Løb for fremtiden! Run for the Future!

(For English please scroll down)

Projekt til støtte for mental sundhed i Paamiut, Grønland


Søndag den 15. maj 2022 deltager 16-årige Hjalte Sander i Copenhagen Marathon for at støtte Feminenza’s arbejde og specifikt et projekt for mental sundhed i Paamiut, Grønland.
 
Familien Sander boede i Grønland i 1,5 år, fordi Sara Sander arbejdede der som jordemoder. Hun blev bevæget af den varme, venlighed og menneskelighed hun mødte fra folk der. Samtidig var hun vidne til deres kamp med psykiske problemer som følge af vold, misbrug og hårde livsvilkår. Hun lovede sig selv at forsøge at finde en måde at bringe heling. Som medlem af og formand for Feminenza Danmark var hun en del af det team, der udviklede Workshoppen Trauma Healing Community Resilience Development, som har hjulpet traumatiserede samfund i Afrika og Europa. Hun indså at dette kunne være med til at styrke både enkeltpersoner og hele lokalsamfund. Sammen med sin kollega, Dorthe Madsen, arbejder hun nu i samarbejde med med Kommuneqarfik Sermersooq på at lave et Trauma Healing Community Resilience Development-projekt i Paamiut med udsatte familier og de fagfolk, der arbejder med dem. Det forventes, at i alt 1500 personer vil få direkte eller indirekte gavn af projektet.
 
Kommunen støtter dette projekt, men der er behov for flere midler for at få det til at ske. Derfor har vi brug for din støtte!
 
Hvis du vil læse noget mere om Feminenza og det arbejde vi laver, så gå ind på www.feminenza.org.


Mental Health Support project in Paamiut, Greenland 


 On Sunday 15 May 2022 16-year-old Hjalte Sander will participate in the Copenhagen Marathon, to support the work of Feminenzas Mental Health Support project in Paamiut, Greenland.

The Sander family lived in Greenland for 1,5 year because Sara Sander was working there as a midwife. She was touched by the warmth, kindness, and humanity of the people living there. At the same time, she witnessed the struggle with mental health problems as a consequence of violence, abuse, and rough living conditions. She vowed to try and find a way to be part of the remedy. As a member and Chair of Feminenza Denmark, she was part of the team that developed the Trauma Healing Community Resilience Development workshop, which has assisted traumatized communities in Africa and Europe and realized that this could help strengthen both individuals and communities. Together with her colleague, Dorthe Madsen, she is now working with the municipality of Sermersooq to do a Trauma Healing Community Resilience Development project in Paamiut with disadvantaged families and the professionals who work with them. An expected total of 1500 people will benefit directly or indirectly from the project. 

The municipality is supporting this project, but more funding is needed to make it happen, for which we need your support!

If you want to read more about Feminenza and the work we do then please go to www.feminenza.org.  
 • Ruth Agyei 
  • kr262 
  • 20 d
 • Elisabeth Christensen 
  • kr500 
  • 1 mo
 • Vera de Wit 
  • kr200 
  • 1 mo
 • Karen O Hansn 
  • kr200 
  • 1 mo
 • Søren Vinther Poulsen 
  • kr200 
  • 1 mo
See all

Organizer

Sara Sander 
Organizer
Albertslund