Main fundraiser photo

Laat de paarden niet verdwijnen uit het Stadspark!

Ja toch?
Wilt u ook dat de paarden blijven racen op de drafbaan in het Stadspark in Groningen? Vindt u het ook belangrijk dat het park dat Jan Evert Scholten ruim honderd jaar geleden aan de bevolking geschonken heeft een park blijft waar de Stadjers kunnen genieten van mooie sport? En vindt u ook dat paardenkoersen prima naast grote evenementen georganiseerd kunnen worden? Dan willen we uw steun vragen voor de drafsport in Groningen!

Steun hard nodig
De gemeente Groningen wil per medio juni 2021 de drafsport weg hebben uit het Stadspark. Helaas is door het organiseren van koersen zonder publiek vanwege corona en de vele acties die gehouden zijn om de Gemeente Groningen op andere gedachten te brengen, de kas van de Koninklijke Harddraverij- en Renvereniging Groningen (KHRV) leeg geraakt.

Uw hulp
U kunt onze redding zijn door een donatie te doen die bij u past, zodat wij in ieder geval in 2021 een enerverend en volwaardig koersprogramma kunnen aanbieden. Normaal gesproken kan de drafsportvereniging haar eigen broek prima ophouden, maar onder de huidige omstandigheden lukt dat niet meer. Het organiseren van een koersdag brengt veel kosten met zich mee. Sponsoren haken af omdat ze het zelf lastig hebben en omdat de tegenprestatie in de vorm van een “koersdag meemaken” nu niet gegarandeerd kan worden. Bovendien heeft de gemeente haar onkostenvergoeding voor onderhoud ingetrokken. Kortom: de reserves zijn op.

Weggestuurd na een eeuw
De drafsport fungeert al jaren als het bruisende middelpunt van het Stadspark. Samen met de andere activiteiten is al jaren het credo van de KHRV, maar daar wil het college en een kleine meerderheid van de gemeenteraad van Groningen niet aan. Daarom is de huur na bijna 100 jaar drafsport in het Stadspark opgezegd. Via de rechter wil de KHRV afdwingen dat er heel 2021 nog koersen mogen worden georganiseerd. Het zou eeuwig zonde zijn als de drafsport, die al een kleine 140 jaar in Groningen beoefend wordt moet wijken voor een handvol evenementen. En dat terwijl de geschiedenis leert dat de combinatie van feesten en draven prima te realiseren is. Toen de Stones en Tina Turner destijds in het Stadspark optraden werden er immers ook volop paardenkoersen georganiseerd!

Hoop
De KHRV blijft strijden omdat er nog steeds reële hoop is voor de drafsport in het Stadspark. De drafsport en de stad Groningen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en deze verbintenis mag vanuit cultureel-historisch besef nooit verloren gaan.

Een belevenis als dank
Het doel is om zes of zeven wedstrijddagen te organiseren tussen april en oktober 2021. En natuurlijk zien we daarbij graag zo veel mogelijk Stadjers (gezinnen, studenten, buurtbewoners, ondernemers, etc.) als toeschouwers op de drafbaan. Daarom krijgt iedereen die een donatie van tenminste € 5 doet een vrijkaartje voor een zelf te kiezen wedstrijddag van het seizoen 2021.

Deel, deel, deel
Om zoveel geld op te halen willen we u vragen de link naar onze actie te delen via facebook, twitter, whatsapp en e-mail: Laat de paarden niet verdwijnen uit het Stadspark

Dus: steun ons, zodat u met eigen ogen de paarden op hoge snelheid kunt zien, horen én voelen op de drafbaan en deze prachtige sport kan voortbestaan in Groningen!

Bekijk ook eens onderstaand filmpje om een indruk te krijgen van de drafbaan
Geen koers in 2021?
Alle donaties vloeien terug in de organisatie van wedstrijddagen op de baan in Groningen. De kans dat er geen enkele koersdag meer komt schat de KHRV nihil, temeer omdat de gemeente ons een afscheidsdag heeft toegezegd in de periode tot 13 juni. Mocht dat onverhoopt toch zo zijn en de laatste koersdag in 2020 hebben plaatsgevonden, dan zullen we andere koersbanen financieel ondersteunen middels sponsoring. Kortom, elke euro zal ten behoeve van de drafsport worden ingezet.

Organizer and beneficiary

Koninklijke Harddraverij- en Renvereniging Groningen
Organizer
Geert Hendrik Sprik
Beneficiary

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.