Memorial Dambusters Lancaster AJ-K crew Harlingen

De onthulling van de herdenkingsplaquette voor de bemanningsleden van Lancaster AJ-K zal op DONDERDAG 23 JUNI 2022 in Harlingen plaatsvinden.

The unveiling of the memorial plaque for the crew members of Lancaster AJ-K will take place on THURSDAY, JUNE 23, 2022 in Harlingen.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~ English below ~~

Na veel overwegingen hebben wij de moeilijke beslissing genomen om de onthulling van de plaquette voor de bemanning van Avro Lancaster AJ-K 617 Squadron, op 23 juni in Harlingen te verplaatsen naar een later tijdstip.

De reden voor dit uitstel is dat organisatorische en praktische voorbereidingen al enige tijd niet meer op een verantwoorde manier hebben kunnen plaats vinden binnen de maatregelen die zijn genomen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, en het is nog onduidelijk hoe lang deze situatie zal gaan duren. Tevens hebben familieleden en belangstellenden die uit buitenland komen niet de zekerheid of ze kunnen reizen. Wij zijn van mening dat een vlekkeloze voorbereiding onder druk is komen te staan en willen geen concessies doen aan de invulling van de dag. Het is een ingrijpend besluit, maar wij denken dat het op dit moment de juiste beslissing is.

De donaties welke wij reeds hebben ontvangen blijven uiteraard staan – de bestelling en levering van de bronzen plaquette is door de maatregelen op dit moment ook nog onzeker, echter van de ontvangen donaties hebben wij de steen kunnen financieren welke inmiddels is geleverd aan de steenhouwer en klaar staat voor verdere afwerking.

Zodra wij nieuws hebben over een nieuwe datum dan laten wij dit zo spoedig mogelijk weten.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

After many considerations we have made the difficult decision to postpone the unveiling of the memorial plaque to the crew of Avro Lancaster AJ-K 617 Squadron, on June 23 in Harlingen.

The reason for this postponement is that for some time organizational and practical preparations have been unable to take place in a responsible manner within the measures taken to prevent the spread of the coronavirus, and it is unclear how long this situation will last. In addition, family members and interested parties who come from abroad do not have the certainty whether they can travel. We believe that flawless preparation has come under pressure and we do not want to make any concessions in the way the day is planned. It is a far-reaching decision, but we think it is the right decision at the moment.

The donations that we have already received remain of course - the order and delivery of the bronze plaque is still uncertain due to the measures, however we have been able to finance the stone from the donations received, which has now been delivered to the stonemason and is ready for further finishing.

As soon as we have news about a new date, we will let you know as soon as possible.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~English below~~

Op 16 mei 1943 gaat operatie Chastise van start onder leiding van W/C Guy Gibson vanaf RAF Scampton (Linconlshire) Negentien gemodificeerde AVRO Lancasters van het 617 Squadron ‘Dambusters’ vertrekken richting de belangrijkste stuwdammen van Duitsland, acht Lancasters komen niet meer terug van deze missie. Dit zal één van de meest spraakmakende laagvlieg operaties in de militaire luchtvaart geschiedenis worden.

Om 21.30 uur vertrekt Avro Lancaster AJ-K van het 617 Squadron gevlogen door P/O Vernon Byers, deze  Lancaster vliegt via de noordelijke route richting Duitsland. Bij Texel wordt de Lancaster geraakt door Duits afweergeschut en komt neer in de Waddenzee. Alle zeven bemanningsleden komen hierbij om. Op 22 juni 1943 wordt het lichaam van de staartschutter F/Sgt  James McDowell (RCAF) gevonden en wordt begraven op de algemene begraafplaats in Harlingen op 23 juni 1943. De andere zes bemanningsleden zijn vermist en worden herdacht in Engeland, hun namen zijn gegraveerd in de stenen muren van het Runnymede Memorial.

Voor zeven Lancasters zijn er inmiddels gedenktekens geplaatst dichtbij de plaats waar ze zijn neer gekomen. The 617 Squadron Netherlands Aircrew Memorial  Foundation wil graag een steen met plaquette plaatsen op de Algemene begraafplaats in Harlingen als eerbetoon aan de omgekomen bemanningsleden van Lancaster AJ-K. Deze plaquette komt  vlakbij het graf van F/Sgt  James Mc Dowell te staan. 

Het monument zal ongeveer worden zoals het monument voor AJ-A in Castricum - een steen met bronzen plaquette erop. Voor meer informatie over het AJ-A Memorial, kijk op onze website. 

Het doel is om € 6.000,- op te halen. Dit is voor de steen, een bronzen plaquette, een bronzen 617 Squadron badge, het plaatsen van het monument, fundering en tegelwerk eromheen
Om dit te kunnen realiseren hebben wij je hulp nodig!

Meer info over de stichting en het project op https://www.617sqn-namf.nl/

NB Het doel op GoFundMe is up to date. Dat wil zeggen, wat we op dit moment nog nodig hebben van de € 6000,-. Wij ontvangen namelijk via andere kanalen ook donaties!

Foto bemanningsleden van Charles Foster van dambustersblog.com 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

On the evening of 16 May, 1943, operation Chastise took off from RAF Scampton(Linconlshire) Nineteen modified AVRO Lancasters from 617 Squadron ‘Dambusters’, led by Wing Commander Guy Gibson, heading to the most important German dams, eight Lancasters did not return from this mission. This operation will be one of the much discussed low-flying operations in military aviation history.

At 9.30 PM, Avro Lancaster AJ-K 617 Squadron flown by P/O Vernon Byers, took off for this operation. They are flying via the north part of the Netherlands to Germany. Near Texel  the Avro Lancaster was hit by German anti-aircraft fire and crashed into the Waddenzee.
All seven crew members are killed, rear gunner F/S James McDowell (RCAF) was the only crew member who was found on June 22,1943 and was buried the next day in Harlingen General Cemetery, the other six crew members are missing and commemorated in England, their names are engraved into the stone walls of the Runnymede Memorial.

For seven Lancasters there are already memorials been placed near the crash site.
The 617 Squadron Netherlands Aircrew Memorial Foundation would like to unveil a memorial plaque in Harlingen General Cemetery as a tribute to the seven crew members of Avro Lancaster AJ-K. The memorial will be placed near the grave of F/S James McDowell.

The memorial will be a bit similar to the AJ-A memorial in Castricum - a stone with bronze plaquette. For more information about the AJ-A memorial please visit our website.

Our goal is to raise € 6.000,- this includes the memorial stone, a bronze plaque, a bronze 617 Squadron badge, placement of the memorial, foundation and stones around the memorial. 
To realize this we ask for your financial support!

More information about our Foundation and the project please visit https://www.617sqn-namf.nl/

Please note: the financial goal on GoFundMe is up to date. That means, what we still need to raise at this moment of the total amount of € 6.000,-. We are also receiving donations through our website so it would be incorrect to stay we still need the total amount on GoFundMe!

Picture of the crewmembers from Charles Foster dambustersblog.com 

 • Mary Burnside 
  • €40 
  • 47 mins
 • nigel favill 
  • €40 
  • 8 hrs
 • Volker Schürmann 
  • €15 
  • 3 d
 • Allan & lyn Taylor 
  • €100 
  • 8 d
 • Anonymous 
  • €15 
  • 15 d
See all

Organizer

The 617 Squadron Netherlands Aircrew Memorial Foundation 
Organizer
Sint Pancras, NL