Islamismen i Sverige

Boken "Islamismen i Sverige - Muslimska Brödraskapet" är inte en bok om islam utan en bok om den politiska uttolkningen av islam, islamism.

Islam och islamism är inte samma sak.

Alla muslimer är inte islamister och alla islamister är inte jihadister.
Men alla jihadister är islamister i någon utsträckning och alla islamister är muslimer.

Islamismen är en religiös form av fascism. Den största islamistiska rörelsen är den globala nätverksorganisationen Muslimska brödraskapet.

Trots att den bara stöds av en liten minoritet av världens muslimer har Muslimska brödraskapet genom sin goda organisationsförmåga lyckats måla upp en bild av att man företräder alla muslimer. Men sanningen är en annan, Muslimska brödraskapet stöds endast av cirka sju procent av svenska muslimer.

Trots detta har de tillåtits att representera alla Sveriges muslimer i olika sammanhang.

Muslimska brödraskapet är sedan 1950-talet etablerat i Europa, och är en politisk kraft som påverkar lagstiftning och utrikespolitik genom att agera genom ombud i den offentliga förvaltningen och i de politiska partierna. Muslimska brödraskapet är inte en organisation som andra – syftet är att verka genom ett nätverk som förenas i sin strävan att upprätta ett globalt kalifat.

Vägen dit går genom att skapa enklaver i det svenska samhället och särlagstiftning. I juridisk mening är det inte klandervärt att agera genom utomparlamentariska metoder som Brödraskapet gör. Timbro gör det. LO Sverige gör det. Svenska Kyrkan gör det. Alla gör det för att gynna sina egna intressen.

Det som till vardags kallas för lobbyism. Islamismen i Sverige handlar INTE om islam.

Boken handlar om islamismen – en religiös fascistisk ideologi som är etablerad i Sverige. Islamismen i Sverige är en kartläggning av hur Muslimska brödraskapet är uppbyggt. Här finns tidigare unikt opublicerat material om hur Brödraskapets strategi ser ut, hur den tillämpas i den organisatoriska uppbyggnaden och hur Muslimska brödraskapet agerar genom sitt nätverk, sina organisationer och ombud. I huvudsak är boken baserad på Muslimska brödraskapets eget material.

Beloppet jag söker är för att täcka några de kostnader jag haft för research, översättning av urkundsmaterial som tidigare inte publicerats i svensk eller europeisk kontext samt kostnader för sättning, redaktörer, jurister samt tryck.

Att skriva en sådan här bok är en utmaning. Och dessvärre, för att hålla kvalitet, inte heller utan ansträngningar ekonomiskt.

 • Anonymous 
  • kr1,000 
  • 19 mos
 • Anonymous 
  • kr50 
  • 19 mos
 • Anders Olsson 
  • kr500 
  • 19 mos
 • Anonymous 
  • kr500 
  • 19 mos
 • Anonymous 
  • kr500 
  • 19 mos
See all

Organizer

Johan Westerholm 
Organizer
Furusund, AB, Sweden
 • #1 fundraising platform

  More people start fundraisers on GoFundMe than on any other platform. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case something isn’t right, we will work with you to determine if misuse occurred. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more