Main fundraiser photo

תמיכה במשפחה אבלה: כיבוד זכרו של שניר ללום

Donation protected
Supporting a Grieving Family: Honoring the Memory of Snir Lalum

In a devastating incident last Thursday in Birmingham, Alabama, our dear friend, Snir Lalum, was taken from us in a senseless act of violence. The void left behind cannot be filled, but together, we can provide support and comfort to his grieving wife and their 6-year-old son, who faces unique challenges.

Snir Lalum, a loving husband, and a doting father, was a cherished friend to many. His infectious laughter, kind heart, and unwavering support touched the lives of all those around him. Tragically, his life was cut short, only 44 years old, leaving his family shattered and in need of our assistance.

Snir's wife, Karin, now faces the daunting task of relocating while dealing with the immense loss of her partner and the uncertainty of the future. As if coping with the grief wasn't enough, she must provide the best care for their precious 6-year-old son (Yarin), who requires special attention and lots of resources.

With heavy hearts, we rally together to alleviate some of the burdens this grieving family now carries. The funds raised will support the relocation costs, ensuring a stable environment for Snir's wife and son as they navigate this challenging chapter of their lives. Additionally, the funds will contribute to specialized care and therapy for their child, providing him with the tools necessary for his growth and development.

We kindly ask for your support and contribution to this GoFundMe campaign. Each donation, no matter the size, will make a significant impact on this family's journey towards healing. Together, we can honor Snir's memory by providing his loved ones with the stability, resources, and comfort they deserve.

Let us come together as a community, as friends, to offer our support, love, and compassion. Your generosity will help ensure a brighter future for Snir's wife and their special needs son. Together, we can make a difference and be a source of solace during this unimaginably difficult time.

My name is Assaf and I am the very close family friend of 30+ years of Snir Lalum and business partner. All donations will be given directly to Karin, Snir’s widow’s, account and will be spent how she sees fit, to cover funeral services and transporting Snir’s body back to Israel, hospital and ambulance bills, and to continue to support their special needs son Yarin. All money will be given directly to Karin.בתקרית הרסנית ביום חמישי שעבר בברמינגהם, אלבמה, נלקח מאיתנו חברנו היקר, שניר ללום, במעשה אלימות חסר טעם. את החלל שנותר מאחור לא ניתן למלא, אך יחד, נוכל לספק תמיכה ונחמה לאשתו האבלה ולבנם בן ה-6, המתמודד עם אתגרים ייחודיים.

שניר ללום, בעל אוהב ואב מסור, היה חבר אהוב לרבים. צחוקו המדבק, ליבו הטוב והתמיכה הבלתי מעורערת נגעו בחייהם של כל הסובבים אותו. למרבה הצער, חייו נקטעו, רק בן 44, והותיר את משפחתו מרוסקת ונזקקת לעזרתנו.

אשתו של שניר, קארין, עומדת כעת בפני המשימה הקשה של רילוקיישן תוך התמודדות עם האובדן העצום של בן זוגה ואי הוודאות של העתיד. כאילו לא די בהתמודדות עם האבל, עליה לספק את הטיפול הטוב ביותר לבנם היקר בן ה-6 (ירין), שדורש תשומת לב מיוחדת והמון משאבים.

בלב כבד, אנו מתגייסים כדי להקל על חלק מהנטלים שהמשפחה האבלה הזו נושאת כעת. הכספים שיגויסו יתמכו בעלויות הרילוקיישן, ויבטיחו סביבה יציבה לאשתו ובנו של שניר בזמן שהם מנווטים את הפרק המאתגר הזה בחייהם. כמו כן, הקרנות יתרמו לטיפול וטיפולים ייעודיים לילדם, ויעניקו לו את הכלים הדרושים לצמיחתו והתפתחותו.

אנו מבקשים את תמיכתכם ותרומתם לקמפיין GoFundMe זה. כל תרומה, ללא קשר לגודלה, תשפיע משמעותית על המסע של המשפחה הזו לקראת ריפוי. יחד נוכל לכבד את זכרו של שניר בכך שנוכל לספק ליקיריו את היציבות, המשאבים והנחמה המגיעים להם.

תנו לנו להתאחד כקהילה, כחברים, להציע את התמיכה, האהבה והחמלה שלנו. נדיבותך תסייע להבטיח עתיד מזהיר יותר לאשתו של שניר ולבן הקטן בעל הצרכים המיוחדים שלהם. ביחד, נוכל לחולל שינוי ולהיות מקור נחמה בתקופה קשה בלתי נתפסת זו.
Donate

Donations 

 • Ofir Agami
  • $100 
  • 8 mos
 • Sarah Schaeffer
  • $180 
  • 8 mos
 • Anonymous
  • $100 
  • 8 mos
 • Anonymous
  • $360 
  • 9 mos
 • Alyssa Tessler
  • $36 
  • 9 mos
Donate

Organizer and beneficiary

Assaf Hazan
Organizer
Meadowbrook, AL
Karin Lalum
Beneficiary

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about

 • Trusted

  Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee