Motverka krav på vaccinbevis

Uppdatering:  2021-12-29

Ansökan om rättsprövning har redan avslagits den 22:a december 2021.
Det kan inte rättsprövas eftersom det är ett normbeslut riktat till allmänheten. 

Vi får nu fokusera på individuella fall med höga bevisvärden som juristen också har rådgivit.  Helst mot en myndighet. Som sista utväg stämma en privat arrangör- Detta kommer kräva en större insamling.

Jag uppmanar nu alla som har ett konkret fall av diskriminering från en myndighet eller dylikt att höra av sig. Det innebär att du kommer behöva bli kund hos advokatbyrån, det görs en utredning och en ansökan om skadeståndskrav lämnas in hos Justitiekanslern. Jag betalar utredningen från de insamlade pengarna. Det innebär också att de gör en jävskontroll innan de tar ditt fall. Var medveten om att alla ansökningar blir offentliga handlingar och att du sedan kan bli kontaktad av journalister (dessa kan man dock ignorera, de röjer ändå inte namn vanligtvis). Det är viktigt att du har bevis för ditt fall annars kommer vi ingenstans. Bevis kan vara skriftligt eller inspelat.

Ju fortare jag får ett individuellt fall ju bättre- juristen måste göra en specifik utredning om fallet.

Utredningen går på 10 timmar i förskott (1900 kr i timmen). Det blir extra kostnad utöver det. Hur mycket vet vi inte än (beror på fallet). Jag öppnar donationer igen. Dessa går till att driva individuella fall nu.Uppdatering:  2021-12-15

Den 13:e december hade jag ett första rådgivningsmöte med jurist Rebecca Ahlstrand från Skandinaviska Människorättsadvokaterna.
Resultatet är följande:
- Hon bedömer att det är högst osannolikt att Högsta Förvaltningsdomstolen tar upp en sådan ansökan om rättsprövning av ett regeringsbeslut då det händer väldigt sällan. Det skall dessutom uppfylla alla kriterier om det finns en chans- bl.a. måste det handla om en enskild individs rättigheter som har kränkts. Hon menar att vaccinpass är en samhällsnorm och därför inte kan anses att uppfylla detta kriterium.
- Hon råder att vi istället skall fokusera på individuella fall där någon t.ex. har blivit avskedat i avsaknaden av vaccinbevis eller nekats jobb p.g.a. inget vaccinbevis. Dessa individuella fall skall helst riktas mot en myndighet. Ett sådant fall måste ha högt bevisvärde, ex. skriftligen skall det stå att någon blir avskedat eller nekat jobb.
Ett sådant individuellt fall skulle de kunna anta om de bedömer det finns tillräckligt med bevisning. Nyttan av ett enskilt fall är att skapa ett juridiskt prejudikat om hur domstolen dömer detta gällande vaccinpass. Det gäller en ansökan med krav på skadestånd till Justitiekanslern på t.ex. 100 000 kr om man har blivit nekat jobb eller högre belopp om man har blivit avskedat (i detta fall för ekonomiskt lidande).
Ansökan till Justitiekanslern är gratis. Vem som helst kan göra det. Dock för att ha en chans att det går vidare råder hon att det ska skötas av en jurist.  En preliminär offert är 10 timmar för en utredning gällande arbetsrätt. Det inkluderar ej ansökan. Brevväxling mellan JK och juristen tillkommer också.
- Gällande arrangörerna: det blir en annan typ av rättsprocess. Där måste man i princip stämma en arrangör. Den finansiella risken här är högre då det hamnar i en domstol och om man förlorar fallet blir man ansvarig för alla parters rättskostnader som kan hamna på "saftiga belopp".
- Frågan om tvångsvaccinering kan bli aktuellt i Sverige: Nej, vi är skyddade mot kroppsliga ingrepp mot vår vilja där vaccinering också omfattas. Detta står i grundlagen. För att kunna ändra grundlagen måste det ske mellan två val eller en folkomröstning.  Då har man möjlighet att rösta bort partierna som eventuellt skulle förespråka en sån ändring.
- För tillfället pågår det två rättsprocesser i Europa domstolen där vårdpersonal inte fick jobba vidare(från Grekland).  Eftersom Europakonventionen också är svensk grundlag kommer resultatet av dessa fall också ha betydande för alla EU-länder.
- Jag har frågat om de ändå kan lämna in en ansökan om rättsprövning av vaccinpass trots osannolikheten att det går vidare: Hon kunde inte svara på detta med en gång. Hon behöver överlägga med kollegor och göra en djupare utredning om de är beredda att göra det.
Jag har haft mailkontakt med henne idag och hon ska återkomma om detta.

Det hon kan anta sig är ett individuellt fall till Justitiekanslern. Jag har ett möjligt fall (min sambo). Jag jobbar på att försöka säkra skriftligt bevis då beskedet bara var muntligt.
Om ni har ett individuellt fall som kan riktas mot en myndighet, där någon har blivit avskedat eller nekats jobb, och det finns skriftlig bevisning eller inspelad bevisning- hör gärna av dig. Som sagt, rådde hon att det är inte till stor nytta av att stämma en arrangör för att man t.ex. inte kunde gå i kyrkan eller på bio. Risken är väl befintlig att man får stå för hela rättskostnaden i domstolen även om man har rättsskydd då inte allting täcks. Bara personer som tjänar under 260 000 kr nånting per år har dessutom rätt till detta.

Hur går vi vidare?
- Avvaktar besked om de är beredda att lämna in ansökan om rättsprövning.
- Jobbar vidare med ett eller flera individuella fall mot en myndighet genom Justitiekanslern för att försöka skapa ett prejudikat om hur domstolarna dömer.

Den finansiella aspekten
- Eftersom det är oklart om advokaten är beredd att lämna in en ansökan om rättsprövning av beskedet om vaccinpass har jag ändrat benämningen på den här insamlingen till att motverka krav på vaccinpass. Jag ger också chansen att du som har donerat krediteras för din donation (gäller alla som har donerat före 2021-12-15). Däremot har jag ursprungligen nämnt i beskrivningen att jag också tänker använda pengarna till rättsprocess mot kommuner som avskedar t.ex. vårdpersonal.
- Insamlingen kommer förbli pausad tills Rebecca Ahlstrand har återkommit.
- För fortsatt arbete kommer det krävas förskottsbetalning. Preliminärt är det 10 timmar x 1900kr = 19 000kr inkl. moms.
- Av de 36 000 som är insamlade har 3800 betalats till första mötet. Själva GoFundMe tar en avgift för varje donation och för konvertering till euro. Dessa avgifter ligger på ungefär 4000. Vi har alltså ungefär 28 000 kvar att använda för fortsatt arbete.
- Jag öppnar först upp donationer igen när hon påbörjar själva utredningen av ett individuellt fall och när det blir klart att det kommer behövas mer pengar.

Andra alternativ:
- Det är många som tipsar om andra advokater. Jag anser dock inte det är värt att byta i nuläget. För det första kommer jag behöva betala in igen för ett första möte. Det tar ganska lång tid att få till ett möte, det är jävskontroller i början. Det tog drygt 2 veckor att få till ett första möte. Därför blir det både slöseri med tid och pengar.
- Jurister på Skandinaviska Människorättsadvokaterna motsätter sig vaccinpasset. De har skrivit på med namn en debattartikel i Dagens Juridik.
- Arvodet hos andra advokater skiljer sig inte markant från dessa.________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Uppdatering:

Idag 2021-12-13 kl 11.00 har jag ett första möte med Rebecca Ahlstrand. Hon har redan i förväg sagt att vi ska försöka fokusera på individuella fall där någon blivit diskriminerad tex. nekats jobb eller tillträde pga. vaccinkrav. Fallet måste ha högt bevisvärde, ex. skriftligen. Finns det någon person här som har skriftligt bevis på ett nekat jobb eller tillträde- hör av dig snarast.

Vi kommer diskutera de andra frågor jag la upp här. Jag återkopplar senare idag om hur vi går vidare. Uppdatering
:

Igår den 2:a december har jag pratat med Oskar från Människorättdadvokaterna. Han sa att de har fullt upp och att en kollega kommer förhoppningsvis höra av sig under nästa vecka. Dock ingen garanti pga. fullbokade scheman. Vidare kunde han inte svara på preliminära frågor. Det känns tråkigt att processen går så här seg.

Denna gång pausar jag donationer tills jag vet hur mycket totalkostnaden blir. Jag tackar så mycket för ni som har bidragit, visat sitt stöd och delat denna insamling.

Under helgen kommer jag kolla om det finns fler advokater som kan agera snabbare. Om det är någon som kan hjälpa mig med detta hör gärna av dig.  Du som hör av dig bör ha konto online på Facebook eller Linkedin med bild eller något sätt jag kan verifiera vem du är. När det gäller typ av advokat är det viktigt att de åtminstone har en hemsida, de är EMOT vaccinpass, de kan agera snabbt så att vi kan få ansökan inlämnad och att man inte behöver vänta så länge på ett rådgivningsmöte.

--------------------------------------------------

I torsdags den 25:e november har jag betalat in förskottsbeloppet på 3800kr inkl moms till advokatfirman Skandinaviska Människorättsadvokaterna i Uppsala. Ruth Nordström är VD där. Hon är en av dem som skrev på debattartikeln i Dagens Juridik som riktar kritik mot införandet av vaccinpass och hur det bryter mot olika lagar. Därför kändes det rätt att ta kontakt med dem. Processen går inte lika snabb som jag hade önskat men det sker framsteg. Först behövde de göra en bakgrundskontroll på mig och detta är klart nu.  Vidare uppgifter som begärdes av mig har lämnats in.  Den 26:e november har de bekräftat mottagning av betalningen. Det kommer bli ett första rådgivningsmöte över video.  Datum för detta förväntar jag bli under kommande veckan.  Jag har fått besked om att det är flera liknande ärenden de behandlar just nu gällande ansökan om rättsprövning.

Jag kommer uppdatera den här sidan så fort jag vet mer efter mötet.

Gällande Swish har jag tagit emot några få donationer till min privata Swish och överfört dem hit. Dock känner jag mig obekväm med att använda mitt privata lönekonto i Sverige för detta ändamål då banken kan blockera mitt konto.  Det behöver jag gärna för att få in min lön. Så fort jag har en bättre uppfattning över totalkostnaden för skrivelsen och eventuella extra kostnader kommer jag försöka sätta upp ett separat konto för Swish-donationer.

Vid mötet har jag följande frågeställningar:
1.) Går det att flera personer sätter sina namn på ansökan? I så fall hur många? Krävs det då både namn och personnummer från samtliga? Vilka borde sätta sina namn på ansökan?
2.) Kan ni ge en ungefärlig inskattning på kostnaden för att skriva ihop ansökan?
3.) Om det tas upp till prövning i Högsta Förvaltningsdomstolen, vad blir det för ytterligare kostnader? Är det en risk att den som ansöker blir ansvarig för alla rättsprocesskostnader om ansökan ogillas?
4.) Tidsramen. Hur lång tid tar det att förbereda en ansökan till inlämning?
5.) Hur realistiskt är ansökan? Hur ser förutsättningarna ut?
6.) Finns det några prejudikatfall att utgå ifrån?

Jag vill ge ett stort tack till varenda en som har visat stöd här genom donationer och genom positiva ord och meddelanden jag har fått. Styrkan ligger i ett enat folk. Jag vill också get ett särskilt tack till min sambo som har inspirerat mig till att gå till handling.  Det var hennes ide att uppmana folk till JO-anmälningar och det har inspirerat mig till att även göra detta. Hon var en av de första som gjorde JO-anmälan mot kommunen som nekade henne jobb p.g.a. krav på vaccinbevis. Som hon brukar säga "det hjälper inte sitta i soffan o klagar" :)
Jag hoppas att det är många flera som blir inspirerade till att gå till handling och ta eget initiativ.  Efter mötet hoppas jag ha mer info om hur vi som flera kan ansöka om rättsprövning gemensamt.

Ursäkta om jag inte svarar på meddelanden så fort som jag hade önskat eller missat ditt meddelande. Det är otroligt många som tar kontakt med mig via olika plattformer och det är svårt att svara på allt. Under dagtid är jag otillgänglig eftersom jag har ett vanligt jobb precis som alla andra att sköta.
Slut uppdatering

Hej på er allihopa!
 
Som ni vet vid det här laget har Sveriges socialminister Lena Hallengren på den 17:e november 2021 gått ut med besked om att det skall införas ett vaccinpass vid stora sociala tillställningar av över 100 personer. Detta kommer omfatta idrotts- och kulturella evenemang samt bio. Folkhälsomyndigheten har också medgett under den gångna veckan att de arbetar på fler restriktioner för ovaccinerade i en eventuell och sannolik fas 2 av vaccinpasset. Under denna fas kommer restaurang, krogar och gym omfattas. Detta kommer börja gälla fr.o.m. den 1:a december 2021.
 
Det är så många av oss som anser att detta är grovt diskriminerande och totalt odemokratiskt att p.g.a. medicinsk vaccin status förbehålla tillgång till offentliga rum. I Sverige råder det ingen vaccinplikt därför strider ett vaccinpass mot grundlagen. Genom att införa vaccinpass till ovannämnda tillställningar kränker Regeringskansliet och Folkhälsomyndigheten mot din rätt att bestämma över din egen kropp när det gäller vaccin. Det bryter mot paragraf 6 i regeringsformens andra kapitel att alla medborgare skyddade mot ”påtvingade kroppsliga ingrepp” såsom vaccinering från det allmänna, det vill säga från stat, myndigheter, kommuner och regioner. Detta är en indirekt kränkning då vi i praktiken skulle bli tvungna att vaccinera sig för att kunna gå på bio, restaurang och gym. Det påminner om de Gesundheitspass som Nazi-Tyskland införde. Vi vet alla hur det gick till. Efter det 2:a världskriget vid Nürnbergrättegångarna antogs det den s.k. Nürnbergkonventionen 1947:
 
"Individens frivilliga samtycke är absolut nödvändigt. Detta innebär att individen ska ha laglig kapacitet att ge sitt samtycke, ska därmed ha rätten att använda sig av sitt fria val utan några som helst påtryckningar, vilseledning eller andra former av påverkan; individen ska ha tillräcklig kunskap och förståelse i sakfrågan för att kunna ge sitt informerade samtycke. Detta innebär att individen ska ha tillgång till all känd kunskap och kända risker som det kan medföra att delta i experimentet. Ansvaret för att deltagarens samtycke är informerat och fullgott vilar på den som initierar experimentet."
 
 
Det vi ser idag är det exakt motsatta- påtryckningar, ingredienser i vaccinet är ej offentliga, biverkningarna tystas ner, vaccinet är fortfarande experimentellt. Genom ett vaccinpass tvingas man indirekt till att vaccinera sig med ett experimentellt medel för att kunna delta i samhället.
 
Enligt Anders Tegnells egen utsago för ett år sedan var målet flockimmunitet på 60% genom naturlig immunitet och genom vaccinering. I skrivande stund har över 80% av den vuxna befolkningen vaccinerats. Denna åtgärd stämmer inte överens med det målet som sattes ursprungligen. Den initiala avsikten var också att riskgrupperna skulle få vaccin och att friska personer samt barn inte hade någon stor dödlighetsrisk.
 
Jag har valt att inte vaccinera mig då jag inte tillhör en riskgrupp och är 32 år gammal i frisk form. Utöver det har det uppstått allvarliga biverkningar av alla tre nödgodkända vacciner i Sverige. Två av dessa har redan dragits tillbaka för vissa åldersgrupper. Det har funnits att bl.a. yngre personer har risk att få blodproppar, hjärtsäcksinflammation och hjärnblödning, m.m. P.g.a. den experimentella naturen av vaccinet är det fortfarande oklart hur fertilitet påverkas. Det har redan anmälts missfall hos gravida kvinnor och svullna testiklar hos män. Om jag skulle vara ett marginal fall av hjärtinfarkt p.g.a. blodproppar som orsakats genom covid-19 vaccinet har jag två personer som är ekonomiskt beroende på mig och ingen myndighet kommer kunna ersätta mitt liv vid dödsfall eller ersätta min friska hälsa vi allvarlig skada. Det är då inte rimligt att förvänta att jag ska utsätta mig för risk genom att ta ett experimentellt vaccin. Det är inte heller rimligt att jag inte ska kunna gå på gym för att jag är ovaccinerad. Jobbar man hemifrån är fysisk träning viktig för din fortsatt hälsa och välmående. Likaså är det viktigt för dig att kunna delta i sociala evenemang och tillställningar som bio och restaurang för mentalt välmående.
 
Det finns de som jobbar inom vården som nekas jobb för det krävs vaccinbevis. Det finns anställda inom vården som får brev att de skall visa upp vaccinbevis. Detta är grovt diskriminerande och hör inte hemma i ett fritt och demokratiskt samhälle!
 
Syftet med ett vaccin är att skydda individen som tar injektionen. Trots dubbelvaccinering av covid-19 har det visat sig att den vaccinerade fortfarande kan både sprida smittan vidare och insjukna. Därför är ett vaccinbevis i syfte att bromsa smittspridningen totalt ologiskt.
 
Regler om vaccinationsbevis innefattar inskränkningar i grundläggande rättigheter såsom t.ex. mötesfriheten, demonstrationsfriheten, föreningsfriheten och rätten till kroppslig integritet. Enligt 2 kap 21 § regeringsformen får begränsningar i dessa rättigheter aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett dem. En så kallad proportionalitetsbedömning krävs. En sådan bedömning ska göras i tre steg, nämligen (i) bedömning om åtgärden bidrar till att nå målen (ii) bedömning om mindre ingripande alternativ finns att tillgå samt slutligen (iii) allmän avvägning mellan berörda intressen. Att, såsom regeringen gör i förslaget, enbart hänvisa till att deltagarbegränsningar syftar till att skydda enskildas liv och hälsa (s. 47) utgör inte en genomförd proportionalitetsbedömning. Även rätten till respekt för privat- och familjeliv enligt Europakonventionen (följer av Europadomstolens praxis) och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna kräver att proportionalitetsbedömningar görs. Redan avsaknaden av en proportionalitetsbedömning gör att förslaget strider mot grundlagen, Europakonventionen och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.
 
Enligt svensk grund lag (2 kapitlet 6 § regeringsformen) är var och en gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp, vilket inkluderar vaccinering, och denna rättighet får endast begränsas genom lag och måste underställas riksdagens prövning (2 kapitlet 20 och 22 §§ regeringsformen). Vaccinpass skall nu införas fr.o.m. den 1:a december 2021 genom förordning efter bemyndigande i covid-19-lagen. Därmed undgår förslaget Lagrådets granskning och riksdagens prövning.
 
Utöver det föreligger det sekretess om din hälsa och vaccinationsstatus i enlighet med 1 § 21 kap Offentlighets- och sekretesslagen.
 
Det vi står inför nu är början på en diktatur. Hur många doser kommer det krävas att "bromsa smittspridningen"? Ditt vaccinpass kommer bli ogiltigt så fort det kommer en ny booster spruta och du väljer att inte ta den. Vi ser med djupt oro på den här utvecklingen. Vi kan allihopa sitta i soffan eller framför datorn och hålla med. Tyvärr räcker inte det mer att bara hålla med. Vi folket måste resa oss upp mot denna odemokratiska åtgärd som regeringen och Folkhälsomyndigheten försöker smyga in! Hur då? Många har redan demonstrerat, många har lämnat in JO-anmälningar.
 
Nu är det dags att ta detta odemokratiska beskedet om vaccinpass till Högsta Förvaltningsdomstolen! Våra rättigheter är skyddade i grundlagen och artikel 6.1 i den europeiska konventionen där Sverige är ett EU-medlem. Regeringskansliet bestämde sig för att totalt skita i dessa lagar. Det finns inte en enda partiledare i riksdagen som har stått upp mot detta och tydligt markerat mot ett vaccinpass. Det är väldigt märkligt då de allihopa står och pratar om mänskliga rättigheter. Enbart mindre partier utanför riksdagen har markerat mot vaccinpass.
 
Vår framtid ligger i våra händer. Vår hälsa ligger i våra händer. Ingen annan kommer rädda oss. Det räcker inte att tiga mer! Nu måste vi resa oss upp mot detta innan vi förfaller ännu mer i en diktatur! Vi måste ta detta till Högsta Förvaltningsdomstolen och ansöka om rättsprövning av ett regeringsbeslut. Vi måste dra de kommuner som har krävt vaccinbevis vid anställning inför domstol! För att åstadkomma det behöver vi samla in finansiella medel för att sålunda kunna bekosta juristernas arvoden.
 
 
Nu finns chansen att göra en oerhört viktig insats. Är du med? Lägg gärna en 200 lapp eller det du kan bekosta. Gör vi allihopa det så når vi målet!
 
Jag tackar ödmjukast,
Werner Olsson

Donations (123)

 • Anonymous
  • kr500 
  • 2 yrs

Organizer

Werner Olsson
Organizer
Växjö

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.