not only did we lose the van, but also the materials to make works of stained glass together with our champions. We were advised to set up this crowd funding, so that we might be able to purchase another van to transport our champions once more. Of course we will also be making and selling cookies and candles once more.
We hope that, together with your help, we can get enough money together to purchase another van for our daycare.Claudette Dumas

Organizer

Claudette Dumas
Organizer
Meppel

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about

  • Trusted

    Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee