Nas Ej Ntxawm Lauj Mob Cancer - Thov Kev Pab

Peb tus nas ej Ntxawm Lauj tau txais tus kab mob cancer xyoo no, nws yuag yuag tsis zoo li tus qub lawm.  Nws thov kev pab los ntawm txhua leej txhua tus, muaj me los pab me, muaj ntau los hos pab ntau, ib duas ob duas los yog txiaj ntsiag tag nrho.  Vam thiab cia siab tias sawv daws yuav pab hlub txog peb tus nas ej Ntxawm Lauj.

All donations will go towards medicine & medical costs.  Thank you all.
 • Anonymous
  • $20 
  • 42 mos
 • Bao Yang
  • $20 
  • 42 mos
 • Toumoua Thao
  • $20 
  • 42 mos
 • Youa Yang
  • $25 
  • 43 mos
 • Bao lee Ma vang
  • $40 
  • 43 mos
See all

Organizer

ET Yaj
Organizer
Madison, WI

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.