Main fundraiser photo

Kortgeding tegen de mondkapjesplicht school

Mondkapjesplicht; blijf van mijn kinderen af!
 
Onze kinderen worden keihard getroffen door de Corona-maatregelen en niet in de laatste plaats door de mondkapjesplicht, welke door veel scholen in het voorgezet onderwijs wordt ingevoerd. Ondanks dat de kinderen zelf nauwelijks gezondheidsrisico’s lopen, wordt hen nu opgelegd om een mondkapje te dragen. Dit terwijl er reeds aangetoond is dat het dragen van een mondkapje gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Deze gezondheidsrisico’s hebben nadelige gevolgen, zowel voor de fysieke als de mentale gezondheid van onze kinderen. 
 
Waar de school een veilige plek hoort te zijn, is de school een plek geworden van angst,  angstzaaïerij, handhaving, controle en indoctrinatie. Het onderwijs gaat volledig mee met de paniek welke er in de maatschappij plaatsvindt omtrent het virus en projecteert dit op hun leerlingen.
 
Wij willen als ouders onze kinderen graag beschermen tegen alles wat gevaar voor hen oplevert. Nu worden wij ermee geconfronteerd dat de mondkapjesplicht onze kinderen opgelegd wordt, terwijl wij hier principieel tegen zijn. Wij hebben al protest aangetekend bij de school en de stichting, maar deze houden vast aan de verplichting. 
 
Wij kunnen dit als ouder echt niet accepteren en willen daarom een kortgeding tegen de staat aanspannen. Dit, omdat wij vinden dat het verplichtstellen van een mondkapje tegen artikel 10 en 11 van de grondwet ingaan. Wij willen hiermee een precedent zetten, waardoor andere ouders beter in staat zijn om hun kinderen te beschermen tegen deze opgelegde mondkapjesplicht. De geestelijke en mentale gezondheid van onze kinderen gaan ons aan het hart en daarom vragen wij jullie steun bij het creëren van voldoende financiële middelen om een kortgeding aan te kunnen spannen. 

Aanvulling 20 januari 2021

De datum is bekend! Het had wat voeten in de aarde maar de datum van het kortgeding is eindelijk bekend! Donderdag 28 januari zullen we namens alle aangeslotenen van de stichting ‘Ik wil gewoon naar school’ de verplichting van het mondkapje op de scholen bij de rechter aan de kaak stellen, om zodoende onze kinderen veilig naar school te krijgen.

We kijken met veel vertrouwen vooruit naar het kortgeding en hopen met z’n allen een rechter te krijgen welke inhoudelijk en met het belang van het kind naar onze zaak kijkt. Zodra de dagvaarding definitief is zullen wij deze publiceren, zodat een ieder op de hoogte is van onze argumenten en stellingen.

We hebben het doel van de GoFundme verhoogd. Deze verhoging is noodzakelijk omdat de kosten nu al opgelopen zijn tot €51.500. De verantwoording van deze kosten zullen te zijner tijd worden gepubliceerd.


Aanvulling 21 november 2020
Wij zijn inmiddels daadwerkelijk gestart met het nemen van de benodigde juridische stappen en wij hebben daarbij dan ook de opdracht daartoe verstrekt aan een door ons gekozen advocatenkantoor.
Door het continu veranderen van de maatregelen en de komst van de definitieve plicht op 01 december zijn wij in samenspraak met het door ons ingehuurde advocatenkantoor van strategie veranderd om onze winkans zo groot mogelijk te maken. 

Het bundelen van krachten
Om onze kansen te vergroten zijn wij op zoek gegaan naar andere ouders die op dezelfde wijze over de mondkapjesplicht denken als ons en die daarbij ook een belang hebben voor een van hun kinderen die de mondkapjesplicht moet ondergaan op het voortgezet onderwijs. Hieruit volgend zijn wij in contact gekomen met Daniel en Lianne Pardoen (ouders van Mike, 16 jaar). Mike zit al sinds de ingang van de mondkapjesplicht op zijn school thuis. Wij zijn persoonlijk in contact getreden met de familie Pardoen en na veelvuldig overleg zijn wij erachter gekomen dat wij aangaande de hoofdzaken op één lijn liggen en dat wij samen een sterk team vormen door onze krachten te bundelen. 

Onze keuze voor een groter advocatenkantoor
Wij zijn samen het traject ingegaan voor het uitzoeken van de juiste juridische ondersteuning. Daarbij zijn wij tot de conclusie gekomen dat wij een zwaarder advocatenkantoor nodig hebben i.v.m. de steeds groter wordende belangen en gewicht van deze zaak. Wij hebben gekozen voor een groter kantoor dat in staat is om een compleet team met senior specialisten op onze zaak te zetten.

Nieuw kantoor, nieuwe strategie
Wij hebben nu twee casussen welke wij voor de rechter kunnen brengen. De casus van de familie ter Borgh en de casus van de familie Pardoen. In beide casussen hebben we al een heel traject doorlopen van eisen, aansprakelijkstellingen en bezwaren en is de status nu dat beide scholen door het advocatenkantoor gesommeerd zijn. Wanneer de scholen onze eisen in de sommatie niet honoreren dan kunnen wij met deze dossiers direct naar de rechter voor het kortgeding. Het liefst zouden wij persoonlijk beide zaken aan de rechter voorleggen, maar op advies van het advocatenkantoor gaan wij ons richten op de zaak waarvan het advocatenkantoor aangeeft dat deze nu het sterkst staat en houden we de tweede zaak achter de hand om eventueel op in te kunnen zetten. In verband met de strategie kunnen wij op dit moment nog niet melden welke casus dat is.

Na het winnen van deze zaak tegen de scholen
Na het ingaan van de nieuwe coronawet op 01 december ontstaat er een nieuwe juridische situatie. Omdat na 01 december de mondkapjesplicht in de wet is opgenomen, zullen wij na deze datum ook onze strijd juridisch aan moeten gaan tegen de staat. Om een dergelijk omvangrijk proces aan te gaan hebben wij meer ondersteuning nodig vanuit de rest van de samenleving. Daarom is het zo belangrijk dat wij het kortgeding tegen de scholen gaan winnen. Deze winst zal ons het vertrouwen geven om de volgende stap te kunnen maken. Deze stap kunnen wij zeker niet alleen, om deze stap te kunnen maken zullen wij de samenwerking aan moeten gaan met andere belanghebbende zoals andere burgers, het bedrijfsleven en maatschappelijk betrokken organisaties. De overheid schermt ermee dat wij samen corona moeten verslaan maar het ligt nu andersom: Samen kunnen wij een op hol geslagen overheid verslaan. Wij voeren nu de strijd tegen de mondkapjes op school, maar wij hopen anderen te inspireren om de strijd aan te gaan met elke doorgeslagen maatregel.

Financiële consequenties
Uiteraard heeft de keuze voor een zwaarder kantoor en een nieuwe strategie ook financiële consequenties. Uit het advies van het advocatenkantoor is naar voorgekomen dat om het kortgeding welke wij nu voeren winnend af te kunnen sluiten er een inspanning van de advocaten nodig is van in totaal ongeveer 200 uur. In de samenstelling van het team zitten advocaten en juristen van verschillende niveaus variërend in respectievelijke uurtarieven van €  200, -, € 350, - en € 400, - per uur. Wanneer wij op uurbasis deze advocaten zouden in willen huren dan zouden wij ongeveer rekening moeten houden met een totaal aan kosten van € 60.000, -. Echter, omdat het kantoor en de individuele advocaten ook het maatschappelijk belang van deze zaak inzien zijn wij een totale vergoeding van € 25.000, -* overeengekomen.

*In deze kosten zijn alle kosten meegenomen om het kortgeding tegen de scholen te kunnen winnen, zoals beschreven onder ‘Nieuwe kantoor, nieuwe strategie‘. De vervolg rechtszaak tegen de staat is hierin niet opgenomen.


Johan en Nicole 
ouders van Djuna (12) en Milan (16)

&

Daniel en Lianne
ouders van Mike (16)
Donate

Donations 

 • Marga Hulsebos
  • €80 
  • 3 yrs
Donate

Organizer and beneficiary

Johan ter Borgh
Organizer
Regenboogbuurt, Eilandenbuurt, NL
Daniel Pardoen
Beneficiary

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.