Josie's 225 mile cycle challenge

Hi, I'm Josie and you may have seen my previous taekwondo and charity videos. This is my new challenge but let me tell you why I'm doing this.

In November 2019, the Hayling Lions very kindly sponsored me in my taekwondo journey. They offered to help pay all my domestic training so I could focus on the start of my international taekwondo journey.

After the first lockdown my family and I moved to Wales to be close to my  grandad during this scary time. Luckily my club was still training on line which was fantastic, but I decided I wanted to give something back to the charity so they could help another child kick start their dream as well.

So I have decided to cycle 225 miles on my spincycle, which is the distance from Talog, where I live now, to the Hayling Lions shop in Elm Grove. I plan on cycling 7.3 miles every day throughout March BUT if I am able to raise over £300 for this fantastic charity I will then cycle the distance back home again.

Without this charity I couldnt have trainined as much as I have been, and I have no doubt that it helped me win my first Gold medal internationally in my very first international competition. So please even if you can only afford a few pounds please donate and if you want to see me suffer doubly help me beat my £300 target.

Helo, fy enw i yw Josie, efallai eich bod wedi gweld fy fideos elusen neu fy fideos ar taekwondo. Dewch i mi ddweud wrthych beth yw fy sialens newydd.

Ym mis Tachwedd 2019, bu’r Hayling Island Lions ddigon caredig i’m noddi yn ystod fy siwrne taekwondo. Cynigon nhw dalu am fy hyfforddiant lleol er mwyn i mi ganolbwyntio ar fy siwrne taekwondo rhyngwladol.

Ar ôl y cyfnod clo cyntaf, symudais gyda fy nheulu i Gymru er mwyn byw ar bwys fy nhadcu yn ystod y cyfnod anodd yma. Yn ffodus, roedd y clwb yn cynnig sesiynau hyfforddi ar-lein. Penderfynais fy mod eisiau roi rhywbeth nôl i’r elusen er mwyn iddynt fedru noddi plentyn arall i wireddu ei breuddwyd.

Felly, dwi wedi penderfynu seiclo 225milltir ar fy ‘spincycle,’ y pellter o Talog, lle rydw i’n byw ar hyn o bryd, i siop yr Hayling Lions yn Elm Grove. Dwi’n bwriadu seiclo 7.3milltir bob dydd trwy gydol mis Mawrth OND , os fedraf godi dros £300 i’r elusen arbennig hon, wedyn fe seiclaf y pellter nôl adref hefyd. 

Heb gymorth oddi wrth yr elusen hon, byddai medru hyfforddi yn gyson wedi bod yn anodd, a dwi’n sicr o un peth, heb y cymorth, dwi ddim yn credu y bydden wedi ennill fy ngwobr aur cyntaf yn fy nghystadleuaeth gyntaf. Felly os ydych am gyfrannu i’r elusen, boed yn bunt neu ddwy, byddaf yn gwerthfawrogi eich cyfraniad ac yn y broses, gallwch ganfod fy nioddefaint er mwyn curo’r targed o gyrraedd £300.

Donations

 • Anonymous 
  • £10 
  • 8 mos
 • Ian Williams 
  • £20 
  • 8 mos
 • Anonymous 
  • £5 
  • 8 mos
 • Paul Hawker  
  • £10 
  • 8 mos
 • Susan Beevor 
  • £20 
  • 8 mos
See all

Organizer

Natasha Parrott 
Organizer
Talog, Wales, United Kingdom
HAYLING ISLAND LIONS CLUB (CIO) 
Registered nonprofit
Donations eligible for Gift Aid.
Learn more
 • #1 fundraising platform

  More people start fundraisers on GoFundMe than on any other platform. Learn more

 • Expert advice

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more