Escola el Bosc

The Bosc School is a small and precious school in Mont-ral, Alt Camp country in Catalonia, whose objective is to provide a space and a time for learning, wellbeing and security all in a respectful way.

El centre públic El Bosc és una petita i preciosa escoleta situada al municipi de Mont-ral, a l’Alt Camp, Catalunya. L’objectiu d’aquest centre escolar és donar un espai i un temps per aprendre d’una manera respectuosa, per gaudir del benestar i de seguretat.

La escuela el Bosc es una pequeña y preciosa escuela en Mont-ral, en la comarca del Alt Camp, en  Cataluña. El objetivo de esta escuela es proveer de un espacio y de un tiempo  para aprender, disfrutar de bienestar y de seguridad de manera respetuosa


During the school year 2016/17, the school reopened after 18 years and there are currently 16 students, ages between 3 and 12.

Al curs 2016/2017 l’escola fa reobrir les seves portes desprès de més de 18 anys tancada. Actualment hi ha 16 infants d’entre 3 i 12 anys.

En el curso 2016/2017 la escuela reabre sus puertas después de más de 18 años cerrada. Actualmente tiene 16 niños y niñas de entre 3 y 12 años."We allow children to make mistakes, and teach them how to live in a harmonious way.  The focus is holistic and on the competencies and abilities of the children, with a solid emotional and social basis.  Children learn through exploration and discovery with the loving support of the teachers and parents."

“Permetem als infants equivocar-se, i els mostrem com viure  de manera harmònica. L’enfocament és holístic i competencial a partir de les habilitats de cada infant, tot basat en una vessant social i emocional. Els infants aprenen mitjançant l’exploració i la descoberta amb l’amor i el suport de mestres i famílies.”

“Permitimos a los niños y niñas que se equivoquen y les mostramos como vivir de manera harmónica. El foco del trabajo es holístico  y competencial  se parte de las habilidades de cada niño a partir de una sólida base emocional y social. Los niños aprenden a través de la exploración, del descubrimiento con amor  y el apoyo de docentes y familias.”


The two main teachers, with the support of physical education, the music and the English teachers who came once a week have a contagious passion to provide a space and different environments where the children can learn through playing and moving.  They are constantly finding new ways to spark the children’s imagination, motivation and interest.

Les dues mestres que estan a jornada complerta a l’escola  acompanyades de les mestres itinerants d’anglès, de música i d’educació física encomanen la seva passió per tal d’oferir uns espais i diferents entorns on els infants puguin aprendre a través del joc i del moviment. Totes elles estan constantment buscant  noves maneres de despertar la imaginació, la motivació i l’interès dels infants de l’escola.

Las dos maestras que están a jornada completa en la escuela, acompañadas de las especialistas itinerantes de música, inglés y educación física, contagian su pasión para poder ofrecer a los niños y niñas un espacio y unos entornos de aprendizaje donde puedan aprender a través del juego y del movimiento. Todas están constantemente buscando nuevas maneras de despertar la imaginación, la motivación y el interés de los niños.


The Bosc School has won six awards in the short time since  it has reopened and nowadays is participating in other contests and prizes.

L’Escola el Bosc ha guanyat  6 premis en el poc més de 3 cursos que fa que va reobrir portes i actualment està participant en d’ altres concursos i convocatòries.

La escuela el Bosc ha sido galardonada con seis premios en el poco tiempo des de que reabrió y actualmente está participando en otros concursos y convocatorias.It has also been featured on television and radio and in newspapers.  

També s’ha fet ressò  de la seva reobertura a la televisió i als diaris.

También se ha hecho difusión de su reapertura en television y prensa.


Reobertura de l’escola: https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=Jod0CcLe1Sw

Reus Digital

Bloc escola


Noticia Premi agricultura: Elvallenc 
Noticia Premi Baldiri El Vallenc 2 

Noticia Premis Josep Pallach 2017/2018

http://www.elpuntavui.cat/societat/article/16-educacio/1355996-els-pallach-reconeixen-experiencies-innovadores.html

http://www.horanova.cat/lilla-de-rodes-guanya-el-pallach/

 video Premis Josep Pallach- https://vimeo.com/259646811

Article Premi món rural 2018. 1r premi micropobles.  

Premis Baldiri , 2016/2017-2017/2018

Premis de Natura Maria Murtra 2017/2018

Premi d’educació, agricultura i alimentació saludable 2016/17.

Premi món rural 2018. 1r premi micropobles.  

Premis Participa a l’escola 2018. Un accèssitThe school, as a little public and rural school, has the funding from the education Departament from la Generalitat of Catalunya and relies mostly on the support  from the town hall, families, friends, the community and awards, all this is spent on the improvement of the school, materials and mostly the garden and outdoor space.

We would like to buy a wooden, all natural, non-toxic and approved for the outdoor play area where the children could do symbolic play, constructions with free movement and learning.


L’escola compte amb els recursos econòmics d’una escola pública i rural dels Serveis Territorials de Tarragona de la Generalitat de Catalunya,  té el suport de les famílies, Ajuntament, amics i amigues i de tota la comunitat educativa, així com també, el suport econòmic i professional amb tots els premis que ha guanyat fins ara, i que s’inverteixen en la millora del mobiliari, del material, dels espais i sobretot en l’espai l’exterior, el  jardí.

Voldríem comprar una estructura de fusta, natural i homologada per posar a l’espai exterior del jardí, on els infants poguessin fer ús del joc simbòlic i del joc de construcció amb total llibertat de moviments i aprenentatges.


La escuela cuenta con los recursos económicos propios de una escuela pública que recibe del departamento de educación de la Generalitat de Cataluña y tiene el apoyo dl ayuntamiento familias, amigos y la comunidad, también de los premios que ha obtenido. Estos recursos se invierten en la mejora del mobiliario, de los materiales, de los espacios y sobretodo del espacio exterior y el jardín.

Queríamos comprar una estructura de madera natural y homologada para poner en el espacio exterior del jardín donde los niños y niñas puedan utilizar el juego simbólico, las construcciones de manera libre y aprendiendo.
The cost of this is 4. 221,00€  (transport and building not included)and we appreciate any contribution greatly.

El cost és  de  4. 221,00 €    ( més costos desplaçament i muntatge)   i agrairem qualsevol contribució.

El coste es de   4. 221,00€   (a parte desplazamiento y montaje aparte) agradeceríamos cualquier contribución."Act as if what you do makes a difference. It does."

"Actua com si el que fas marques la diferencia. Ho fa."

"Actúa como si lo que hicieras marcase la diferencia. Lo hace."
-William James


"Never believe that a few caring people can’t change the world. For, indeed, that’s all who ever have."

"Mai dubtis que unes poques persones que es preocupen no puguin canviar el món, ells són els únics que ho han aconseguit."

"Nunca dudes que un pequeño grupo de personas preocupadas pueda cambiar el mundo. Verdaderamente, esos son los únicos que lo han logrado."
— Margaret Mead

Thank you again.

Donations (9)

 • FERBSA BRESA
  • €5 
  • 4 yrs
See all

Organizer

Escola el Bosc
Organizer
Mont-ral

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.