Kulturhuset Femman (Fritt khus i UA)

21000 kr - VI ÄR I MÅL! Tack!

Vi vill tacka alla som hjälpt oss att få ihop dessa välbehövliga slantar.  21000 kr är vad vi uppskattat som den absolut minsta säkerheten för att kunna komma igång med projektet.

Om någon donerar utöver dessa 21000 kr så kommer det att gå till att även det täcka upp den ekonomiska osäkerheten samt bidra till de kommande ingrepp vi behöver göra i lokalerna.

Det kommer dyka upp fler insamlingar till några mer specifika projekt inom en snar framtid. Detta handlar bland annat om olika typer av byggnationer samt tillgänglighet/anpassning.
Om du har tillgång till eller pejl på överblivet/gratis byggmaterial eller besitter kunskaper inom snickeri, el, betong, brandskydd, tillgänglighetsanpassning eller liknande är du välkommen att tipsa oss på [email redacted]

English below.

Uppsala har länge saknat en plats för fria konst- och kulturyttringar; en scen där garagebanden kan spela och där de fria teatergrupperna kan sätta upp sina pjäser.
Ett brukar- och medlemsstyrt kulturhus där medlemmarna, och de som som spelar i reporna och skapar i ateljerna har inflytandet över kulturhusets riktning.

Tiden är nu kommen...

På 315 (för tillfället) skitiga kvadratmeter; med plats för scenrum, konst, replokaler för musik och teater, ateljeer, och andra utrymmen för egenanställda kulturarbetare, kommer vi öppna Uppsalas nya kulturshus.

Den första tiden innebär omkostnader utöver vår budget, för bland annat iordningställande av lokalerna. Vi måste samla in 21 000 kronor för att klara uppstarten, innan vår planerade verksamhet kommit igång.

Genom ditt stöd blir detta verklighet, tack!

Vi tar också emot donationer via paypal till https://www.paypal.me/khusuppsala


ENGLISH Uppsala has long lacked a place for independent art and culture; a stage where garage bands can play and where the independent theater groups can put up their plays. A member- and artist driven cultural center where the members, and those who play in the space and create in the studios influence the direction of the cultural center. Time has come... In 315 (currently) dirty square meters;  With space for theater, art, music and rehearsal space, studios, and other spaces for self-employed cultural workers, we will open Uppsala's new cultural center. The initial time involves overheads beyond our ordinary budget, for example readying the facilities and unforseen costs We must collect 21,000 kronor to complete the start-up before our planned operations have started. Through your support this becomes reality, thank you! We also accepts donations via Paypal: https://www.paypal.me/khusuppsala

 GoFundMe Guarantee

Only donations on our platform are protected by the GoFundMe Guarantee. Learn more.

 • Gulchin Halil 
  • kr100 
  • 51 mos
 • Emil Niklasson 
  • kr100 
  • 51 mos
 • Sam Kessel 
  • kr200 
  • 52 mos
 • Anton Fjodorov 
  • kr100 
  • 52 mos
 • Maud Karlsson 
  • kr200 
  • 52 mos
See all

Organizer

Kulturhuset Femman 
Organizer
Uppsala, C, Sweden