Main fundraiser photo

MS wooninitiatief F4MS

Donation protected
Met jouw hulp kunnen we toekomst bieden aan mensen met MS.

Future 4 MS gaat het allereerste wooninitiatief opzetten voor mensen met Multiple Sclerose. Het wordt een klimaat neutrale woongemeenschap met MS gespecialiseerde zorg.
Waarbij iedereen inclusief is en gerespecteerd wordt. Waar het levensplezier wordt vergroot en er aandacht is voor het verhogen van de kwaliteit van leven. Ook mensen met MS tellen mee en hebben recht op passende zorg/woning en willen bijdragen aan een beter klimaat. Future 4 MS wilt dit realiseren.

Met jouw donatie kan de grond worden aangekocht en een gemeenschappelijk gebouw worden gebouwd.
In dit gemeenschappelijk gebouw zal een leefkeuken komen, een grote woonkamer voor oa activiteiten en gezelligheden. maar ook een beweegruimte met apparatuur voor het vergroten van de conditie. Daarnaast komt er een logeer appartement voor bezoekers van ver en een verpleegkundigen appartement voor het bieden van 24-uurs zorg.

Met jouw hulp kunnen we toekomst bieden aan mensen met MS.

Organizer and beneficiary

Future 4 MS
Organizer
Jeannette Helder
Beneficiary

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about

  • Trusted

    Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee