Main fundraiser photo

Shoqata Bëmirëse Jetimat e Ballkanit

Donation protected
Jetimat e Ballkanit është shoqate bamirëse për nevojtarët në gjitha trojet shqiptare.

Aktivetet e shoqates janë:
Kuzhina humanitare;
Pako ushqimore;
Paga mujore për femijë pa prindër;
Ndërtimi i shtëpive apo blerja e apartamentëve për familjet nevojtare;
Ndihmë për pacientë të sëmure me diagnoza të ndryshme;
Shtëpija e te moshuarve.

Çdo donacion i ardhur do të bëhet publike në faqën e shoqatës sonë në Facebook https://www.facebook.com/shoqatabemirese.jetimateballkanit/

Zoti ju shperbleftë të gjithëve.

Kontakoni për info +38349259931
Donate
Donate

Organizer

Jetimat e Ballkanit
Organizer

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about

  • Trusted

    Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee