Gargaarsa artist Ibrahim Adam

Artistii Oromoo jaalatamaa fi Sabboonaa Oromoo kan miidhaan hedduun irra gehee jiru Artist Ibrahim Adam. Yaroo ammaa kana dhukkubaan akkasumaas waan nyaatee dhugu dhabee yeroo akkanatti rakkatu nuti keessattuu
Warri biyya alaa jirru, ni jirra jennee dubbachuun salphina. Kanaafuu yaa ilmaan Oromoo mee waan dandeenyuun bira dhaabbannee rooba keessaa manatti haa galchinu. Erga due booda waliif boohuun bu'aa hin qabu waan ta'eef jecha.
Warra waliif galee wal bira dhaabbatu nu haa godhu Jenna.
Namni dhunfatti isa qunnamuu barbaadu lakkoofsa bilbilaa kanaan arkachuu ni dandeysan.
Ibrahim Adem
251911075834
 • Worku Gemechu 
  • $20 
  • 82 mos
 • Melkamu Gobena 
  • $30 
  • 82 mos
 • Miessa Gamada 
  • $50 
  • 82 mos
 • sadiya kamiso 
  • $40 
  • 82 mos
 • Gadissa Mumicha 
  • $50 
  • 82 mos
See all

Organizer

Bedru Abdusamed Mohamed 
Organizer
Saskatoon, SK