In Memoriam of Milanyte Jacunskas


Visų lietuvių Čikagoje numylėta Milanytė, nebeištvėrusi sunkios ligos gniaužtų, paliko šį žemišką pasaulį...
Trapios mergytės skausmas tapo visų mūsų skausmu ir pažadino širdyse atjautą artimui.
Apglėbkime savo meile ir rūpesčiu Milanytės artimuosius, pagelbėkime nešti netekties naštą.
Angelėliu išskridusi, tik trejų metukų mažylė, tesujungia mus bendrystės ir draugiškumo ratui aplink kančioje pasilikusią išsekintą mamytę Renatą ir visą šeimą.
Visos surinkltos lėšos, bus skirtos ir pervestos Milanos Jacunskas mamai, Renatai Cerniauskaitei.
Thank you so much for all of the donations and for all of the good and love that you give. All of the money gathered is going straight to Renata Cerniauskaite, the mother of Milana Jacunskas.
American Lithuanian community Chicago chapter

Čikagos lietuvių bendruomenė, nuoširdžiai dėkoja visiems paaukojusiems ir pasidalinusiems savo gerumu. Jūsų pagalba neįkainuojama ir nenusakoma žodžiais, visi kartu, galime sukūrti mažus stebūklus mus supantiems žmonėms ir padėti sunkią minutę. Visi surinkti pinigai skirti ir bus perduoti Milanytės mamai Renatai Cerniauskaitei, Dasha Hanna.

Become the first supporter

Your donation matters

GoFundMe protects your donation

We guarantee you a full refund for up to a year in the rare case that fraud occurs. See our GoFundMe Giving Guarantee.

See all

Organizer and beneficiary

Austeja Sruoga
Organizer
Orland Park, IL
Dasha Hanna
Beneficiary

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.