Help Jan Get Home

Meet Jan Kwiatkowski,

 

Jan first came to the United States 13 years ago to try and find work, to try and provide for his family. Jan was no different from the millions of immigrants who come to the United States for a chance at a better life. Jan was able to build a life for himself here until one night in September, when Jan was walking home and involved in an accident.

Since that accident, Jan was left fully awake and alert, but paralyzed, unable to move from the neck down. He has been hospitalized, with a few local, dedicated friends to support him.  All of his family lives thousands of miles away.  He is bedridden, unable to perform the most basic of daily tasks that we take for granted.  He relies on others to move his body to keep from developing life-threatening bed sores.  Unable to eat for himself, he relies on a feeding tube to sustain him. Despite all of the efforts of the medical and nursing staff, and daily use of Polish interpreters, Jan continues to feel isolated, and says he will feel better if his care can continue near family and friends in Poland.

Jan has a daughter in Poland, with three young children, all of whom are eager to see him but cannot afford to take care of him. Our hope is to raise money to cover the cost of a hundred thousand dollar medical air transport back to Poland, and provide an additional two hundred thousand dollars for his continued medical care*, to purchase a wheelchair for long term use, and for any unforeseen future medical complications. Jan is hopeful to return to his hometown and see his family again.

If you would like to send Jan a message of hope and good wishes, please send to:

[email redacted]

*For example, continued medical costs may entail:

-room and board at a facility in Poland

-Any daily nursing care that is required

-Any physician visits that are needed

-Regularly scheduled replacement of feeding tubes

-Purchasing specialized tube feed formulations to maximize nutrition

-Continued sessions with skilled physical and occupational therapists to help potentially regain some neurologic function

-Cost of medications that may be needed

-Cost of any potential hospitalizations which may occur in Poland 


Poznaj Jana Kwiatkowskiego

 

Jan przyjechał do Stanów Zjednoczonych 13 lat temu, próbując znaleźć pracę, aby utrzymać swoją rodzinę. Jan nie różnił się niczym od milionów innych imigrantów, którzy przybyli do Ameryki w poszukiwaniu lepszego życia. Jan dosyć dobrze sobie radził aż do pewnego wrześniowego wieczoru, kiedy wracając do domu uległ wypadkowi.

Na skutek wypadku Jan został sparaliżowany od szyi w dół, dlatego też nie jest w stanie samodzielnie się poruszać, natomiast jest w pełni świadomy. Jan jest hospitalizowany, i kilku oddanych przyjaciół służy mu pomocą i wsparciem. Cała jego rodzina mieszka tysiące kilometrów stąd. Jan jest przykuty do łóżka. Nie jest w stanie wykonywać żadnych podstawowych codziennych czynności, które dla nas są oczywistością. Aby uniknąć pojawienia się zagrażających życiu odleżyn, Jan musi polegać na innych, którzy pomagają mu się poruszać. Jan nie jest w stanie sam jeść, więc podłączony jest do zgłębnika, który dostarcza mu składników odżywczych. Pomimo wysiłków personelu medycznego i pielęgniarskiego oraz codziennej komunikacji przy wsparciu tłumaczy polskiego, Jan przez cały czas czuje się osamotniony i mówi, że wolałby leczyć się wśród swoich przyjaciół i członków rodziny w Polsce.

W Polsce Jan zostawił córkę z trojgiem małych dzieci. Wszyscy bardzo za nim tęsknią, ale niestety nie stać ich na opiekę nad Janem. Mamy nadzieję zebrać kwotę stu tysięcy dolarów, aby pokryć koszt przelotu do Polski. Dodatkowa kwota dwustu tysięcy dolarów potrzebna będzie na opiekę medyczną i zakup dobrej jakości wózka inwalidzkiego, jak również w przypadku nieprzewidzianych powikłań medycznych. Jan ma nadzieję, że wróci do swojego miasta rodzinnego i ponownie spotka się ze swoją rodziną.

Jeżeli chciałbyś wysłać Janowi wiadomość napełniającą go nadzieją oraz dobre życzenia, prześlij ją na następujący adres:

[email redacted]

 
 • Anonymous 
  • $100 
  • 77 mos
 • Anonymous 
  • $100 
  • 78 mos
 • Anonymous 
  • $100 
  • 79 mos
 • Anonymous 
  • $100 
  • 80 mos
 • Lynn J Warchola 
  • $50 
  • 80 mos
See all

Organizer

Arthur Winer 
Organizer
New York, NY
 • #1 fundraising platform

  More people start fundraisers on GoFundMe than on any other platform. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case something isn’t right, we will work with you to determine if misuse occurred. Learn more

 • Expert advice

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more