La Sara og Mustafa bli i Norge

13 desember ga lagmannsretten familien Hasan avslag på opphold i Norge. Dagen vi alle hadde fryktet kom, dagen vår lille Sara (8 år) ble revet vekk fra sitt hjem og liv i Norge. Mor rømte samme kveld med Sara i frykt for hva som vil møte dem i Jordan. Sara som er født i Norge og ikke kjenner til noe annet, går nå en usikker fremtid i møte. !!!NY INFO: UNE har bestemt at Mustafa (Sara sin bror på 15 år) som ble etterlatt i Norge da mor rømte, nå skal sendes til Jordan alene etter nyttår. Han går siste år på Borgen ungdomsskole, og kan verken lese eller skrive arabisk.....!!!Advokatene jobber nå med å få saken opp til Høyeste rett, samt midlertidig forføyning til ny rettsak (dvs at barna og mor får bli lovlig i Norge inntil ny dom foreligger). Anken koster 35 000kr. Det er ingen automatikk i at Høyeste rett vil behandle saken, men dette er Sara sin sjanse for å få komme tilbake til Norge- her hun hører hjemme. Dersom du/dere har mulighet/ønsker å bistå økonomisk til ny rettsak, blir både store og små beløp mottatt med stor takknemlighet ❤️ Kontonr: 1210 89 14236. Vi håper Sara, hennes bror (Mustafa 15 år) og mor får den fremtiden de fortjener i Norge. -Må rettferdigheten seire!

Donations

 See top
 • Anonymous 
  • kr100 
  • 7 mos
 • Jytte Wium 
  • kr100 
  • 38 mos
 • Abril-Marisol Diaz 
  • kr300 
  • 38 mos
 • Nina Solheim  
  • kr100 
  • 38 mos
 • Anonymous 
  • kr200 
  • 38 mos
See all

Organizer

Julia Lysgaard Shirazi 
Organizer
Borgen, 2, Norway
 • #1 fundraising platform

  More people start fundraisers on GoFundMe than on any other platform. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case something isn’t right, we will work with you to determine if misuse occurred. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more