Main fundraiser photo

Support Our Mission

Donation protected
Join the Fight for Human Rights
Northern Justice Watch (NJW) is a registered Canadian Non-profit organization dedicated to combating human rights violations on a national scale in Canada with the international partners, focusing on crimes committed against humanity.

In 2024, we aim to advance this fight significantly through large-scale events and projects.

In this direction, we plan to launch;
 • 3 International Conferences focused on human rights,
 • 3 Panels on Hate Speech aiming to highlight critical human rights issues,
 • Classify “FETO” hate speech as a criminal offense in Canada,
 • Initiate an international investigation to rescue around 3,500 Yazidi women kidnapped by ISIS.

Additionally, we intend to implement;
 • 3 International Campaigns to draw attention to these significant human rights problems,
 • 10 Workshops with special themes,
 • 10 Webinars/podcasts to increase awareness about human rights.

Furthermore, we aim to;
 • Initiate 16 International Legal Cases to continue the pursuit of justice for human rights violations,
 • Publish 6 International Human Rights Violation Reports to document these abuses and call for change.

Our program includes
 • Young Activist Congress to build a network among young activists in Canada and raise their awareness.

With our 2024 program, NJW aims to make substantial progress in the fight against crimes against humanity, and your support is crucial for us. We invite you to join us on this human rights journey and support us in any way you can.

-------------

Northern Justice Watch (NJW), insan hakları ihlallerine karşı Kanada genelinde uluslarasi partnerleri ile birlikte mücadele veren insanlığın karşı işlenmiş suçlara odaklanan bir sivil toplum kuruluşudur. 2024 yılında gerçekleştireceğimiz büyük çapta etkinlikler ve projelerle bu mücadeleyi daha da ileri taşımayı hedefliyoruz.

Bu doğrultuda, insan hakları üzerine odaklanan;
 • 3 Uluslararası Konferans,
 • 3 Nefret Söylemi Paneli,
 • “FETO” Nefret Söyleminin Kanada’da Suç Kapsamına aldırılması,
 • İŞİD tarafından kaçırılmış 3500 Ezidi kadının bulunması,
gibi önemli insan hakları sorunlarına dikkat çekmeyi amaçlayan 3 Uluslararası Kampanya'yı hayata geçireceğiz.

Bunlara ek olarak,insan haklarına dair farkındalığı artırmak için özel temalı ;
 • 10 çalıştay,
 • 10 webinar/podcast
düzenlemeyi planlıyoruz.

Ayrıca insan hakları ihlalleri konusunda adalet arayışını sürdürecek;
 • 16 Uluslararası Hukuk Davası Açacak,
 • 6 Uluslararası Insan Hakları Raporu Yayimlanacak,

Son olarak Kanada'daki genç aktivistler arasında network kurma ve onları bilinçlendirme amacıyla bir
 • Genç Aktivist Kurultayı da programda yer alıyor.

2024 program ve projeleri ile NJW, insanlık suçlarına karşı mücadelede ciddi bir ilerleme kaydetmeyi hedeflerken sizlerin desteği bizim için hayati bir önem arz ediyor.

Bu insan hakları yolculuğunda bizimle olmanızı ve az çok demeden destek vermenizi istiyoruz.
Donate

Donations 

 • Anonymous
  • $470 
  • 8 d
 • Anonymous
  • $20 
  • 1 mo
 • Oznur Aydin
  • $50 
  • 2 mos
 • Anonymous
  • $20 
  • 2 mos
 • Enes Burak Kahraman
  • $20 
  • 2 mos
Donate

Organizer

Northern Justice Watch
Organizer
North York, ON

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about

 • Trusted

  Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee