Support Sigourney haar dansjaar in het buitenland!

(ENGLISH BELOW)
He mooie mensen!

Wat fijn dat je mijn verhaal wil lezen;

Ik ben Sigourney Henning uit Amsterdam. In Nederland ben ik werkzaam als creatief dansdocent, danser, performer en mover. Maar nu zit ik in Zweden, op de Åsa dansacademie voor dansers, muzikanten, makers en andere creatieven waar ik studeer aan de One style House course. Als ik terug kom in Nederland wil ik mijn kennis overdragen binnen de House scene van Nederland.

Tien jaar geleden kwam ik in aanraking met “House dance”. Sindsdien heb ik mijn liefde voor House dance niet meer losgelaten, en waar ik mezelf dolgraag verder in zou willen bekwamen. Liefst op professioneel niveau. Het is namelijk niet alleen een manier van dansen. Het is gebaseerd op een cultuur en community met een ideologie die draait om identiteit, co-creatie en inclusiviteit. Iedereen die mij een beetje kent zal weten dat ik die begrippen heel hoog heb zitten. Als je een voorbeeld wil zien van deze stijl, klik hier.

Een tijdje terug hoorde ik van de Åsa folkhögskola - One Style House course. Een dansacademie in Zweden waar je kunt kiezen voor een fulltime opleiding House dance. Onder het mom van “nooit geschoten, altijd mis” heb ik me meteen aangemeld. Onderwijs is in Zweden ten slotte gratis, dus voor de kosten van een studentenkamer en een dagelijkse maaltijd zag ik dit als een win/win situatie. Door het insturen van een video-auditie en de fysieke test werd ik aangenomen (er zijn max 8 plekken en er waren 3 audities, kuch, kuch). In een sneltreinvaart heb ik van alles geregeld, en ben ik binnen enkele weken naar Zweden vertrokken. Een paar maanden deze opleiding kunnen volgen leek me al te gek, en om het jaar vol te maken zou ik wel aanspraak kunnen maken op diverse subsidies, toch? Toch?

Helaas was mijn vertrek te overhaast om aanspraak te kunnen maken op fondsen en subsidies. De opleiding is echter alles wat ik ervan verwacht had en méér; mijn absolute droom. De internationale contacten blijken van onschatbare waarde, ik word dagelijks geïnspireerd door geweldige dansers uit heel Europa. Ik zou om die reden deze opleiding graag voortzetten om mezelf klaar te maken om deze kennis en ervaringen te delen met de dans community. Ooit zie ik mezelf wel als ambassadeur in Nederland voor deze dansstijl en meer impact en grotere groepen te kunnen bereiken… Met lessen, evenementen, optredens, gatherings etcetera. Ik vind het belangrijk om mijn kennis door te geven aan de volgende generatie en de community en cultuur in leven te houden.

Maar zelfs dat studentenkamertje blijkt moeilijk te financieren als je fulltime onderwijs volgt in een afgelegen Zweeds bos. Zoals het er nu uit ziet, moet ik de opleiding in december verlaten. Ik zou me vereerd voelen om de rest van het jaar (januari tot juni) te blijven en mijn stage te volbrengen. Daarvoor heb ik uiteindelijk toch een beetje steun van anderen nodig. Los van of ik de funding rond krijg of niet, ik zal mezelf blijven ontwikkelen om mijn doelen waar te maken.

Ik hoop dat je de waarde inziet van mijn verblijf en wat ik cultureel Nederland kan brengen. Een toekomst met meer House Dance! Ik zou je steun enorm waarderen. Elke donatie zou me helpen hier nog een extra aantal maanden te blijven en hopelijk het hele jaar af te kunnen ronden. Ik ben je eeuwig dankbaar!

Liefs,
Sigourney


_________________________________
(english version)
Hey beautiful people!

Sweet that you like to read my story;

I’m Sigourney Henning from Amsterdam. In the Netherlands I am a creative dance teacher, dancer, performer and mover. But now I’m in Sweden, at the Asa dance academy for dancers musicians, makers and other creatives where I study the One style House course. When coming back to the Netherlands I want to share my knowledge within the House scene of the Netherlands.

Ten years ago I came in contact with “House dance”. Since then I haven’t let go my love for House dance, and in which I would love to further develop myself. Preferably at a professional level. It’s not just a way of dancing, it relies on a culture and community and an ideology that revolves around identity, co-creation and inclusivity. Anyone who knows me a little will know that I hold those concepts very high. If you want to see an example of this style,  click here

A while ago I heard about Åsa folkhögskola - One Style House course. A dance academy in Sweden where you can opt for a full-time House dance course. Under the guise of “worth a shot”, I immediately signed up. After all education is free in Sweden, so the cost for a student room and a daily meal I saw this as a win/win situation. By submitting a video audition and the physical test, I was accepted (there are max 8 places and there were 3 auditions, cough, cough). I arranged everything in no time, and I left for Sweden within a few weeks. Being able to follow this training for a few months seemed crazy to me, and to complete the year I would claim various subsidies, right? Right?

Unfortunately, my departure was too easy to claim funds and grants. However, the training is everything I expected and more what I expected it to be; my absolute dream. The international contacts prove invaluable, and I’m daily inspired by great dancers from all over Europe. I’d like to continue this education to make myself ready to share my knowledge and experiences with the dance community. One day I’d like to see myself as an ambassador in the Netherlands for this dance style and to be able to achieve more impact and bigger groups… With classes, events, performances, gatherings, etcetera. I find it important to pass on my knowledge to the next generation and keeping the community and culture alive.

But even the student room proves difficult to finance if you follow a full-time education in a remote Swedish forest. How it is looking now, I have to leave the education this december. I would be happy and honored to stay the rest of the year (January till June) and doing my internship. In the end I need a little support from others for that. Regardless of whether I gain the funding or not, I will continue to develop myself to achieve my goals.

I hope you see the value of my stay and what I can bring to the Netherlands in a cultural way. A future with more House Dance! I would really appreciate your support. Any donation would help me stay here for an extra few months, and hopefully be able to complete the whole year. I am eternally grateful to you!

Love, Sigourney

Organizer

Sigourney Henning
Organizer
Amsterdam

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.