Main fundraiser photo

Support Denise!

Donation protected
For English scroll down!

Op dit moment ligt Denise in Mexico te vechten voor haar leven. Denise is een liefdevolle, bevlogen yogadocent die naar Mexico is gegaan om zich nog meer te verdiepen in haar missie om mensen te helpen.

Tijdens deze retreat is het vreselijk mis gegaan en is zij vanwege een gescheurde slokdarm, geperforeerde en ingeklapte longen in kritieke toestand opgenomen in een lokaal ziekenhuis waar zij enkele dagen in coma is gehouden.

Omdat dit ziekenhuis niet de faciliteiten had die nodig waren om haar uit deze kritieke situatie te halen wilde men haar overplaatsen naar een kliniek in Mexico Stad waar deze faciliteiten wel aanwezig zijn. Helaas was haar verzekering in eerste instantie niet bereid garant te staan voor opname in dit ziekenhuis waardoor deze weigerde haar op te nemen; Nadat duidelijk werd dat Denise het zonder overplaatsing waarschijnlijk niet zou overleven, heeft de verzekering -onder grote druk- uiteindelijk besloten garant te staan voor de betaling, met dien verstande dat *bijna alle kosten op Denise zullen worden verhaald.*

Door deze vertraging is kostbare tijd verloren gegaan en zijn de nodige complicaties opgetreden; complicaties die mogelijkerwijs voorkomen hadden kunnen worden wanneer zij eerder de benodigde zorg had gekregen.

Aangezien de kosten zijn nu al zijn opgelopen tot minstens € 150.000 maken wij ons ernstig zorgen om de behandeling en toekomst van onze lieve Denise.

Dachten wij oorspronkelijk dat een streefbedrag van €100.000 voldoende zou zijn, nu ziet het ernaar uit dat de kosten waarschijnlijk zullen oplopen tot het dubbele of meer; een duizelingwekkend bedrag. Er is dus geld nodig, heel veel geld.

Daarom doen wij middels deze crowdfunding een beroep op jullie om te helpen voldoende geld in te zamelen voor alle zorgkosten welke niet vergoed zullen worden zolang zij in Mexico verblijft.

Right now, Denise is in Mexico fighting for her life. Denise is a loving, passionate yoga teacher who went to Mexico to further deepen her mission to help people. During this retreat, things went terribly wrong and, due to a ruptured esophagus, perforated and collapsed lungs, she was admitted in critical condition to a local hospital where she was kept in a coma for several days.

Because this hospital did not have the facilities needed to bring her out of this critical situation, they wanted to transfer her to a clinic in Mexico City where these facilities are available. Unfortunately, her insurance company was initially unwilling to guarantee admission to this hospital and refused to admit her; After it became clear that Denise would probably not survive without transfer, the insurance company -under great pressure- finally decided to guarantee payment on the understanding that *almost all costs will be recovered from Denise.*

Because of this delay, valuable time has been lost and complications have occurred; complications that could possibly have been avoided if she had received the necessary care earlier.

As the costs have already reached at least €150,000 we are deeply concerned for the treatment and future of our dear Denise.

We originally thought that a target amount of €100,000 would be enough, but now it looks like the costs will probably double or more; a staggering amount. So money is needed, a lot of money.

Therefore, through this crowdfunding we are appealing to you to help raise enough money to cover all healthcare costs that will not be covered as long as she stays in Mexico.

Donate

Donations 

 • Anonymous
  • €10 
  • 6 d
 • Natasha Zaslove
  • €20 
  • 14 d
 • Dominika tess
  • €15 
  • 14 d
 • Raymond Meijer
  • €50 
  • 14 d
 • Anonymous
  • €10 
  • 14 d
Donate

Fundraising team: Inzamelingsactieteam (3)

Zahnina Van Der Zwan
Organizer
Raised €1,599 from 78 donations
Denise Cornelia Anna Ermes
Beneficiary
Karoly Schut
Team member
Raised €1,380 from 33 donations
Marjan Van Hessen
Team member
Raised €930 from 46 donations
This team raised €129,764 from 5371 other donations.

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.