Main fundraiser photo

MoMo's Summer Action: Digital Education in Kenya

Donation protected
MoMo Spreads Love Movement (voor Engels scroll down)

MOMO EDUCATION BY SISTER SCHOOLS FOUNDATION
‘Think global, act local’; deze zomer crowdfunding actie staat in het teken van digitaal onderwijs voor Keniaanse kinderen. Met uw bijdrage kan onze partnerorganistie in Kenia weer een nieuwe school voorzien van een digitaal lokaal, wifi aansluiting en trainingen aanbieden aan de coordinatoren en docenten om het digitale onderwijs te geven. Eerst gaan de scholen in Kenia onderling digitaal foto's, video's en mails uitwisselen en gebruik maken van MoMo's Digitale leeromgeving DEEP. Daarna worden ze gekoppeld aan een Nederlandse school. Scholen kunnen zich hier aanmelden.

MoMo Education by Sister Schools Foundation (MoMo) is in 2021 opgericht door documentairemaker Julia Strijland. MoMo is een vernieuwende educatieve aanpak voor kinderen van nu. Samen met leeftijdsgenoten uit Kenia werken leerlingen (10-12 en 13-15 jaar) aan opdrachten, die hen een nieuwe blik op de wereld geven. Ubuntu is een oorspronkelijk Afrikaans woord voor verbondenheid. In een grenzeloze wereld met steeds meer digitale realiteiten en technologische mogelijkheden, is wereldburgerschap een belangrijk vak op scholen. MoMo Educatie geeft een praktische en doordachte aanpak, waarin een duurzame band ontstaat met Keniaanse scholen en leerlingen.

Momenteel steunt MoMo 11 Keniaanse scholen met de inrichting van digitale klaslokalen (computers, camera, projector, wifi, laptops, etcetera) trainingen aan de docenten en begeleiding van de coordinatoren.

MoMo Spreads Love Movement
Op maandag 10 juli is de 'MoMo Spreads Love Movement' gelanceerd tijdens een feestelijk funding dinner. Meld je ook aan voor deze beweging van gelijkgestemden, want alleen samen kunnen we de belofte van digitaal onderwijs voor alle kinderen wereldwijd mogelijk maken.

Er zullen geen loterijen, weggeefacties of promoties worden aangeboden in ruil voor donaties aan deze GoFundMe campagne.

---

MOMO EDUCATION BY SISTER SCHOOLS FOUNDATION

“Think global, act local”; this summer crowdfunding campaign is all about digital education for Kenyan children. With your contribution, our partner organization in Kenya can provide a new school with a digital classroom, and wifi connection and offer training to the coordinators and teachers to provide digital education. First, the schools in Kenya will digitally exchange photos, videos and e-mails and use MoMo's DEEP digital learning environment. Then they are linked to a Dutch school. Schools can register here.

MoMo Education by Sister Schools Foundation (MoMo) was founded in 2021 by documentary filmmaker Julia Strijland. MoMo is an innovative educational approach for today's children. Pupils (10-12 and 13-15 years old) work together with peers from Kenya on assignments that give them a new perspective on the world. Ubuntu is an originally African word for connectedness. In a borderless world with more and more digital realities and technological possibilities, global citizenship is an important subject in schools. MoMo Education provides a practical and well-thought-out approach, which creates a lasting bond with Kenyan schools and students. MoMo currently supports 11 Kenyan schools with the design of digital classrooms (computers, cameras, projectors, wifi, laptops, etc.), training for the teachers and supervision of the coordinators.

MoMo Spreads Love Movement
On Monday July 10th, the 'MoMo Spreads Love Movement' was launched during a festive funding dinner. Join this movement of like-minded people, because only together can we deliver the promise of digital education for all children worldwide.

No sweepstakes, giveaways or promotions will be offered in exchange for donations to this GoFundMe campaign.
---------Donate

Donations 

 • Anonymous
  • €100 
  • 11 mos
 • Esther de Vries
  • €25 
  • 1 yr
 • Caspar Koetsveld
  • €20 
  • 1 yr
 • Anonymous
  • €30 
  • 1 yr
 • Anonymous
  • €25 
  • 1 yr
Donate

Organizer

MoMo Education
Organizer
Amsterdam

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about

 • Trusted

  Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee