Main fundraiser photo

MoMo Spreads Love Winter Action

Donation protected
CROWDFUNDING: EQUAL OPPORTUNITY FOR ALL KIDS (for Dutch scroll down)
NOVEMBER 20 (INT. CHILDREN RIGTH'S DAY) - JANUARY 24 (INT EDUCATION DAY)


MoMo's STORY
During a Training the Teachers program in 2017 at a resource-limited girls' school in Nairobi (Kahawa West), Julia Strijland (trainer & founder, Netherlands) met Sarah Wanjira (computer teacher & co-founder, Kenya). This encounter marked the beginning of shaping their shared dream to provide equal access to quality education for Kenyan children through digital exchanges between students in Kenya and the Netherlands. Together, they embarked on the journey and established the MoMo Movement!

MoMo has since developed its own 2-year blended Global Citizenship Education program for students aged 10-12 and 13-15, offering collaboration and exchange through the Digital Educational Exchange Platform (DEEP). MoMo's program consists of 18 lessons per year, where children learn to think critically, develop an entrepreneurial attitude and learn how to express themselves and communicate online on urgent themes, like "online safety', 'poverty', 'natural disaster' and 'equal rights''.
Currently, with the help of Dutch NGO Wilde Ganzen, 11 Kenyan sister schools have been equipped with digital classrooms, a watertank has been donated and 40+ teachers and coordinators have been trained in digital education and the 21st century skills.

MoMo conducts an annual crowdfunding campaign to engage more schools and support our Kenyan schools in creating the right learning environments for MoMo's digital exchange program.
CONTEXT
New analysis (June 2023) indicates 224 million children urgently need quality education support, 72 million are out of school.
On the Unesco website on Global Citizenship Education it is stated that "For centuries, common aspirations for mutual respect, peace, and understanding were reflected in traditional concepts across cultures and civilizations – from 'ubuntu' (I am because of who we all are) in African philosophy to 'sumak kawsay' (harmony within communities, ourselves and nature) in Quechua. The term "global citizenship education" (GCED) was only coined in 2011."

By building peace through education and reminding humanity of our common ties, MoMo created a Manifesto based on the ideas of Nelson Mandela, to use education for peace building and reconciliation. Last summer we have formed the MoMo Spreads Love Movement. A movement of likeminded people and organisations who fight together with MoMo for this right on quality education (SDG 4). Together we create equal opportunities for all children.BECOME PART OF THE MOMO MOVEMENT
This crowdfunding is to make sure MoMo can continue growing its impact on the lives of children by:
1. Supplying Kenyan schools with WIFI
Most of our Kenyan Sisterschools lack the means to pay the costs to connect to wifi, which are quite high in Kenya. Especially the schools in Vihiga and St. Elizabeth & Precious Ark (2 schools in Nairobi) are dependent of MoMo's contribution.


100,- euro delivers wifi for 1 term (4 months). This is great help!

2. Equipping MultiMedia Class Rooms
A fully equipped classroom with a set of computers, a projector, sound system and cameras for 30 students and 2 teachers (1 computer per 5 students). Our short term needs are for the Gisambai & Gida Gadi school in Vihiga County. In 2024 we plan to equip 6 more schools with the multi media rooms of which The Precious Ark is one off them.1500,- euro delivers a basic computer class room. The school will honour your generosity!

3. Classroom Renovation
Many of our sister schools need an upgrade and classroom renovation. Either new furniture or a new roof. One of our schools is in need of a school bus, so that the disabled children can also go to school.


2.000,- euro delivers the means to invest in special school projects.
Our gratitude is beyond words!

4. Training & Coaching
The coordinators and trainers in Kenya are local teachers and social workers giving their time and expertise to help the schools and students become digital savvy.

500,- euro delivers the means to pay the allowance for a teacher/coordinator for a whole year!
You are a valuable member of the MoMo Movement!

All your donations are tax deductible, all our projects have proven impact. If you prefer to become a monthly donor and/or donate directly to our bank account:

Connect - Communicate - Commit!
Thank you for your donation, together we create equal opportunities for all children!


----
CROWDFUNDING: GELIJKE KANSEN VOOR ELK KIND (scroll up for English)
20 NOVEMBER (INT. KINDERRECHTEN DAG) - 24 JANUARY 24 (INT. EDUCATIE DAG)

MoMo's STORY

Tijdens een Training the Teachers-programma in 2017 op een meisjesschool met beperkte middelen in Nairobi (Kahawa West) ontmoette Julia Strijland (oprichter, Nederland) Sarah Wanjira (mede-oprichter, Kenia). Deze ontmoeting leidde tot het vormgeven van hun gedeelde droom om Keniaanse kinderen gelijke toegang te bieden tot kwalitatief hoogstaand onderwijs door middel van digitale uitwisselingen tussen leerlingen in Kenia en Nederland. Samen begonnen zij aan een avontuur en vormden de MoMo-Movement!

MoMo heeft inmiddels haar eigen Global Citizenship-Education programma voor leerlingen van 10-12 en 13-15 jaar, waarbij samenwerking en uitwisseling wordt aangeboden via het Digital Educational Exchange Platform (DEEP). Het 2-jarig programma van 18 lessen per jaar, biedt leerlingen een actiegericht programma, waardoor ze kritisch leren denken, een ondernemende houding ontwikkelen en zich online leren te uiten over urgente thema’s, zoals: online veiligheid, armoede, duurzaamheid en gelijke kansen.

Met behulp van De Wilde Ganzen (NGO) zijn al elf Keniaanse zusterscholen uitgerust met digitale klaslokalen, is er een watertank aangeschaft en zijn meer dan 40 coördinatoren en leraren getraind om met het digitale uitwisselingsprogramma te kunnen werken.
MoMo houdt jaarlijks deze crowdfunding actie om meer scholen te betrekken en onze Keniaanse scholen te ondersteunen bij het creëren van de juiste leeromgevingen voor dit digitale uitwisselingsprogramma.

GELIJKE KANSEN VOOR ALLE KINDEREN
Uit een nieuwe analyse (juni 2023) blijkt dat 224 miljoen kinderen dringend kwaliteitsvolle onderwijsondersteuning nodig hebben, terwijl 72 miljoen kinderen niet naar school gaan.
Op de Unesco-website over mondiaal burgerschapsonderwijs wordt vermeld: "Eeuwenlang werden gemeenschappelijke aspiraties voor wederzijds respect, vrede en begrip weerspiegeld in traditionele concepten in verschillende culturen en beschavingen - van 'ubuntu' (ik ben vanwege wie we allemaal zijn) in de Afrikaanse filosofie tot 'sumak kawsay' (harmonie binnen gemeenschappen, onszelf en de natuur) in Quechua. De term 'wereldburgerschapseducatie' (GCED) werd pas in 2011 bedacht.'

Door vrede op te bouwen door middel van onderwijs en door de mensheid te herinneren aan onze gemeenschappelijke banden, sluit MoMo aan bij de ideeën van Nelson Mandela. Afgelopen zomer hebben we de MoMo Spreads Love Movement gevormd, een beweging van gelijkgestemde mensen en organisaties die samen met ons willen strijden voor dit recht op kwaliteitsvol onderwijs (SDG 4). De uitgangspunten voor deze beweging hebben we vastgelegd in het MoMo Manifest en zijn gebaseerd op het gedachtengoed van Nelson Mandela.


WORD LID VAN DE MOMO-MOVEMENT
Deze winteractie moet ervoor zorgen dat MoMo haar impact op de levens van kinderen kan blijven vergroten door:
1. Keniaanse scholen te voorzien van WIFI
Sommige scholen hebben niet de middelen om de kosten voor een wifi-aansluiting te betalen, die in Kenia behoorlijk hoog zijn. 100,- euro levert wifi voor 1 termijn (4 maanden).
Dit is een geweldige hulp!

2. Multi Media klaslokalen in te richten
Een volledig uitgerust klaslokaal met een set computers, een projector, geluidssysteem en camera's voor 30 leerlingen en 2 docenten (1 computer per 5 leerlingen). 1500,- euro is nodig voor een eenvoudig computerlokaal.
De school zal uw vrijgevigheid eren!

3. Renovatie van klaslokalen
Veel van onze zusterscholen in Kenia hebben een upgrade en renovatie van de klaslokalen nodig; nieuw meubilair, een nieuw dak, of andere renovaties. Eén van onze scholen heeft behoefte aan een schoolbus, zodat ook de gehandicapte kinderen naar school kunnen. 2.000,- euro levert de middelen op om te investeren in speciale schoolprojecten om de leeromgeving te verbeteren.
Onze dankbaarheid is niet in woorden uit te drukken!

4. Training & Coaching
De coördinatoren en trainers in Kenia zijn lokale docenten en maatschappelijk werkers die hun tijd en expertise inzetten om scholen en studenten te helpen digitaal onderlegd te worden. 500,- euro levert de middelen op om de vergoeding voor een leraar/coördinator voor een heel jaar te betalen!
Je bent een waardevol lid van de MoMo-beweging!

Al uw donaties zijn fiscaal aftrekbaar, al onze projecten hebben bewezen impact.
Wilt u liever maandelijks donateur worden en/of rechtstreeks op onze bankrekening doneren? Bezoek onze website voor meer informatie.


Connect - Communicate - Commit!
Veel dank voor uw bijdrage! Samen creëren we gelijke kansen voor alle kinderen.
Donate

Donations (2)

 • Ana Veronica Martinez
  • €25 
  • 6 mos
 • Cilia Born
  • €25 
  • 6 mos
Become an early supporter

Your donation matters

GoFundMe protects your donation

We guarantee you a full refund for up to a year in the rare case that fraud occurs. See our GoFundMe Giving Guarantee.

Donate

Organizer

MoMo Education
Organizer

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about

 • Trusted

  Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee