Met de Limes Bubble Barrier geen plastic in de zee

Help je mee aan een schoon strand en een schone Noordzee?
Elke dag komen kilo’s afval in rivieren terecht en stromen de zee in. Samen met jou willen wij de vervuiling tegenhouden!  Hoe? Door een bellenscherm te plaatsen in de Oude Rijn bij Katwijk aan Zee, net voordat het water de Noordzee in stroomt. Aangezien het een burgerinitiatief is hopen we dat ook jij meedoet!

Limes Bubble Barrier
Uit een steekproef bleek, dat voor elk afzonderlijk object dat nu door het gemaal bij Katwijk wordt tegengehouden, minstens 233 (plastic) deeltjes direct de zee in stromen. Je begrijpt dat dit de zee en het zeeleven enorm vervuilt.
Het plastic komt natuurlijk uit het hele land en wordt via de rivieren meegenomen naar de Noordzee.
In 2018 zijn we als burgerinitiatief gestart met Jutters Katwijk om de plastic vervuiling op het strand tegen te gaan. De Oude Rijn mondt bij Katwijk uit in de Noordzee en dat konden we goed merken!
Intussen werken we onder de naam Stichting Coast Busters  aan onze missie: voorkomen dat plastic en ander afval de Noordzee in verdwijnt. Hoe willen we dat doen? Met een bellenscherm in de monding van de Oude Rijn bij Katwijk aan Zee: de Limes Bubble Barrier. De Limes is de latijnse naam voor de oude Romeinse grens. De Romeinen kwamen niet verder dan de Rijn, wij willen het plastic ook hier stoppen.

Wat doet het bellenscherm
Onze rivieren zijn een snelweg voor plastic. Plastic verdwijnt nooit, maar breekt steeds af in kleinere stukjes. Die kleine stukjes stromen nu zo de Noordzee in. Dit moet stoppen. Dat kan door een bellenscherm te plaatsen. Een bellenscherm is een gordijn van luchtbellen. De luchtbellen komen uit een geperforeerde buis die op de bodem van een waterweg ligt. Door de buis wordt lucht gepompt. Deeltjes vanaf 1 mm worden door de luchtbellen meegevoerd naar de oppervlakte. Omdat de buis schuin ligt en het water stroomt, wordt het vuil naar de kant toe geleid, waar het wordt afgevangen. Wil je zien hoe een bellenscherm werkt? In Amsterdam is er al een in gebruik in het Westerdok.

Hoe kun jij meehelpen
1. Het makkelijkste is natuurlijk: zorg dat er geen zwerfafval op straat terechtkomt. Van de straat ligt het al snel in het water. Maar je gaat toch geen vuil oprapen van een ander? Bedenk dan dat het een goede daad is voor mens en dier.
2. Je kunt ons financieel steunen om Limes Bubble Barrier, het eerste bellenscherm in een rivier in Nederland, te realiseren!

Wanneer willen we het bellenscherm?
Dit jaar: in 2021!

Hoeveel geld is nodig?
De aanschaf en installatie van het bellenscherm, inclusief bijkomende kosten zoals een kraan, aanleg elektrakabels, een compressor en behuizing, uitschepsysteem, een betonplatenweg,  is begroot op ongeveer € 575.000 excl. BTW. De kosten voor de exploitatie (onderhoud, energiekosten, afvoer vuil) worden door het hoogheemraadschap Rijnland gedragen.

We willen ook een educatie- en monitoringscentrum realiseren
Meer bewustwording creëeren van de ernst van de plastic vervuiling is minstens zo belangrijk als het afvangen ervan. De connectie tussen rivier en de zee is in Katwijk heel duidelijk zichtbaar. We willen er scholieren, toeristen en buitenlandse delegaties verwelkomen en “the story of plastic” vertellen. Ook willen we het opgevangen plastic onderzoeken naar hoeveelheid en soort en zo mogelijk herkomstbepaling doen. De realisatie van het educatie-/monitoringscentrum kost ongeveer € 25.000

Hoeveel geld is er al opgehaald?
Voor het benodigde bedrag van € 600.000 voor de realisatie van het bellenscherm én het educatiecentrum is ongeveer de helft, dus € 300.000 toegezegd door onze gemeentelijke partners (zie verder).

€ 250.000 willen we bijeen brengen vanuit sponsoring door het bedrijfsleven, diverse fondsen en Rotaryclubs waaronder Stichting EndPlasticSoup die al toezeggingen heeft gedaan. Ook heeft een stichting die liever anoniem wil blijven € 50.000 toegezegd.

En we hebben we inmiddels al meer dan € 6.000 (giften en deze crowdfundingsactie samen, per dd 12 maart) ontvangen van betrokken burgers, zoals jij!
 
Met deze crowdfundingsactie hopen we € 50.000 te kunnen realiseren. Die lat ligt heel erg hoog, maar ja, dat is wat er nodig is. Naast deze crowdfundingsactie ontvingen we al particuliere giften van meer dan € 5.000.

Samen zorgen we voor een schoner milieu, een schone zee/oceaan en een wereld met een bedreiging minder (micro)plastics voor de volgende generatie(s).

Belangrijk, deadline
In 2020 hebben we alle inspanning gericht op overheden en het waterschap. We willen graag vóór de zomer van 2021 zicht te hebben op de haalbaarheid en op de resultaten vanuit sponsoring, fondsen en crowdfunding. 

Meer informatie over de samenwerkende organisaties
Coast Busters wil graag dat er een breed maatschappelijk draagvlak is voor de realisatie van de Limes Bubble Barrier. Daarom vinden we het belangrijk dat er (financiële) steun is van overheden, bedrijven, NGO's, fondsen én burgers. Er is  een samenwerkingsverband  met:

- het hoogheemraadschap van Rijnland;
- de gemeenten Katwijk, Noordwijk, Teylingen, Oegstgeest, Leiden, Voorschoten, Wassenaar, Leiderdorp, Zoeterwoude en Alphen aan den Rijn;
- het regionaal samenwerkingsverband Holland Rijnland;
- Rotaryclubs, waaronder Stichting End Plastic Soup
- diverse bedrijven die ons willen sponsoren        

The Great Bubble Barrier
Het bellenscherm is een uitvinding van The Great Bubble Barrier. Kijk op de website voor meer informatie over hoe het bellenscherm werkt. Ook vind je veel informatie over plastic in rivieren. Weet je bijvoorbeeld dat 60-80% van al het plastic komt van het land en via de rivieren in zee stroomt. Elke minuut wordt een volle vuilniswagen met plastic afval in de zee gedumpt. Dat zijn 1440 vrachtwagens per 24 uur en in totaal 8 miljard kilo per jaar.

Stichting Coast Busters
Stichting Coast Busters  ontwikkelt en ondersteunt initiatieven ter bestrijding van de Plastic Soep. Wij faciliteren projecten waaraan burgers, ondernemers en overheden kunnen deelnemen en zo bij kunnen dragen aan een vermindering van het afvalprobleem, met name (plastic) zwerfafval. Primair doen wij dit in de regio’s Duin- en Bollenstreek en Leiden. Er wordt ook samengewerkt met soortgelijke landelijke initiatieven.

        

Fundraising team: Coast Busters (4)

Louis van Schie
Organizer
Raised €1,099 from 36 donations
Stichting Coast Busters
Beneficiary
Claar-els Van Delft
Team member
Jeroen Hoek
Team member

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.