Kennaa altokkichaa miidiyaa ‘’Qaanqee Show’tiif

Kennaa altokkichaa miidiyaa ‘’Qaanqee Show’tiif
Kabajamtoota daawwattoota ‘Qaanqee Show’, waggoota jahan darbaniif ofirratti hirkannoo guutuun gama miidiyaa ‘Qaanqee Show’tiin, ammammoo Sagantaa ‘Gingilchaa’ jedhamu jalatti banuun isin bohaarsaaf barsiisaa jiraachuunkoo hundumaaf ifa. Dhiyeenya kana ammoo akka malee carroomuun Saatlaayitii bilisaa argachuun gamaa ‘Gadaa Bilisumma Channel/GBC’ jedhuun Oromiyaa hundaafi baha Afriikaa maratti sagantaa kana dabarfachuukoo keessumattuu uummanni keenya miidiyaa hawaasaafi Interneetiirraa fagoo jiru gammachuusaa ibsataa jira. Kana dura sagantaan kun gama Yotube’fi Facebook’ qofaan Kan darbaa ture amma garuu daawwattoota hedduu argateera.
Haata’u malee, Saatlaaytiirratti qophiin darbaa jiru kun sababa tokko tokkoon qulqullina sadarkaasaa eeggateen darbuu hindandeenye. Qulqullinni viidiyoo dalagamuu Kaameeraafi miidhagina Istiidiyoo irratti akka hundaa’u beekamadha. Kanaafuu, Kaameeraa haaraa qabaachuuf, gulaalasaa caalaatti miidhagesinee Istuudiyoosaa sirreeffachuufi kan kana fakkaataniif tumsa maallaqaa kan daawwattootakoo barbaachiseera. Kanaafuu Oromoon keessumaa Oromiyaan ala jirtan kamuu kennaa al TOKKICHAA kana qofa miidiyaa keessaniif akka arjoomtan kabaja olaanaan singaafadha.

Arjooma maallaqaan cinattis arjooma beekumsaa, qeeqaa, Youtube’ keenyaa ‘Subscribe’ gochuufi ‘page’ keenya ‘Like fi Share’ gochuun tumsa yaadaafi haamilee akka naaf taataan jaalala Oromummaan isin gaafadha!
Qaanqee Show

12/08/2020

Donations

 See top
 • Anonymous 
  • $50 
  • 3 d
 • Anonymous 
  • $50 
  • 3 d
 • Ayyaanaa Waaqayyoo 
  • $100 
  • 12 d
 • Anonymous 
  • $50 
  • 16 d
 • Fitsum Abdissa 
  • $100 
  • 17 d
See all

Organizer

Habtamu Lamu 
Organizer
Edmonton, AB
 • #1 fundraising platform

  More people start fundraisers on GoFundMe than on any other platform. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case something isn’t right, we will work with you to determine if misuse occurred. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more