ፊልሞን ንሓግዞ - Help Filmon get lifesaving treatment


ህጹጽ ናይ ሓገዝ ጻውዒት!!

ሰላም ኣብ መላእ ኩርናዓት ዓላም ዘለኹም ወለዲ፥ የሕዋት፥ ፈተውቲ፥መታዓቢትን ተደናገጽቲ ህዝበይን። እዚ ኣብ ላዕሊ ስእሉን መንነቱን ተገሊጹ ዘሎ መንእሰይ ብሓገዝኩም ህይወቱ ክትተርፍ ይጽበ ኣሎ።

ፊልሞን ግርማይ ቀለታ ይበሃል። ብዘጋጠሞ ሃንደበታዊ ከቢድ ሕማም ኣፕላስቲክ ኣንምያ (Aplastic Anemia ) ማለት ናይ ኣንጉዕ ምድኻም ኣብ ሃገረ ኣንጎላን ኢትዮጵያን ሕክምናዊ ክንክን ክግበረሉ ጸኒሑን ኣሎን።

ኣፕላስቲክ ኣነምያ ማለት ኣንጉዕ ሰውነትና ዋህዮታት ደም ከፍርየሉ ኣብ ዘይክእል ደረጃ ምስ ዝበጽሕ ኢዩ።

ሕማሙ ካብ ዝተነገረሉ ግዜ ክሳብ እዛ ሰዓት እዚኣ፡ ካብ ብዙሓት ለገስቲ ደም ( blood donors) የሕዋት ደም እንዳ ወሰደ ብህይወት ክጸንሕ ክኢሉ ኣሎ። ብሕክምና ብዝተሓበሮ መሰረት እዚ ኣዝዩ ሕደገኛን ግዜ ዘይህብ ብሙዃኑ ብናይ ኣንጉዕ ንቕለ ተኸላ (Bone Marrow Transplant) ምሉእ ብምሉአ ክፍወስ ከም ዝኽእል ተነጊርዎ ኣሎ። ስለዚ ናብ ዝሓሸ ልዑል ሕክምና ክረኽበሉ ዝኽእል ሃገር (ሃገረ ህንዲ) ህጹጽ ሕክምና ክረክብ ተሓቢርዎ።

እንተኾነ ግን ነዚ ናይ ሕክምና ወጻኢታት ልዕሊ $60,000 ዶላር ክሽፍን ዓቕሚ ስለዝሓጸሮ፡ ክቡራት ኣሕዋትን ኣሓትን፡ ምትሕግጋዝ ሓደ ካብቲ ክቡር ባህልናዩ'ሞ ዓቕምኹም ብዘፍቅዶ መሰረት ካብዚ ሓደገኛ ሕማም ንኽፍወስን ካብ ዘለዎ ስቅያት ከተናግፍዎን ኣብ ትሕቲ እግዚኣብሄር ንምሕጸን።

ንዝጎደለኩም ዘበለ ልዑል ፈጣሪ ብዓጸፌታ ይመልኣልኩም።
ንእትገብሩልና ሓገዝ ድማ ልባዊ ምስጋና ነቕርብ።

ክትረኽብዎ ምስ እትደልዩ በዚ ዝስዕብ ስልኪ ቁጸሪ ተጠቀሙ
ፊልሞን ግርማይ ፥ +251 967434961


We reach out to you today with an urgent plea for help. Our dear brother and friend, Filmon, has been diagnosed with aplastic anemia, a rare and life-threatening blood disorder that has disrupted his world. As he battles this disorder, we humbly ask for your support to ensure his chance at a healthy life.

Aplastic anemia is a life-threatening disease, where the bone marrow fails to produce enough blood cells, leaving the body vulnerable to infections, uncontrolled bleeding, and extreme fatigue. Our once vibrant and energetic Filmon has been drained of his vitality and energy.

The journey has been overwhelming. Ever since his diagnosis, he has been getting treatment in Angola, continuously getting blood transfusions to stay alive. Due to the severity of his illness, he has been advised by his doctor to get a bone marrow transplant as soon as possible.

To undergo the bone marrow transplant procedure, he needs to travel to India where the procedure and related treatments will cost upwards of $60,000. He neither has the funds nor the means to get the funds needed to get treatment.

This is where you come in.

We have launched this GoFundMe campaign with the hope of raising funds that will directly contribute to Filmon's medical expenses and ongoing treatments. Your generous donations will go towards the bone marrow transplant procedure, specialized care, medications, and all the necessary steps toward his road to recovery. Your contribution, no matter the size, will make a real difference in the quality of Filmon’s life and his chances of overcoming this battle.

We understand that times are tough for everyone, and any support you can provide is deeply appreciated. Your act of kindness will not only help save a life but also restore hope and strength to a family in need.

Please help us turn this time in his life into a memory he will look back to grateful for all your kindness and support!

May God bless you and all that is yours!

If you would like to reach out to him directly, his cell number is +251 967434961 - Filmon Ghirmay.

Thank you!

Donations (1K)

See top
 • Anonymous
  • $20 
  • 6 hrs
 • Elsa Archimedi
  • $100 
  • 1 d
 • Simon Yohannes
  • $50 
  • 3 d
 • Dawit Tesfay
  • $100 
  • 4 d
 • Anonymous
  • $10 
  • 4 d
See all

Fundraising team (4)

Henok Brhane
Organizer
Raised $495 from 19 donations
Orlando, FL
Futwi G Rahiel
Beneficiary
Racky Futwi
Team member
Raised $838 from 10 donations
Luwam Geb
Team member
Raised $577 from 7 donations
This team raised $42,922 from 996 other donations.

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.