Maak Syl weer mobiel

Om Syl en haar gezin een stukje mobiliteit, vrijheid en onafhankelijkheid terug te geven hebben we een crowdfund actie opgezet. Het doel is om geld in te zamelen voor een scootmobiel, waarmee Syl bijvoorbeeld zelf haar twee jongste kinderen naar school kan brengen en ophalen, de hond uitlaten, e.d. 

Huidige situatie
Nu kan Syl in d'r eentje geen kant op. Door een pijnlijke hernia, in combinatie met gebrek aan kracht en energie in haar lijf als gevolg van een verzameling aan aandoeningen, is zelfstandig rondrollen in een rolstoel langer dan een paar minuten te zwaar voor haar.

Gesprekken met de gemeente hebben inmiddels duidelijk gemaakt dat zelf regelen de enige optie is om Syl uit haar huis te bevrijden. Alleen ontbreken daarvoor de financiële middelen.  Helaas heeft Syl geen recht op een uitkering of iets dergelijks, waardoor we nu om uw hulp vragen. Om Syl een mobiele zomer te bezorgen.

Syl is al 15 jaar mijn beste vriendin. Ik vind het heel heftig om te zien hoe hard haar gezondheid het afgelopen jaar achteruit is gegaan. Confronterend om te merken hoe snel je wereld zo klein kan worden. Het breekt mijn hart als ik haar hoor zeggen dat haar belangrijkste doel nu is om gewoon volwaardig moeder en huisvrouw te kunnen zijn. Als dat alleen al lukt, ze daar al heel tevreden mee zou zijn. Die altijd positieve houding van haar vind ik bewonderingswaardig, zeker gezien haar huidige situatie.

Wat is er gebeurd?
In 2019 is Syl, jonge moeder van drie jonge kinderen, nog druk bezig met het opbouwen van haar eigen zaak. In februari 2020 gaat het helemaal mis. Syl wordt met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Ze heeft last van uitvalsverschijnselen, denk aan niet meer kunnen praten, lopen, e.d. Een lang ziektebed gevuld met verdriet, onduidelijkheden en frustratie volgt.

Inmiddels is Syl gediagnosticeerd met een hele verzameling aan aandoeningen, waaronder FNS. De aansturing vanuit haar hersenen naar haar benen is dermate verstoord dat lopen een haast onmogelijke uitdaging is geworden. Echter blijft een fatsoenlijk behandelplan uit. Het is niet duidelijk of de lichamelijke toestand van Syl nog zal veranderen, en zo ja hoe/wat/wanneer. Dat deze deprimerende situatie een enorme impact op dit gezin heeft, zowel emotioneel als financieel, dat moge duidelijk zijn.

Alle donaties groot of klein zijn zeer welkom.

Namens Syl en haar gezin alvast enorm bedankt!

PS: mocht er na aanschaf van een 2e hands scootmobiel nog iets overblijven van het verzamelde bedrag, dan zal dat besteed worden aan de broodnodige aanpassingen aan het huis, zoals drempels, handgrepen, e.d.

Organizer and beneficiary

Elisa v. Velzen 
Organizer
Heiloo, NL
Rosyllie HR 
Beneficiary

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.